Video av supermissil fra milliard-ubåt

Torsdag ble den russiske superraketten Kalibr skutt opp fra milliard-ubåten «Severodvinsk» i Barentshavet.

Artikkelen er over to år gammel

Missilen har en rekkevidde på 600 kilometer og kan nå langt inn i Norge, Sverige og Finland.

– Øvelser med ulike missiler finner sted et par-tre ganger årlig, sier redaktør Thomas Nilsen i The Barents Observer, som omtalte rakettøvelsen på fredag.

Den supersoniske Kalibr-raketten ble skutt opp mens «Severodvinsk» befant seg nede i havdypet. Raketten nådde sitt mål i skytefeltet Chizha på Kanin-halvøya i den sørlige delen av Nenetsk i Arkhangelsk fylke.

– Kalibr er en krysserrakett som går 600 kilometer. Hvis raketten som ble skutt opp torsdag hadde vært rettet andre veien, hadde den nådd langt inn i Norge, Sverige og Finland, opplyser Nilsen, som er utdannet samfunnsviter fra NTNU, har arbeidet i 12 år for Bellons russlandgruppe og vært nestleder for Barentssekretariatet.

– Krysserraketten er tidligere blitt brukt i Syria-konflikten. I oktober 2015 avfyrte den russiske marinen 26 Kalibr-raketter fra fartøy i Det kaspiske hav som gikk over Iran mot ulike mål i Syria. De har med andre ord vært brukt i krig allerede. Det er derfor vi omtaler torsdagens utskyting i Barentshavet, forklarer Nilsen.

SUPER-UBÅT: Atomdrevne «Severodvinsk» blir avduket og døpt. Foto: AP

55 kilometer til grensen

«Severodvinsk», ubåten som ble benyttet i rakettøvelsen, har hjemmebase i Zapadnaya Litsa på Kolahalvøya.

– Fra basen er det bare 55 kilometer i luftlinje til Grense Jakobselv i Sør-Varanger, presiserer Nilsen.

– Publiserer det russiske forsvarsdepartementet videoen av øvelsen for å flekse muskler?

– Åpenbart. Russland har behov for å vise verden at de igjen har fått et moderne forsvar etter at Sovjetunionen kollapset og forsvaret lå nede med brukket rygg. Ubåten er den første av syv i Yasen-klassen og har kostet én milliard dollar å bygge.

– Det er også verdt å merke seg at den russiske nordflåten gjennomfører en stor øvelse i Barentshavet i september med opp mot femti militære fartøy. Det kommer til å bli flere øvelsen denne høsten, opplyser Nilsen.

Projiserer makt

Kola-halvøya og de arktiske områdene er avgjørende for Russlands evne til å projisere makt, konstaterer Forsvarets Etterretningstjeneste.

– Vi følger med, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Kim Gulbrandsen i Forsvarets etterretningstjeneste.

Han henviser til rapporten «Fokus 2017» hvor det slås fast at Russlands primære mål er å øke graden av nasjonal kontroll i Arktis.

«På Kola er Nordflåten i ferd med å fornye deler av kapasiteten sin for strategisk kjernefysisk avskrekking og gjengjelding.»

Etterretningstjenesten mener at Russland dermed får større mulighet til å påvirke norske interesser og aktiviteter på land og på norsk sokkelen. Det vil få konsekvenser for Norges muligheter til å utføre operasjoner på og fra eget territorium.

Innenfor rekkevidde

Ifølge rapporten er det i første rekke de strategiske ubåtene som står for den strategiske avskrekkingen - og vil derfor være høyest prioritert i den militære virksomheten i Nordvest-Russland.

«Kritisk norsk infrastruktur, både sivil og militær, er nå innenfor rekkevidde til russiske missilsystem med høy presisjon.» konstaterer etterretningstjenesten, som også har merket seg stadig flere og mer komplekse øvelser i nordområdene.

«I sum betyr det at den russiske evnen til å nekte norske og allierte sjø- og luftoperasjoner i nordområdene har øket de siste åra. Planlagt innfasing av modernisert og nytt utstyr vil trolig øke denne evnen ytterligere både i 2017 og i årene som følger.» heter det i rapporten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder