Foto: Sara Johannessen

Mange innvandrere sliter med psykiske helseplager

Folk med flyktningbakgrunn er ikke nødvendigvis mer psykisk plaget enn folk som kommer til Norge for å arbeide, viser ny rapport.

Foto: Sara Johannessen

Så, hva er psykiske helseplager? Jo, tilstander som kan oppleves slitsomme, men ikke i så stor grad at de blir merket som diagnoser. Disse plagene påvirker ofte – men ikke alltid - tanker, følelser, adferd og væremåte.

Foto: UNSPLASH

Forskere har sett på hvordan helse henger sammen med alder, utdanning, arbeid, hvor lenge innvandrerne har bodd i landet og diskriminering. Rapporten har med folk fra tolv land, og som har bodd i Norge i minst to år.

Foto: REUTERS

De fant blant annet ut at det var lite psykiske plager blant innvandrere fra Somalia og Eritrea. Men andelen med psykiske plager var dobbelt så høy blant polske innvandrere som i befolkningen ellers.

Foto: REUTERS

Personer fra noen afrikanske land og menn fra Sri Lanka og Vietnam har mindre psykiske helseplager enn nordmenn generelt, viser studien.

Foto: Sara Johannessen

Men resten av innvandrergruppene er oftere psykisk syke enn resten av befolkningen. Menn fra Irak og Iran hadde fem ganger så ofte psykiske plager enn menn for øvrig, og kvinner fra Iran og Tyrkia hadde fire ganger så ofte plager som kvinner ellers.

Foto: Sara Johannessen

Variasjonen er likevel stor. Forskjellene er større for innvandrere seg imellom enn mellom innvandrere generelt og majoritetsbefolkningen. Det er også stor variasjon mellom kjønnene.

Flere artikler

 1. Når bestefar tar livet sitt

 2. La oss prate om ikke-vestlig innvandring og kriminalitet, Helgheim

 3. Coronaviruset: Flere dødsfall blant menn

 4. Vi trenger mer folkeopplysning om selvmord

 5. Ny kreftrapport: Lav utdanning øker risikoen for 11 kreftformer

Fra andre aviser

 1. Mange innvandrere sliter med psykiske helseplager

  Aftenposten
 2. Sørlendinger drikker mer enn finnmarkinger

  Fædrelandsvennen
 3. I denne bydelen lever folk lengst

  Bergens Tidende
 4. Islandske kvinner på topp i nordisk studie

  Aftenposten
 5. Ny studie fra Kreftregisteret: Store forskjeller i kreftforekomst for innvandrere og norskfødte

  Bergens Tidende
 6. Torsdag kan iranske kvinner flest se herrefotball fra tribunen

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no