TRENE: Soldater fra Telemarksbataljonen trener opp irakiske sikkerhetsstyrker nord i Irak, som en del av Norges bidrag i kampen mot terrororganisasjonen IS. Europol frykter nå IS' nye strategi.
TRENE: Soldater fra Telemarksbataljonen trener opp irakiske sikkerhetsstyrker nord i Irak, som en del av Norges bidrag i kampen mot terrororganisasjonen IS. Europol frykter nå IS' nye strategi. Foto: Torbjørn Kjosvold , Forsvaret

Europol: Dette er IS' nye terror-strategi

UTENRIKS

Ifølge Europol har IS både vilje og kapasitet til å angripe nesten hva som helst – når som helst.

Publisert: Oppdatert: 26.01.16 00:48

Det heter det i en fersk rapport som ble publisert mandag.

– Det er all grunn til å tro at IS, IS-inspirerte terrorister og andre religiøst inspirerte terrorgrupper vil gjennomføre et terrorangrep et eller annet sted i Europa, spesielt i Frankrike, heter det i rapporten.

Målet vil ifølge Europol være masseødeleggelser blant sivilbefolkningen.

Rapporten ble publisert mandag i forbindelse med åpningen av et nytt antiterrorcenter. Den peker spesielt på angrepene i Paris i november i fjor som illustrerte hvilken kapasitet IS har til å gjennomføre angrep i områder som ligger utenfor deres kontroll.

Angrepene ser ut til å være en del av en større, global strategi, ifølge Europol. Organisasjonen nevner blant annet mindre, lokalt styrte terrorceller og bevisste valg av «tilfeldige» mål som deler av den nye strategien.

Ny strategi

Den peker blant annet på følgende konkrete funn:

** Paris-angrepene og den påfølgende etterforskningen synes tyder på et skifte mot en bredere og mer global strategi.

** Etterretning tyder på at IS har utviklet en ekstern kommando som er trent for internasjonale angrep.

** IS-terrorceller som opererer i Europa er i stor grad lokalt basert.

** I tillegg sier rapporten mye om hvordan den typiske «moduskandidaten» for IS’ rekrutterere ser ut:

Ifølge rapporten har en stor andel av fremmedkrigere blitt diagnostisert med psykiske lidelser før de valgte å slutte seg til IS. Rapporten siterer én kilde som hevder andelen er 20 prosent, og en annen som hevder det er snakk om enda flere. I tillegg har opptil 80 prosent et kriminelt rulleblad.

Tre angrep på ett år: Derfor blir Paris angrepet av terrorister

Sosiale faktorer som gruppepress og sosial aksept har i noen grad erstattet det religiøse aspektet i rekrutteringen, ifølge rapporten. Alder spiller også en rolle; unge mennesker er ifølge Europol lettere påvirkelige og dermed raskere å radikalisere enn eldre.

I tillegg hevder Europol at mindre enn halvparten som er arrestert for å ha sluttet seg til IS eller mistenkes for å ha planer om det, har relevant kjennskap til sin religion, og er dermed sårbare for tolkninger av Koranen som passer til IS’ logikk.

Flyktninger sårbare

Europol understreker at det ikke er noen bevis som tyder på at terrorister systematisk bruker flyktningstrømmen til å ankomme Europa ubemerket.

Likevel er det kjent at IS-rekrutterere er særlig aktive i flyktningleirer, noe som kan gjøre at flyktninger kan være sårbare for radikalisering i Europa.

Les også: Tror ikke norsk IS-bidrag vil øke trusselnivået

Henrik Thune, assisterende direktør ved Norsk senter for fredsbygging, har tidligere sagt til VG at han mener IS har begitt seg inn på en ny strategi.

– Det er et nytt IS vi ser i dag enn for halvannet år siden. Det vi ikke vet, er om dette er et utslag av en beslutning som er tatt for lenge siden, men at det er først nå man har lyktes med strategien. Dette er uansett materialiseringen av en ny måte å operere på, sa han til VG i etterkant av Paris-angrepene.

Skal bedre samarbeidet

Det var i forbindelse med åpningen av et nytt aniterrorsenter at rapporten ble publisert mandag. Målet med senteret er å samkjøre den europeiske innsatsen mot terror.

Norge har en samarbeidsavtale med Europol, men ingen deltagere i arbeidet på antiterrorsenteret, opplyser Justisdepartementet i Oslo til NTB.

Stor VG-oversikt: Dette er de norske Syria-farerne

I en undersøkelse InFact har gjort for VG, svarer hele 43,2 prosent ja på spørsmålet om de har blitt mer redde for et norsk terrorangrep. Samtidig sier PST at terrorfaren har gått ned.

Les også: 3500 er IS-slaver i Irak

Sikkerhetstjenesten regner 18 personer fra Norge som drept i Syria eller Irak, mens tolv menn straffeforfølges etter hjemkomst fra «kalifatet» eller for annen angivelig tilknytning til IS.

I tillegg skal rundt 40 personer være i live og tilsluttet IS i dag.

Verdens rikeste terrororganisasjon

IS er i dag verdens rikeste terrororganisasjon. Det er imidlertid mye vi ikke vet om hvordan terrororganisasjonen faktisk finansierer angrep som Paris-terroren.

Fikk du med deg denne? En av tre nordmenn sier terror påvirker ferieplanene

–Det er åpenbart at kostnadene ved reiser, leie av biler og «safe houses» og oppkjøp av kommunikasjonsmidler, våpner og eksplosiver kan tilsvare store summer. Det er imidlertid ingen bevis som tyder på at det finnes nettverk som finansierer IS, heter det i rapporten.

Eksperter sier at det er uvisst hvor mye penger IS faktisk har, og at løsepenger er en av terrororganisasjonens viktigste inntektskilder.

Her kan du lese mer om