PÅ REGNSKOGTUR: Her er statsminister Jens Stoltenberg (i midten) og miljø- og utviklingsminister på besøk i Brasil i 2008. Norge skal gi penger til Brasil om de greier å stoppe avskogingen i landet. Til høyre tidligere miljøminister i Brasil - Carlos Minc. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix

Amazonas-regnskog større enn Oslo kommune forsvant på to måneder

Avskogingen i Brasil gikk kraftig opp i mars og april. Skog fra et område større enn Oslo kommune forsvant i løpet av to måneder.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

I løpet av mars og april forsvant i alt 593 kvadratkilometer skog i Amazonas, viser foreløpige analyser av satellittbilder. Det er en økning på hele 473 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Oslo kommune er til sammenligning 454 kvadratkilometer, ifølge SSB.

Analysene viser samtidig at avskogingen har gått opp med 27 prosent fra august i fjor til april i år, noe som kan være et forvarsel om at avskogingen samlet sett vil øke i år sammenlignet med i fjor.

Brasil miljøvernminister Izabella Teixeira sier regjeringen nå vil nedsette et kriseutvalg som skal granske veksten i avskogingen.

Hun står fast på at avskogingen skal ned i år.

- Målet er redusert avskoging innen juli. Det er et formelt løfte regjeringen har kommet med. Vi må nå de nasjonale klimamålene, sier hun.

LES OGSÅ: Godkjenner kjempedemning i Amazonas

Strid om ny skoglov

Den uventede veksten i avskogingen i mars og april sammenfaller med en opphetet debatt i nasjonalforsamlingen i Brasil om et lovforslag som i praksis vil innebære at bønder som har felt trær ulovlig, vil få amnesti. I det nye lovforslaget svekkes samtidig vernet av eksisterende skogområder.

Miljøvernere mener loven vil være et alvorlig tilbakeslag i kampen mot avskoging i Amazonas.

- Man har 300-400 lovgivere her i Brasilia som sender det budskap at man vil få amnesti for ulovlig hogst, at kriminalitet vil lønne seg, sier Marcio Astrini, en lokal aktivist i miljøvernorganisasjonen Greenpeace.

I forrige uke ble vedtak i saken utsatt etter flere dager med drøftinger i nasjonalforsamlingen. Det er nå ventet at vedtaket vil bli gjort i neste uke.

Saken kan bli pinlig for Brasils president Dilma Rousseff, som i fjor gjorde skogvern til et valgløfte.

2009: Avskogingen kraftig redusert i Amazonas

Viktig klimatiltak

Skogvern er et viktig klimatiltak, ettersom skog absorberer mer CO2 enn åpne områder. Men brasilianske bønder mener skogen må vike for økonomiske interesser og argumenterer med at strenge miljøkrav gjør det vanskelig for dem å konkurrere med kvegbønder i land som Argentina og USA.

Om kampen mot avskoging i Brasil mislykkes, vil det også få følger for norsk klimapolitikk, hvor skogvern er et viktig virkemiddel. Norge har lovet å støtte Amazonasfondet i Brasil med om lag 5,5 milliarder kroner i perioden fram til 2015 dersom Brasil lykkes i å redusere avskogingen.

Avskogingen i Brasil var i 2009-2010 på sitt laveste siden målingene startet. Toppen ble nådd på midten av 1990-tallet.

Det er foreløpig ikke klart hva som har forårsaket veksten i avskogingen denne våren.

2008: Økende avskoging i Amazonas

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder