UTSTRAKT HÅND: Statsminister Erna Solberg kom til Paris med en verdifullt bidrag til kampen mot klimaendringer, nemlig det norske oljefondet. FOTO: AP.

Oljefondet med i nytt klima-topplag

PARIS (VG)  – Det er lønnsomt å redde verden, sier statsminister Erna Solberg, og røper at Norges oljefond er med i en ny, internasjonal klimagruppe.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Erna Solberg hadde med seg svært verdifull bagasje da hun landet i Paris for årets klimatoppmøte. På oppfordring fra Frankrikes statsminister Emmanuel Macron tok statsministeren med seg hele 8 551 milliarder kroner, i form av Norges oljefond.

Nordmenns store sparegris skal nå være med på å løfte verdens miljøbevissthet.

Klimatoppmøtets store nyhet fra norsk side kom helt på slutten av dagen: Norge er en del av en eksklusiv arbeidsgruppe av pensjonsfond som skal øke engasjementet for klima i det globale næringslivet. Det var Frankrikes president Emmanuel Macron som for noen uker siden kontaktet Norge med forespørselen om å være med på et finansielt «klimatopplag».
– Jeg tror det at Norge sa ja var avgjørende for at gruppen kom i gang. Jeg mener hvertfall at vårt fond har mye å bidra med på dette området, fordi pensjonsfondet ligger langt fremme med sitt arbeid for klima. Fondet har jobbet for å øke kunnskapen om - og rapporteringen av klimarisiko over flere år. Nå skal vi sammen med de andre statene i gruppen kartlegge hvordan miljø- og samfunnsmessige forhold kan integreres i måten man forvalter langsiktig kapital på, sier Erna Solberg til VG i Paris når nyheten kunngjøres.

VG mener: Oljefondet er ikke et miljøfond

SA JA: Da Emmanuel Macron ville ha med Norges Oljefond i toppklimagruppen, synes Erna Solberg det var en god idé. I Paris fikk de to flere anledninger til å prate. FOTO: AFP

Fem pionerer

Den nye klimagruppen består foreløpig av pensjonsfondene i New Zealand, Kuwait, Saudi-Arabia, Abu Dhabi og Norge. Håpet er at samlingen av

klimabevisste statsfond skal vokse raskt.

De mektige pengeforvalternes oppgave blir å «lære bort» sine etiske standarder for klimakrav til investorer i næringslivet. Siden statlige verdifond fokuserer på investeringer som gir avkasting i det lange løp, heller enn på kort sikt, kan de bli avgjørende i kampen mot klimaendringer, mener Solberg.

– Fondene er store, de er langsiktige, og de har eierandeler over hele verden. Det er rimelig å anta at god økonomisk avkastning avhenger av fremgang på bred basis og da er klimarisikoaspektet en viktig del av det. Dette kan skape et større marked for investeringer som gir mindre utslipp, og det kan gi en bedre dialog mellom investorer og selskap om klima, sier Norges statsleder på klimatoppmøtet.
Norske klimaforskere: Derfor er Parisavtalen en suksess

Ikke aktivisme

Miljøorgansasjoner har lenge etterlyst en større forpliktelse til klimaet i Norges oljefonds investeringer.

Da et ekspertutvalg ledet av siviløkonom Martin Skancke ble satt ned i høst for å finne klimarelaterte risikofaktorer for norsk økonomi, reagerte naturverneksperter på at oljefondet og petroleumspolitikken ikke legges under lupen.

Kommentar om Skanckes forrige rapport: Kullsvart dag for miljøbevegelsen

At dagens nyhet betyr at oljefondet skal brukes som et pressmiddel for å fremme klimasaken, er noe både stats-og miljøvernministeren avviser på det sterkeste. Oljefondet skal fortsatt gå kapitalistens vei inn i investeringer, hvor målet er finansiell avkastning, sier statsministeren.

– Fortsatt er målet for oljefondet å tjene penger, ikke å redde verden. Beskjeden vi vil gi er at vi på sikt tror at det er lønnsomt å redde verden, sier Solberg i Paris.

Erna Solberg i Paris: Andre land enn USA vil dra klimalasset

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder