MASSIV RESPONS: Den lille byen Jeremie, vest for hovedstaden Port-au-Prince på Haiti. FN-sjef Ban Ki-moon sier at landet trenger en massiv respons. Foto: Nicolas Garcia AFP

Ban: 1,4 millioner trenger umiddelbar hjelp i Haiti

Minst 1,4 millioner mennesker trenger umiddelbar hjelp etter orkanen Matthews herjinger i Haiti, opplyser FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Det er nødvendig med en massiv innsats. FN samarbeider med lokale myndigheter for å kartlegge behovene, sier Ban.

Han viser til at FN fredag satte av fem millioner dollar, men dette beløpet er bare en liten del av totalbehovet.

– I dag lanserte vi en kampanje der vi ber om 120 millioner dollar for å dekke kostnadene de neste tre månedene, sier Ban, som viser til FNs nødhjelpskontors (OCHA) forespørsel mandag om å få på plass 119 millioner dollar fra verdenssamfunnet.

Pengene skal dekke akutt hjelp til 750.000 mennesker som er berørt av orkanen.

Slettet fra kartet

Ban viser til at noen byer og landsbyer er nærmest slettet fra kartet. Avlinger og matlagre er ødelagt. Minst 300 skoler er påført skader.

– Disse tallene og behovene vokser etter hvert som man når fram til flere berørte områder, påpeker FN-sjefen, som viser til risiko for sykdomsspredning. Kirkens Nødhjelp påpeker det samme.

– De store ødeleggelsene har resultert i en meget farlig blanding av drikkevann og kloakk, og den hardt rammede befolkningen er dermed svært utsatt for spredning av vannbårne sykdommer som kolera. Behovene for hjelp er massive, sier Martha Kristine Syvertsen, Kirkens Nødhjelps landrepresentant i Haiti.

Nye tall fra haitiske myndigheter mandag viser at 372 mennesker har mistet livet i orkanens herjinger.

100.000 barn uten skole

Over 300 skoler i Haiti er ødelagte etter orkanen Matthew. 100.000 barn står nå uten skoletilbud, melder UNICEF.

300 SKOLER ØDELAGT: Barn leker på et herberge i Jeremie, Haiti. Foto: Carlos Garcia Rawlins Reuters

Minst 300 skoler er ødelagte, mens andre brukes som ly for husløse.

– Over hundre tusen barn vil i dag gå glipp av gleden, tryggheten og stimuleringen det å være i et klasserom gir, sier Unicef-representant i Haiti Jean Metenier.

Organisasjonen jobber med å etablere alternativer, rehabilitering av bygg samt leveranser av møbler og nødvendig skolemateriell.

– Vi må få de tilbake til undervisningen så fort som mulig. Orkanen Matthew fratok dem skoler, hjem og lesebøker. Den skal ikke få frata dem håpet, fortsetter Metenier.

Utenriksminister Børge Brende meldte søndag at Norge gir 10 millioner til akutt nødhjelp for ofrene etter orkanen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder