SATT I VARETEKT: De 29 personene som ble pågrepet og satt i varetekt tirsdag kveld, ble løslatt onsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

27 personer pågrepet hos Statkraft i Chile

Mapuche-indianerne demonstrerte mot at det norske selskapet skal bygge flere vannkraftverk i et område de mener er hellig.

Tirsdag morgen lokal tid tok 27 personer seg inn i kontorene til det norske kraftselskapet i byen Osorno, cirka 100 mil sør for den chilenske hovedstaden Santiago.

– De syv medarbeiderne ble tvunget til å forlate bygningen. Aksjonistene kom senere med en uttalelse om hvorfor de okkuperte kontoret, og innkalte til en demonstrasjon samme kveld, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Statkraft til VG.

Ba politiet gripe inn

Kontoret som ble okkupert er et tidligere bolighus, som brukes til møter mellom det statseide selskapet og representanter fra lokalsamfunnet.

Statkraft anmodet politiet til å gripe inn mot demonstrantene, etter oppfordring fra lokale og nasjonale myndigheter tirsdag kveld.

– De fryktet at situasjonen ville eskalere dersom man ventet. Alle 27 ble anholdt og satt i varetekt, og løslatt 12 timer senere, sier Steen.

I videoen under holder en av demonstrantene en appell inne i Statkrafts lokaler i Osorno. Her blir blant annet den norske ambassadøren i Chile beskyldt for å ikke ha hørt på innsigelsene mot selskapets prosjekter:

Hellig land

Årsaken til okkupasjonen og demonstrasjonen er uenighet om tre kraftprosjekter ved elven Pilmaiquén.

– Statkraft har vært i Chile i mange år. I 2015 kjøpte vi rettighetene til vannkraftverket «Rucatayo» i Pilmaquien. Vi kjøpte også rettighetene og planene til to ytterlige prosjekter, kalt «Los Lagos» og «Osorno», i det samme vassdraget, sier Steen.

Interesseorganisasjon Alianza Mapuche Williche Toki Kalfvllikan hevder rettighetene til utbyggingen av prosjektene ikke ble anskaffet på rettmessig vis, og at de omdiskuterte områdene er hellig land for dem.

– Planen var opprinnelig at «Osorno»-prosjektet skulle utvikles og bygges først, men vi konkluderte med at det ikke var gjennomført tilstrekkelige konsultasjoner. Det hadde heller ikke vært god nok dialog med lokalsamfunnet for å forstå deres behov og bekymringer, og gjøre tilpasninger deretter.

Venter med å bygge

De siste årene har Statkraft derfor jobbet med å revidere dette prosjektet, hevder Steen.

– Vi har formidlet at den nye utformingen av prosjektet ikke vil påvirke det hellige området, og at vi vil tilbakeføre rettighetene til lokalsamfunnet. Dette har blitt godt mottatt. Vi har også gjennomført en bred og grundig konsultasjon, fått bedre dialog med lokalsamfunnet og utviklet en langsiktig plan for å styrke utviklingen i området. Teamet vårt jobber også med tiltak for å redusere sosial uro rundt prosjektet, sier Steen.

– Vi har valgt å vente med byggingen, og heller bygge «Los Lagos» først.

– Hvorfor valgte personene da å demonstrere?

– Det er mange ulike grupper som til sammen utgjør lokalsamfunnet. Mens endringene er blitt godt mottatt i store deler av lokalsamfunnet, er det enkelte grupper som er sterkt negative. Det er ikke uvanlig. Det vil alltid være ulike oppfatninger av slike prosjekt, enten det dreier seg om vindkraft i Trøndelag eller vannkraft i Tyrkia.

– Jeg er glad for at demonstrasjonen og anholdelsen forløp uten voldshendelser, og at ingen personer kom til skade. Situasjonen ble håndtert bra av alle involverte, sier Steen.

– Normalt har det blitt stor konflikt

Organisasjonen Fivas, som jobber med å kartlegge og spre informasjon om problemer knyttet til vann, samt opprettholde individuelle rettigheter og beskyttelse av miljøet, har engasjert seg i saken.

les også

Piñera vant valget i Chile

De ser store utfordringer med Statkrafts kjøp i Chile, og vektlegger at Mapuche-folkets rettigheter er beskyttet gjennom internasjonale konvensjoner og rettsprinsipper som «krever at investeringer som blir gjennomført i deres territorium, krever en konsultasjonsprosess som må følge internasjonale standarder av ILO konvensjon 169, FN urfolkserklæring».

– Chile har forpliktet seg til å følge disse, men det finnes ikke en tilstrekkelig konsultasjonsmekanisme. Dette rammer spesiell de lokale samfunnene, organisasjoner og enkeltpersoner for urfolket som er imot disse prosjekter, sier Miguel Utreras, styremedlem i Fivas og spesialist i urfolks rettigheter.

les også

Chilenske gruvearbeidere ber guttene i grotten holde motet oppe: – Vi var redde vi også

– Vi har advart Statkraft om dette prosjektet fordi vi har fulgt opp lignende prosjekter tidligere, og normalt har det blitt stor konflikt som gjør at det blir vanskelig å faktisk gjennomføre den virkelige prosessen, fortsetter han.

Utreras mener Statkraft ikke har undersøkt den underliggende betente konflikten som eksisterer mellom Mapuche-folket og den chilenske staten godt nok, spesielt vedrørende deres territorium.

– De føler seg ikke hørt. Ikke bare av Statkraft, men også av den chilenske staten. Denne store politiske konflikten gjør at styringer som blir gjort i deres områder er problematisk.

Les også: Latin-Amerika: Den glemte regionen

les også

Nok et nederlag for venstresiden i Latin-Amerika

Torbjørn Steen i Statkraft hevder på sin side at de følger internasjonale standarder når de gjør prosjekter som dette, og at de er godt kjent med de underliggende konfliktene.

– Det er nettopp derfor vi tar konsultasjonsprosessen alvorlig. I konsultasjonsprosessen er det viktigste å opprette dialog, bygge relasjoner og tillit og gi informasjon og sette rammer for å gi muligheter for at naboer og berørte i lokalsamfunnet får delta i prosessen.

Anklager Statkraft for manipulasjon

Miguel Utreras i Fivas poengterer at det er viktig å finne en måte å få samtykke på uten å manipulere lokalsamfunnet, og at den store fattigdommen i området gjør at noen blir fristet til å støtte prosjektet på grunn av løfter om støtteordninger.

les også

Tidenes verste skogbrann i Chile har herjet i en måned – seks er omkommet

– Normalt sett lover selskapene sosiale tiltak i området før prosjektet i det hele tatt er i gang, forklarer Utreras. Ifølge urfolksspesialisten skaper dette splittelse innad i lokalbefolkningen, og disse splittelsene skaper igjen store problemer for folket.

– Når de blir tilbudt dette på forhånd kan det virke som de blir forsøkt å bli manipulert, sier Utreras, som mener at løftene må være noe som er forhandlet frem og en sikker del av forhandlingen.

Torbjørn Steen i Statkraft avviser at de manipulerer lokalsamfunnet.

les også

Latin-Amerika: Den glemte regionen

– Et prosjekt som dette tar lang tid å utvikle. I løpet av den prosessen får man jo et bilde av hvilke tiltak det er fornuftig å få gjennomført i tillegg til avbøtende tiltak og kompensasjon for ulemper. Tiltak for å støtte lokal utvikling kan dreie seg om alt fra vanntilførsel, elektrifisering, helsetilbud, skoletilbud eller bedre infrastruktur, avhengig av hvor det er, sier han.

Ifølge Steen vil videre fremdrift basere seg på om de har klart å lage et prosjekt som er bærekraftig og akseptert av lokalbefolkningen. Miguel Utreras i Fivas sier en grundigere dialog er et skritt i riktig retning.

les også

Kraftig jordskjelv sør i Chile

– På kort sikt er det viktigste å ikke øke konflikten i området. Men langsiktig tror jeg at det er viktig at de ser mer tydelig på de kulturelle konsekvensene dette prosjektet kan ha for Mapuche-kulturen. De må ha videre dialog med flere i lokalsamfunnet, sier han.

Utfolkspesialisten opplyser også at de vil fortsette å følge saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder