FÅR SEKS ÅR: Den norske dommeren Per Christiansen (til venstre) blir nå oppnevnt for seks år, etter at regjeringen har avblåst dommerstriden. Her er han sammen med domstolens president Carl Baudenbacher (i midten) fra Liechtenstein, og den islandske dommeren Páll Hreinsson. Foto: Robert Schilitz EFTA-domstolen

Regjeringen gir etter:
EFTA-dommerstriden avblåst

Regjeringen har gitt etter for et massivt press, og godtar nå at  norske dommeren Per Christiansen (67) i EFTA-domstolen får sitte i seks år, og ut over norske dommeres pensjonsalder.

Regjeringen har varslet Island og Liechtenstein at Norge likevel ikke vil tvinge Christiansen ut av EFTA-domstolen når han fyller 70 år, men oppnevne han for en ordinær seks års periode, i henhold til EØS-avtalen.

Les bakgrunnen her: Vil sparke norsk dommer når han fyller 70

Fredag vedtok EFTAs domstols- og overvåkningskomite, hvor de tre landene sitter, å oppheve sitt forrige vedtak om å pensjonere Christiansen om tre år fra nå.

Vil skape ro

– EFTA-statene ønsker med denne nye beslutningen å skape ro rundt EFTA-domstolen, skriver Ane Haavardsdotter Lunde, kommunikasjonsrådgiver for europaminister Frank Bakke-Jensen (H), i en tekstmelding til VG fredag kveld.

VG har i en rekke artikler beskrevet dommerstriden i EFTA de siste månedene.

Norsk misnøye

Etter en årelang misnøye med en rekke avgjørelser som Norge har tapt for domstolen, avslørte VG i fjor sommer at det var tatt initiativer for å bytte ut dommer Christiansen når hans seks år lange utnevnelse utløper nå i januar 2016.

Embetet ble lyst ut sommeren 2016. Senere på høsten gikk regjeringen med på å gjenoppnevne dommer Christiansen, men bare for tre år, noe regjeringene på Island og i Liechtenstein til slutt godtok.

1.desember ble det klart at Island og Liechtenstein hadde godtatt dette, og dermed trosset sterke protester, også fra EFTA-domstolens president Carl Baudenbacher.

Men da kom det nye protester. En gruppe norske toppjurister klaget til EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA, som bestemte seg før jul for å undersøke denne betente dommerstriden nærmere.

Dommerne protesterte

Også en samlet norsk dommerstand reagerte på det det de mente grenset mot norsk politisk overstyring av domstolens sammensetning:

«Den norske Dommerforening mener at begrensningen av dommer Christiansens funksjonstid på et slikt grunnlag er svært uheldig. Det kan bidra til å svekke EFTA-domstolens legitimitet. Det kan også gi grobunn for spekulasjoner om begrunnelsen for hvorfor funksjonstiden er forkortet, egentlig er en annen», skrev dommerforeningen i et brev til regjeringen i desember, undertegnet av høyesterettsdommer Henrik Bull og foreningens leder Ingjerd Thune.

I siste liten

Regjeringen hadde frist til denne uken med å svare ESA, og i neste uke ville EFTA-domstolen risikere å uten en norsk dommer som var formelt korrekt utnevnt, ettersom Per Christiansens utnevning utløper tirsdag 17.januar.

Fredagens EFTA-vedtak er krystallklart, og setter punktum for seks måneders uro rundt EFTA-domstolen:

Dommer Christiansen gjenoppnevnes for seks år fra 17.januar 2017.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder