I MØTE: Utenriksminister Børge Brende har deltatt i utenriksministermøte i brussel. Han sier at det planlegges å sende danske F-16 fly til Baltikum. Foto: Gisle Oddstad.

NATO avslutter alt samarbeid med Russland

BRUSSEL (VG) Forsvarsalliansen vurderer å sende F-16 fly til Baltikum.

Artikkelen er over seks år gammel

NATO har besluttet å stoppe alt praktisk sivilt og militært samarbeid med Russland.

Det er en av beslutningene fra NATOs utenriksministermøte i Brussel tirsdag. Ministrene fordømmer enstemmig Russlands anneksjon av Krim og ulovlige militære innblanding i Ukraina. NATO ber Russland ta «umiddelbare skritt for å gå tilbake til å respektere folkeretten».

Ministrene sier likevel at NATO-Russlandrådet fortsatt skal fungere på ambassadørnivå og høyere for at utveksling av synspunkter kan skje.

Samtidig har NATO og Ukraina blitt enige om å intensivere samarbeidet og arbeide for forsvarsreform, ifølge en felles erklæring. Det er snakk om både øyeblikkelige og langsiktige tiltak
Militære operasjoner og utplassering av F-16 fly i Baltikum vurderes nå for å svare på bekymringene som de baltiske landene har kommet med.

Vil sikre baltiske land og Polen

Det har hovedsaklig dreid seg om de baltiske landene og Polens bekymring for å bli utsatt for russisk militær aggresjon.

- Allerede har vi AWACS overvåkingsfly som opererer i luftrommet over de baltiske landene. Nå er det planer om å sende danske F-16 fly til Baltikum. NATO vurderer militære operasjoner for å svare på de bekymringene som de baltiske landene har kommet med. NATO-solidaritet er basisen for hele militæralliansen, sier utenriksminister Børge Brende.

Nå skal det utredes ulike tiltak for å sikre de baltiske landene og Polen, og det vil være et klarere militært nærvær i disse landene i tiden framover, i følge Brende.

- Ikke permanent

Et slikt nærvær er ikke et brudd på inngåtte avtaler med Russland om ikke å ha et militært nærvær i disse landene, mener Brende.

- Den forståelsen har vært basert på respekt for OSSE, Europarådet og for NATOs charter. Denne forståelsen har Russland brutt, men det er ikke på tale å utrede permanente baser i Baltikum i Polen.

- Det er kun for å svare på de bekymringene som disse NATO-landene har. Putin har sagt at der det er russisktalende, er det russiske interesser, og da ønsker de baltiske landene og polen et NATO nærvær, sier utenriksminister Børge Brende.

Planlegging

Generalsekretær Anders Fogh Rasmussen sa før møtet begynte i ettermiddag at NATO-landene vil diskutere planlegging av alt fra det han kalte forbedrede forsvarsplaner og øvelser til utplassering av tropper i de landene som føler seg truet at Russland.

Det er i første rekke de baltiske landene og Polen.
Det er sterk enighet innad i forvars alliansen at medlemmene står last og brast med hvert enkelt NATO-land. Det vil bli foretatt alle praktiske forberedelser til en militær pakke som innebærer, trening og øvelser, og som i siste instans, slik mange tolker det her i Brussel, gjør NATO i stand til å gå til militære aksjoner for å hindre russisk aggresjon mot et NATO-land.

En talsperson for NATO gjorde det nettopp klart at NATOs planer gjør organisasjonen klar til å forsvare landene som følger seg truet av den russiske krigsmaskinen, i løpet av uker.

Øvelser

Ministrene fra de 28 NATO-landene skulle tirsdag også møte sin ukrainske kollega i Brussel for å diskutere et tettere samarbeid med det som er et partnerland for alliansen.

Russland advarer imidlertid Ukraina mot tettere integrasjon med NATO og sier det vil få konsekvenser.

Europeiske ledere har også fryktet at omfattende russisk styrkeoppbygging ved den ukrainske grensen kunne bety planer om flere militæraksjoner.

Det blir trolig aktuelt med flere øvelser når alliansen nå kjenner behov for å demonstrere samholdet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder