UNDERVISNING: Representanter for Afghanistan Røde Halvmåne besøker en skjønnhetssalong i Kabul for å informere om hiv og aids. Antall hivsmittede er i år blitt kraftig nedjustert av FN som følge av nye statistiske metoder og en reell nedgang i antall smittede i flere afrikanske land. I Asia er imidlertid epidemien i ferd med å bli mer utbredt. Foto: REUTERS

FN: Færre hivsmittede enn antatt

FN nedjusterer anslaget over antall hivsmittede i verden fra 40 til 33 millioner mennesker. Nedgangen skyldes først og fremst bedre statistikk, men det er også en reell nedgang i antall smittede, ifølge UNAIDS.

Artikkelen er over 12 år gammel

Selv om nye og bedre regnemetoder viser at antall hivsmittede er mange millioner lavere enn antatt, er epidemien fortsatt enorm, og innsatsen mot sykdommen må trappes opp, mener FN-organet UNAIDS.

- Den forbedrede statistikken gir oss et klarere bilde av aidsepidemien, et som både avdekker utfordringer og muligheter, sier UNAIDS-sjefen Peter Piot.

I tillegg til at dataene er blitt mer pålitelige, skyldes nedjusteringen også en reell nedgang, særlig i landene sør for Sahara, ifølge FN.

- Det er nå mulig å se resultater av innsatsen mot aids - dødeligheten avtar, og antall smittede har stagnert - men fortsatt registreres over 6.800 nye smittetilfeller hver dag, og daglig dør 5.700 mennesker av aids, heter det i en fersk rapport som ble offentliggjort tirsdag.

Bedre tall fra India

Den viktigste forklaringen på at FN nedjusterer sine tall, er ny og bedre statistikk fra India. UNAIDS anslo tidligere at 5,7 millioner mennesker var hivsmittet i India, mens det riktige tallet ser ut til å ligge på om lag 2,5 millioner.

Tallet er også nedjustert på grunn av en reell nedgang i antall smittede, ifølge UNAIDS, som sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) nå jobber for å samle inn bedre data fra en rekke land.

På verdensbasis er 2,5 millioner mennesker blitt smittet i løpet av 2007. Det er en halv million færre enn i slutten av 1990-årene.

Den reelle nedgangen er først og fremst merkbar i Afrika sør for Sahara, spesielt i land som Kenya og Zimbabwe, der hiv og aids er svært utbredt.

Afrika

Rundt 22,5 millioner afrikanere lever i dag med hiv/aids. I løpet av det siste året har 1,7 millioner personer sør for Sahara blitt hivsmittet, et høyt tall, men langt mindre enn i 2001.

- Dette reflekterer naturlige trender i epidemien, så vel som resultater av forebyggende innsats mot hiv. 70 prosent av forskjellen på tallene fra 2006 og 2007 skyldes endringer i seks land: Angola, India, Kenya, Mosambik, Nigeria og Zimbabwe. I både Kenya og Zimbabwe er det økende bevis for at en del av nedgangen skyldes en nedgang i antall nye smittetilfeller, som delvis skyldes en nedgang i risikoatferd, heter det i UNAIDS-rapporten.

Øker mest i Asia

Det er i Asia at utbredelsen av sykdommen øker mest.

- Antall personer som antas å leve med hiv i Vietnam, er mer enn fordoblet fra 2000 til 2005, og epidemien vokser raskest i Indonesia, fastslår UNAIDS.

Av de 33,2 millioner menneskene som er smittet på verdensbasis, er 2,5 millioner barn.

UNAIDS har også endret på antall år det tar å dø av aids for personer som ikke får behandling. Mens FN tidligere anslo at en person kunne leve i ni år med sykdommen, settes levetiden nå til elleve år.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder