VERST: Burkakledde kvinner går langs en vei i Arghandabdalen i provisen Kandahar i det sørlige Afghanistan. Afghanistan er verdens verste land å leve i for kvinner, fulgt av Somalia og Kongo, viser en liste som hjelpeorganisasjonen CARE la fram på den internasjonale kvinnedagen mandag. Foto: REUTERS
VERST: Burkakledde kvinner går langs en vei i Arghandabdalen i provisen Kandahar i det sørlige Afghanistan. Afghanistan er verdens verste land å leve i for kvinner, fulgt av Somalia og Kongo, viser en liste som hjelpeorganisasjonen CARE la fram på den internasjonale kvinnedagen mandag. Foto: REUTERS

Afghanistan verste land for kvinner

UTENRIKS

Afghanistan er verdens verste land å leve i for kvinner, fulgt av Somalia og Kongo, viser en liste fra hjelpeorganisasjonen CARE. De tre landene herjes alle av krig, og kvinnene rammes hardt av voldshandlinger.

Publisert: Oppdatert: 08.03.10 10:54

Men kvinnene i Afghanistan utsettes i tillegg for mye vold i hjemmene. Afghanske politikere innførte dessuten i fjor en lov som godtar barneekteskap og legaliserer voldtekt i ekteskapet, framholdt CARE på den internasjonale kvinnedagen mandag.

Les også:Vil ha mer kvinnemakt i India

Se listen over land nederst i saken

- Da norske styrker gikk inn i Afghanistan for snart ti år siden, var ett av argumentene at de ville bedre forholdene for kvinner. Det har ikke skjedd, ni av ti afghanske kvinner blir utsatt for vold fra familiemedlemmer, sier CAREs generalsekretær Marte Gerhardsen.

I Somalia, som mangler fungerende sentralregjering, blir kvinner ifølge CARE jevnlig utsatt for diskriminering og vold. Kjønnslemlestelse er vanlig, og det anslås at 98 prosent av alle kvinner har vært gjennom omskjæring.

I Kongo sliter kvinnene med store ettervirkninger etter en langvarig krig, selv om de verste kamphandlingene er over. Ifølge CARE er minst 200.000 kvinner blitt voldtatt, og mørketallene er store, framholder hjelpeorganisasjonen.

10 verste steder å være kvinne

1) Afghanistan
Hver halvtime dør en kvinne i forbindelse med fødsel i Afghanistan. Vold mot kvinner er vanlig, ni av ti afghanske kvinner er blitt utsatt for vold av et familiemedlem. Det er stor motstand mot at jenter skal få utdanning. Skoler i landet opplever daglig angrep og selv om jenteskoler utgjør bare 19 % av alle skolene i Afghanistan, skjer over 40 % av angrepene her.
I 2009 ble det innført en kvinnefiendtlig lov som legaliserer voldtekt i ekteskapet og aksepterer barneekteskap. Den slår fast at kvinner må få tillatelse fra sine ektemenn for å kunne jobbe eller få en utdannelse. I tillegg blir kvinners rettigheter til arv tatt bort og dermed også retten til å ta seg av barna hvis ektemannen dør.

2) Somalia
Jenter i Somalia blir giftet bort når de er veldig unge. Vold mot kvinner og barn er utbredt. Det finnes ikke noe nasjonalt juridisk system i landet, og lovene som de ulike regionene bruker, er sterkt diskriminerende mot kvinner. Kjønnslemlestelse er vanlig, og det anslås at 98 prosent av kvinner er omskjært. De mest skadelige formene for kjønnslemlestelse er forbudt, men loven håndheves ikke.

3) Kongo
Hver dag blir om lag 36 kvinner blir voldtatt i Kongo, og nesten 50 prosent av dem er jenter mellom 10 og 17 år. Minst 200.000 kvinner er blitt voldtatt i løpet av den langvarige konflikten i Kongo, men mørketallene er store. Alt fra jenter på fem år til kvinner over 80 er rapportert som ofre. Voldtekt brukes som en taktisk del av krigføringen i Kongo for å ydmyke, terrorisere og skape frykt i lokalbefolkningen. Seksuell vold hindrer også gjenoppretting av fred og sikkerhet i konfliktområdene. Voldtatte jenter og kvinner blir ofte stigmatisert og forvist fra familiene og landsbyene sine. Mange må også gifte seg med mannen som voldtok dem, for å unngå å bringe skam på seg og sin familie.
I områdene der overgrepene er verst, finnes det få mekanismer for å straffeforfølge overgripere.

4) Sierra Leone
Da borgerkrigen i Sierra Leone ble avsluttet i 2002 var 90 prosent av unge kvinner blitt hiv-smittet, ikke minst fordi de militære gruppene hadde brukt voldtekt som våpen i konflikten. I tillegg dør hver åttende gravide kvinne i forbindelse med svangerskap eller fødsel, og av 1000 fødte babyer dør 282 i løpet av de første fem leveårene. Kun 24 % av kvinnene kan lese og skrive.

5) Niger
Som verdens fattigste land lever 62 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen. Det gjør hverdagen svært vanskelig for familier, som konstant lever på grensen til matmangel og store helseproblemer. I tillegg har kun fire prosent av kvinnene tilgang til prevensjon og 67 prosent av alle fødsler skjer uten profesjonell helsehjelp tilstede. Konservative tradisjoner betyr at mange jenter blir tvunget til å gifte seg og få barn i veldig ung alder. Tre av fire jenter i Niger giftes bort før de fyller 18 år. En av sju kvinner dør i forbindelse med graviditet, fødsel eller illegal og utrygg abort.

6) Jemen
Kvinner kan ikke forlate huset uten tillatelse fra en mannlig slektning, de blir ofte arrestert på gaten selv om de har tillatelse til å være der og blir generelt sett på som menns eiendom. Om lag 71 prosent av kvinnene er analfabeter. Loven sier ingenting om hvor gammel en kvinne må være før hun gifter seg, noe som betyr at mange jenter blir tvunget inn i ekteskapet fra 12-års alderen. De får ofte barn før de selv er ferdig utviklet, noe som fører til høy mødredødelighet og alvorlige helseproblemer. Jemen er ifølge FNs Gender Empowerment-rangering det landet hvor ulikheten mellom menn og kvinners muligheter til politisk og økonomisk innflytelse er størst.

7) Bangladesh
Kvinner i Bangladesh har få rettigheter i samfunnet, juridisk, politisk og sosialt. Samfunnet er patriarkisk og marginaliserer jenter og kvinner - de har liten eller ingen tilgang til å eie land og drive handel. Landet ligger nest nederst på FNs liste for ulikhet mellom menn og kvinners økonomiske og politiske deltakelse og innflytelse. Halvparten av jentene i Bangladesh giftes bort før de fyller 18 år og 8 av 10 kvinner i Bangladesh føder alene, uten helsehjelp
Bangladesh er også ekstremt utsatt for oversvømmelser - en tredjedel av landet er oversvømt store deler av året. Kvinner og jenter rammes hardest av slike katastrofer, fordi de ikke kan svømme, klærne deres gjør det vanskeligere å klatre i trær eller på annen måte komme seg i sikkerhet fra vannmassene.

8) Mali
For mange jenter i Mali er utdanning bare en drøm. Mens guttene får gå på skole, holder foreldrene jentene hjemme. De må i stedet gjøre husarbeid og ta vare på yngre søsken. Bare 17 prosent av unge kvinner kan lese og skrive, og av de som tar høyere utdannelse er bare to prosent kvinner. 25 % av jenter i Mali giftes bort før de fyller 15 år. Dette fører også til høy mødredødelighet fordi jentene ofte ikke er ferdig utviklet når de skal føde.

9) Burkina Faso
Unge kvinner mellom 15 og 24 har åtte ganger større sjanse enn menn i samme alder til å bli hivsmittet. Mange av disse kvinnene er gift med menn som må dra hjemmefra i uker eller måneder om gangen for å jobbe. De benytter seg av prostituerte mens de er borte, og smitter konene når de kommer hjem. Mellom 120.000 og 260.000 barn er blitt foreldreløse på grunn av sykdommen.

10) Guinea- Bissau
Omtrent halvparten av alle kvinner i Guinea-Bissau har opplevd å bli kjønnslemlestet. Omskjæringen av jenter skjer som regel når de er mellom seks og 14 år gamle og kan føre til livsvarige plager for jentene. Jentene kan bli hivsmittet eller dø som følge av kjønnslemlestelsen, hvis den som utfører omskjæringen bruker skitne instrumenter. Mange som er omskjært får problemer når de skal føde barn. En av 13 kvinner dør i forbindelse med graviditet, fødsel eller illegal og utrygg abort.

Om listen: Rangeringen er basert på statistikk over mødredødelighet utarbeidet av WHO, UNICEF, UNFPA og verdensbanken, samt FNs rangeringer av likestilling (Gender Empowerment Index), kjønnsrelatert utvikling (Gender-related Development Index) og landenes generelle utviklingsnivå, Human Development Index. Med disse tallene som utgangspunkt er landene rangert på grunnlag av informasjon innhentet fra CAREs landkontorer. CARE jobber med kvinnerettet bistand i over 70 land.

Her kan du lese mer om