Disse barna levde som dyr

Tyve måneder gammel ble Genie lenket fast til en liten dostol på dagtid, og en barneseng på natten. Marerittet varte til hun var 13 år.

Mens hennes seks år eldre bror gikk på skolen, var Genie sperret inne i skrekk-kabinettet (ekstern lenke).