KREVER AVSPENNNING MED RUSSLAND: Gro Harlem Brundtland har sluttet seg til et opprop til NATO-sjef Jens Stoltenberg om å avtale trafikkregler til havs og i luften for å unngå militær konfrontasjon. Her er de fotografert sammen i 2013. Foto: Helge Mikalsen , VG

Gro ber NATO-Jens dempe krigsfaren

Stoltenberg svarer: Viktig å ha kontakt med Russland

66 nær-krig-hendelser på 18 måneder

Gro Harlem Brundtland og andre europeiske ledere krever at NATO-sjef Jens Stoltenberg tar kontakt med Russland, for å unngå militær konfrontasjon i Europa. Stoltenberg svarer nå, gjennom VG, at kanalene er åpne.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Gro Harlem Brundtland er blant tidligere europeiske ledere som krever at NATO-sjef Jens Stoltenberg umiddelbart setter seg ned med Russland for å redusere faren for en militær konfrontasjon i Europa.

Den tidligere statsministeren og WHO-sjefen er i selskap med og 74 andre europeiske ledere er så bekymret for en militær konfrontasjon mellom NATO og Russland, at de krever at Stoltenberg ser bort fra det frossede forholdet til Russland og lager en avtale som kan minske faren for krig.

I et opprop som ble publisert tirsdag formiddag av tenketanken European Leadership Network, krever en rekke prominente europeere at at NATO Russland-rådet blir hasteinnkalt for å forhandle fram regler som skal øke sikkerheten i luften og til havs, etter er rekke nesten-hendelser det siste året.

Tirsdag ettermiddag svarer generalsekretær Jens Stoltenberg at NATO ønsker et konstruktivt forhold til Russland «fordi det vil være bra for alle parter»:

– Det har også NATO arbeidet hardt for i en årrekke etter den kalde krigen. Samarbeidet krever at Russland respekterer internasjonale lover, avtaler og grenser. I Ukraina gjør ikke Russland det, skriver Stoltenberg i en tekstmelding til VG.

– Kanalene for politisk dialog og militær-til-militær kontakt er åpne, selv om praktisk samarbeid er stanset. Det er spesielt viktig i vanskelige tider som nå å ha kontakt, legger han til.

Stoltenberg vil imidlertid ikke svare direkte på utfordringen fra de 75 europeiske lederne, om å vekke det sovende NATO Russland-rådet til live igjen.

Eks NATO-sjefer støtter kravet

To tidligere generalsekretærer NATO, Javier Solana fra Spania og nederlenderen Jaap de Hoop Scheffer, er blant underskriverne av oppropet.

Også Russlands tidligere utenriksminister Igor Ivanov har stilt seg bak kravet, sammen med tidligere utenriksministere og forsvarsministere fra en rekke europeiske land.

Det er Jens Stoltenberg, i egenskap av NATOs generalsekretær, som formelt leder NATO Russland-rådet.

Samarbeid suspendert

Rådet har ikke hatt formelle møter siden NATOs utenriksministere suspenderte alt praktisk sivilt og miitært samarbeid mellom NATO og Russland 1.april 2014 i protest mot Russlands annektering av Krim-halvøya i Ukraina. Før det møttes rådet minst en gang i måneden.

Rådets hjemmeside i NATO har heller ikke vært oppdatert siden kontakten mellom NATO og Russland ble frosset i fjor.

66 nesten-hendelser

Tenketanken European Leadership Network har registrert ikke mindre enn 66 hendelser hvor militære fly eller fartøyer fra Russland har vært i nærkontakt med styrker fra NATO eller partnerlandene Sverige og Finland siden mars 2014.

NATO har vært på vingene og identifisert russiske fly i internasjonalt farvann 400 ganger i 2014, dobbelt så mange slike hendelser enn året før.

I et VG-intervju i april reagerte NATO-sjef Stoltenberg på at Russland stadig oftere henviser til sine atomvåpen, og at de øver stadig hyppigere med fly, ubåter og missiler som kan bære atomvåpen.

Krever trafikkregler

Underskriverne av oppropet krever at NATO, på vegne av medlemslandene og partnerland som Sverige og Finland, blir enige om en avtale etter mønster fra en lignende avtale mellom USA og Kina i 2014.

De mener at NATO og Russland må etablere trafikkregler til havs og i luften, blant annet prosedyrer om hvordan fly og fartøyer fra de to landene skal kommunisere med hverandre.

I fjor høst sa den britiske forsvarsministeren Michael Fallon til VG at russiske kampfly opptrer ulovlig og farlig i internasjonalt luftrom ved å skru av transponderen og ikke gi seg til kjenne på radio.

Nesten-ulykke

I desember i fjor var et SAS-fly fra selskapet Cimber nær ved å kollidere med et russisk militærfly etter avgang fra København.

Oppropet som Brundtland har sluttet seg til, krever også bedre regler om foryhåndsvarsling av både øvelser og prøveskytinger av våpen, spesielt i områder der militære skip eller fartøyer fra motsatt side kan befinne seg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder