ØKNING: En veterinær i California undersøker hunden Louie for å sjekke om han har influensa. Veterinærene rapporterte i januar i år om stor økning av folk som vil vaksinere hunder, fordi farlige influensavirus sprer seg raskt. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nye hunde-virus kan gi ny influensapandemi

Økning av forskjellige typer influensavirus hos hunder, øker sjansen for den neste store pandemien hos mennesker, advarer forskere.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Influensavirus er nå i stand til å smitte fra svin til hund, viser en ny studie. Hunder kan igjen smitte mennesker. Menneskets beste venn kan dermed bli en smittebærer i den neste store influensapandemien.

les også

10 viktige spørsmål: Alt du må vite om vaksiner

Pluss content

Det «nye» influensaviruset som er oppdaget i hunder er H1N1, samme type som herjet verden under svineinfluensa-pandemien i 2009.

FØRE VAR: En sykehusansatt i Beijing i fullt beskyttelsesutstyr, forberedt på å ta imot dem som var syke av svineinfluensa. Foto: JASON LEE / X01757

– Det vi har funnet, er at en sammensetning av virus i svin, som egentlig kommer fra fugl, nå hopper til hunder, og har blandet seg med andre influensavirus hunder har, forklarer professor Adolfo Garcia-Sastre.

Han er leder for Global Health and Emerging Pathogens Institute ved Mount Sinai i New York, og en av forskerne bak studien som tirsdag ble publisert i Journal of the American Society for Microbiology.

les også

Flere dødsfall enn normalt denne influensasesongen

Forskerne fant også at influensaviruset utviklet seg og blandet seg med andre virus i hunder, et mønster som minner veldig om forløpet til det som ble det store svineinfluensautbruddet for ti år siden.

TESTER: En gris blir testet for svineinfluensa på en gård i Thailand. Foto: CHAIWAT SUBPRASOM / X01707

Når influensavirus flytter seg fra en dyreart til en annen, kan det også blande gener med andre smittsomme sykdommer typiske for arten. Det øker virusets mulighet til å reprodusere seg selv – og til å gjøre skade.

Skulle det gå smitte fra hund til menneske, kan det bli alvorlig: Siden menneskets immunsystem ikke vil kjenne igjen det nye viruset, vil det tar lengre tid og være vanskeligere å slåss imot.

les også

Dette bør du vite om svineinfluensa

Under svine- og fugleinfluensa-pandemier, har løsningen vært å ta ut smittede dyr, og sørge for at mennesker har minimal kontakt med de smittede dyrene. Det vil være betydelig vanskeligere for folk å holde seg unna hunder, enn gris og fugl.

Forskerne minner om at muligheten for virus til å hoppe fra dyr til menneske, utgjør en kontinuerlig og betydelig risiko. Svin og fugl har store lagre av genetisk variasjon, mens hester og hunder historisk har hatt langt færre, og ikke overført virus til mennesker.

MAT: Disse hundene skal fraktes til et område i Hanoi som er kjent for sine restauranter som serverer hundekjøtt. Stadig flere mennesker i Vietnam holder også hunder som kjæledyr. Foto: DYLAN MARTINEZ

Studien er utført i Sør-Kina, blant hunder som ble holdt som kjæledyr, og møtte hos veterinær med luftveissymptomer. I denne delen av Kina drives det også hundefarmer for kjøttproduksjon og det finnes ganske store stammer av villhunder, noe som gjør smittefare og utvikling av virus mer kompleks.

les også

Kanadiske forskere laget dødsvirus i laboratoriet

– Hvor sannsynlig er det at hunder smitter mennesker med influensavirus?

– Akkurat nå er det lite sannsynlig, bortsett fra at det kan forekomme enkelttilfeller. Faren er at når det skapes stadig større variasjon i influensavirus-typer hos hunder, øker risikoen for at det kan generere en menneskelig influensapandemi. Den viktige beskjeden er at vi ikke kan se bort fra hunder som den neste bærer og årsak til en pandemi, sier professor Adolfo Garcia-Sastre til VG.

FUGEINFLUENSA: En hund og en høne hilser på hverandre på et marked i Kina, samme år som fugeinfluensaen tok livet av mange mennesker verden over. Foto: CHINA DAILY / X01745

Men hvordan skal virus i hunder spre seg fra Kina til Europa eller USA?

Kommer det til Europa, er det mest sannsynlig gjennom smittede hunder som reiser. Før våre funn av H1N1 hundevirus i Kina, ble det funnet H3N2 hundevirus i Sør Korea, og nå finnes de også i USA, forteller han.

FORSKER: Adolfo Garcia-Sastre ledet studien av hunder og influensa i Kina. Han regnes som en av USAs fremste influensa-eksperter. Foto: Privat

– Hvorfor tror du det er større sjanse for pandemi hos mennesker nå?

I det siste århundre har svineinfluensa hovedsakelig vært forårsaket av H1N1 virus som kom fra samme type virus hos mennesker. Ti år før 2009-pandemien blant mennesker skjedde det noe: En eksplosjon av variasjonen i svineinfluensavirus, med mange H1N1 og H3N2 virus av forskjellig opprinnelse som sirkulerte og blandet seg i svin. Økningen av variasjonen i virus var antagelig en av hovedårsakene for at 2009 pandemien utviklet seg, men det tok over ti år før det skjedde. Nå har vi H3N8, H3N2 og H1N1 influensa virus som sirkulerer sammen i hunder, så risikoen for å utvikle større virusvariasjon i hunder er høyere.

MENNESKETS BESTE VENN: To St. Bernard-valper leker i en sveitsisk kennel som avler de kjente hundene. Foto: ARND WIEGMANN / X00493

– Hva kan vi gjøre?

Hunder må følges nøyere for å oppdage influensa, og for å finne ut om antall hunder som blir syke med influensavirus øker. Man må også se om de virus som nå finnes i hunder fortsetter å utvikle seg og endre seg.

Folkehelseinstituttet opplyser at det ikke gjøres spesielle tiltak i Norge:

– Risikoen for at hunder smittes med influensa som ellers finnes i svin eller fugl er vesentlig større i Kina enn i Norge. I Norge er det lite influensa både i fugl og i svin så sannsynligheten for at hunder i Norge skal smittes og bidra til en ny pandemi er forsvinnende liten. Det vil derfor ikke planlegges noe tiltak fra FHI sin side i forhold til hundehold og influensasmitte til mennesker, sier Karoline Bragstad, fungerende avdelingsdirektør i Avdeling for influensa i Folkehelseinstituttet.

Veterinærinstituttet opplyser at hunder ikke vaksineres mot influensa i Norge.

– Meg bekjent er det ikke påvist influensavirus hos hunder i Norge, og jeg vil understreke at influensa hos hund er et lite problem de fleste steder i verden. I de områdene hvor de har påvist influensa hos hund har det vært virusvarianter som ikke smitter til mennesker. Denne studien viser at hunder kan smittes med visse influensatyper som også kan gi sykdom hos mennesker, men foreløpig er ikke dette en problemstilling vi skal være bekymret for her i Norge, sier Hannah J. Jørgensen, forsker ved Veterinærinstituttet.

Hun sier det er lite sannsynlig at nye influensavarianter vil føres inn i Norge med hund på grunn av generelt begrenset grensekryssing med hund, og så å si ingen import av hund fra Asia.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder