Britisk Irak-gransking: Unødvendig å gå til krig i 2003

Den offisielle britiske Irak-granskingen kommer med sterk kritikk av Tony Blair og hans regjering.

  • Eirik Røsvik
  • Irene Rønold
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Storbritannia invaderte Irak selv om fredeligere alternativer ikke hadde blitt vurdert, konkluderer den offisielle britiske Irak-granskingen.

– En militær invasjon kan ha vært nødvendig på et eller annet tidspunkt. Men det var ikke tilfelle i mars 2003, sier Sir John Chilcot onsdag.

Her er hovedpunktene i rapporten:

** Sterk kritikk

Rapporten kommer med sterk kritikk av Tony Blair. Den konkluderer med at etterretningen som var grunnlag for krigen ble presentert med en sikkerhet det ikke var grunnlag for. Den hevder også at Storbritannia ikke nådde sine mål i Irak.

– Storbritannia valgte å bli med på invasjonen av Irak før alle mulighetene for å få en fredelig løsning var vurdert. Militær handling var på dettet tidspunktet ikke siste utvei, sa Sir Chilcot da han onsdag presenterte rapporten.

** Dårlig etterretning

Chilcot sier at beslutninger om Irak ble tatt på grunnlag av feilaktig etterretning og dårlige vurderinger

– Etterretningen som rettferdiggjorde en invasjon ble presentert med en sikkerhet som det ikke var grunnlag for, sier Chilcot.

– De ble ikke utfordret, og det burde de ha blitt.

Ifølge rapporten sa Blair i 2003 at det var en reell trussel for at terroristgrupper kunne få tak i masseødeleggelsesvåpen. Men Blair hadde på dette tidspunktet allerede blitt advart om at en invasjon ville øke trusselen fra al-Qaeda, og at det også ville øke sjansene for at terrorister fikk tak i våpen, skriver Guardian.

** Ber britene lære av Irak

Chilcot sier Storbritannia har mye å lære av rapporten. Han mener at Blair overvurderte sin evne til å påvirke USAs beslutninger i Irak.

– Storbritannia bør kunne være uenig med USA, sier Chilcot.

Han ber om at alle aspekter ved en militær intervensjon må bli fullstendig debattert og vurdert før britene bruker militærmakt i fremtiden. Det skjedde ikke i Irak.

KNUSENDE KRITIKK: Sir John Chilcot sett gjennom linsen til et tv-kamera mens han kommenterer de viktigste funnene i den offisielle britiske Irak-granskingen. Foto: Dan Kitwood AFP

** Staten nådde ikke målene

Rapporten konkluderer med at britene ikke oppnådde målene de hadde satt.

– Regjeringens forberedelser tok ikke nok hensyn til hvor vanskelig oppgaven av å stabilisere, administrere og gjenoppbygge Irak ville være, og oppgavene som trolig ville falle til Storbritannia, mener Chilcot.

USA, Storbritannia, Portugal og Spania gikk 16 mars 2003 ut med en visjon om et samlet Irak hvor folk levde i sikkerhet, frihet, velstand og likhet, med en regjering som respekterte menneskerettigheter og rettsstaten som grunnleggende i et demokrati. Chilcot-granskingen konkluderer med at det ikke skjedde i Irak.

Blair om Irak-krigen: – Jeg hadde gjort det igjen

** Bush og Blair undergravde FN

Deler av presentasjonen ble viet Blairs forhold til George Bush.

– Jeg er med deg, uansett, sa Blair til Bush i et konfidensielt dokument.

Rapporten viste også til et møte mellom de to daværende statslederne i 2002. Blair ba da Bush om å bringe spørsmålet om Irak til FN, noe som førte til at resolusjon 1441 ble vedtatt. Resolusjonen innebar at Saddam Hussein fikk en siste sjanse til å kvitte seg med masseødeleggelsesvåpen. Frankrike fikk samtidig medhold i krav om at det skulle holdes ett nytt møte før det ble iverksatt militære aksjoner mot Irak.

Men i desember 2002 besluttet Bush at FNs våpeninspektører ikke ville oppnå ønsket resultat. I januar aksepterte Blair tidsfristen USA hadde satt: En krig i midten av mars, ifølge Chilcot.

Les også: Tony Blair kan bli stilt for riksrett for sin rolle i Irak-krigen

** Tvilsom jus

Bush skal så ha gått med på å presse på for en andre FN-resolusjon, men den 12. mars var det klart at det ikke var støtte for dette. Når det ikke fantes bevis for at Irak hadde brutt resolusjon 1441, var ikke Sikkerhetsrådets medlemmer overbevist om at alle muligheter for å få en fredelig løsning var vurdert.

Rapporten tar ikke stilling til om krigen var lovlig, men sier konklusjonene deres ikke var tilfredsstillende da regjeringen sa at det fantes et juridisk grunnlag for krigen.

– Storbritannia undergravde FNs sikkerhetsråds autoritet ved å handle uten å ha sikret seg et flertall for en militær inngripen, fremholder Chilcot.

Les også: – Blair sa ja til Irak-krig et år før invasjonen

** Høyt dødstall i Irak

Chilcot-rapporten hyller innsatsen til britene på bakken under krigen, samtidig som den kommer med knusende kritikk av regjeringens planlegging og gjennomføring av pasifieringen og gjenoppbyggingen av Irak.

Mer enn 200 briter mistet livet som følge av Irak-krigen, og 179 briter av disse jobbet i militæret. Tallet på irakere som mistet livet er mye høyere, men fordi USA ikke publiserer eksakt statistikk er det vanskelig å vite akkurat hvor mange det er. Ifølge organisasjonen Iraq Body Count er tallet på sivile irakere som mistet livet trolig på mellom 160,400 og 179,312 personer.

– Det irakiske folk har lidt mye, sier Chilcot.

Det reelle tallet kan være mye høyere, skriver Guardian, fordi Iraq Body Count bare tar med dødsfall i statistikken bekreftet av minst to uavhengige kilder.

Les også: Venter krass kritikk i Irak-rapport

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder