SKRIVER BREV: Thorbjørn Jagland tilbyr Norge Europarådets ekspertise i flyktningrett. Tilbudet gjelder alle medlemslandene, men kun Norge har fått et slikt brev. Foto: Terje Bringedal ,

Jagland til VG: Fare for at Norge bryter menneskerettigheter

Erna Solberg svarer på Jagland-brev: Norge må gjøre selvstendig vurdering

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland advarer Norge mot å vedta asylpolitikk som står i fare for å bryte Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Jagland har nå sendt et brev til statsminister Erna Solberg (H), der han tilbyr Europarådets hjelp, forklarte Jagland på NRKs Politisk kvarter.

I brevet, som VG har fått tilsendt, påpeker Jagland at den norske håndteringen av asylstrømmen fra den russiske grensen ved Storskog, berører forpliktelsene Norge har påtatt seg under Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

– Norge er underlagt EMK, og rettspraksisen med å håndtere konvensjonen fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er rikholdig, og kan være til hjelp for Norge, sier Thorbjørn Jagland til VG.

Bekymret for lovendring

Jagland påpeker at menneskerettighetskonvensjonen skiller seg fra FNs Flyktningekonvensjon på ett vesentlig punkt:

– EMK er en særlig sterk konvensjon, fordi det her er en domstol som kan avgjøre, sier Jagland.

– Kan Norge ha vedtatt en lovendring og en praksis som kan vise seg å være i strid med menneskerettighetene?

– Det er en fare for at Norge kan ha fattet vedtak som ikke ville stått seg i domstolen i Strasbourg, målt opp mot menneskerettighetskonvensjonen. Nettopp derfor vil det være gunstig å teste dette opp mot vår ekspertise på området i forkant.

– Hvor alvorlig er det å vedta lover og forskrifter som bryter med menneskerettighetene?

– Dersom domstolen i Strasbourg vedtar at en lov er i strid med EMK, så må loven endres. Vi kan hjelpe til med å gå gjennom problemstillingene, slik at man legger opp en politikk som er i samsvar med forpliktelsene man har påtatt seg, så man slipper å få dommer mot seg i Strasbourg.

De skriver også brev til Erna: Venstre og KrF advarer mot Russland-returer

Solberg svarer

VG har bedt om et intervju med statsminister Erna Solberg (H) om Jaglands brev, og har fått et skriftlig svar:

FIKK BREV: I forrige uke skrev både SV og Venstre og KrF brev til statsminister Erna Solberg om asylsituasjonen. Nå får hun brev fra Europarådet. Foto: Harald Henden , VG

– Norge vil alltid måtte gjøre sine selvstendige vurderinger av våre forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjon og øvrige folkerettslige forpliktelser, skriver Solberg, og fortsetter:

– Vi setter pris på at Europarådet stiller ressurser til rådighet for å veilede medlemsland og vil benytte oss av dem ved behov, skriver Solberg.

– Situasjonen med en stor tilstrømning av asylsøkere setter mange lands mottakssystemer under press. Den nasjonale praktiseringen av asylinstituttet i mange land er i endring som følge av det. Det er viktig at endringer skjer innenfor våre menneskerettslige forpliktelser, påpeker statsministeren.

Nye innstramminger

Jagland sier han har skrevet brevet med tanke på situasjonen knyttet til asylreturene til Russland, men også knyttet til de forslåtte innstrammingene i utledningsloven, som innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sendte ut på høring i romjulen.

Jagland skriver at norsk behandling av asylsøkere fra Russland «tar opp flere forhold knyttet til Norges forpliktelser gjennom EMK», og at «det samme gjelder for den norske regjeringens foreslåtte retningslinjer for framtidig flyktningepolitikk».

Les også: Over halvparten klarer ikke Listhaugs krav

Jagland forteller at eksperter i Europarådet kan hjelpe regjeringen med å forstå den rettspraksisen som domstolen i Strasbourg har lagt opp til.

I brevet forklarer Jagland at han skal opprette en spesialrådgiver for å hjelpe Europarådets medlemsland med flyktningrett, og at han «har den glede av å kunne tilby den norske regjeringen hans ekspertise under forberedelse og ny utvikling av ny politikk knyttet til flyktninger og migranter.»

– Har ikke konkludert

Jagland sier han ikke har konkludert om hvordan de nye norske reglene vil stå seg målt opp mot EMK, men han gjør det klart at det vil gjelde både lovendringen som ble hastebehandlet i Stortinget før jul, og flere punkter i de forslåtte lovendringene.

– Det gjelder for eksempel retten til et familieliv, opp mot foreslåtte innstramminger i tilgangen til familiegjenforening. Men det gjelder også flere andre punkter. Det er viktig at dette feltet håndteres med den tid som er nødvendig for å gjennomgå problemstillingene, sier Jagland.

VG får forklart at det er den tsjekkiske diplomaten og juristen Tomas Bocek som i morgen skal påta seg ansvaret som spesialrådgiver.

Tilbudet gjelder alle medlemene i Europarådet – men det er kun Norge som har mottat et brev fra Jagland om tilbudet.

– Det er fordi Norge har en pågående situasjon knyttet til flyktningrett, med returene til Russland, og fordi det er en pågående debatt om dette i Norge, sier Jagland.

– Men jeg skriver også i dag et brev til Frankrikes president Hollande om deres foreslåtte terrorlovgivning, og vi bistår Polen i konstistusjonslovgivning, så at vi tar kontakt og tilbyr kompetanse er ikke spesielt i seg selv, forklarer Jagland.

Norske vedtak legges merke til

Like fullt er innstrammingene i norsk asyl- og flyktningepolitikk blitt «lagt merke til ute i Europa», sier Jagland.

– Jeg tenker for eskempel på at Stortinget i asylforliket rett før jul mente at internasjonale konvensjoner måtte revideres for å tilpasses dagens virkelighet. Ingen her i Strasbourg, eller hos FN i Geneve, forstår hva Stortinget mener med det, sier Jagland, og utdyper:

– Både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs Flyktningkonvensjon er jo nettopp laget for en situasjon der mennesker er drevet på flukt fra krig, disse konvensjonene er ikke laget for solskinnsdager, så det møter ikke forståelse når det fra Norge bes om at de skal revideres.

Sett denne? Listhaug kan ikke svare hvorfor Russland er trygt for asylsøkere

Jagland sier han ikke forsøker å kritisere den norske regjeringen med brevet.

– Det er ikke ment som kritikk av Norge, kun for å påpeke at vi står til rådighet. Også opposisjonen kunne være tjent med å vite mer om håndteringen av EMK før de uttaler seg. Dette er den viktigste konvensjonen, men ofte blir det ikke vist til EMK, sier Jagland.

LES HELE BREVET FRA JAGLAND HER:

Foto: ,

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder