REAGERER: Advokat Frode Sulland mener det er inhumant og svekker Norges internasjonale forpliktelser når regjeringen ikke vil hente hjem norske IS-kvinner fra Syria. Foto: Trond Solberg

Jurister ut mot Kallmyr: Ingen grunn til ikke å dømme IS-nordmenn i Norge

Advokat Frode Sulland mener justisminister Jøran Kallmyrs utspill om at norske IS-kvinner slipper for billig unna om de hentes hjem til Norge, «i beste fall er basert på en misforståelse».

 • Hanna Haug Røset
 • Nilas Johnsen

Det er i et intervju med VG mandag at justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier at han mener norske IS-kvinner slipper for billig unna dersom de hentes hjem til et norsk fengsel.

Kallmyr sier at norske IS-medlemmer helst skal dømmes i Syria, og forklarer at han mener det å hente hjem voksne IS-medlemmer, vil bety at de kan unndra seg straffeforfølgelse.

– Disse uttalelsene må i beste fall være basert på en misforståelse. Både med hensyn til hvilke straffebestemmelser som er aktuelle i Norge og de strafferammene som er gjeldende for disse bestemmelsene, sier advokat Frode Sulland til VG.

– Også i Norge vil man kunne dømmes til 30 års fengsel for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, fortsetter han.

Kallmyr: – IS-kvinner kan få strengere straff i Syria

Kallmyr mener at for å kunne bruke de strengeste lovparagrafene mot norske IS-medlemmer, så må mer bevis innhentes i Syria først.

– Ingen begrensninger

Else Leona McClimans er leder for Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg. Hun sier utvalget ikke er enige med justisministeren i at norske statsborgere ikke skal kunne dømmes for forbrytelser mot menneskeheten eller for terrorforbund i Norge.

– Det er ingen tvil om at det ikke er noen begrensninger i å dømme her for alvorlige forbrytelser som forbrytelser mot menneskeheten, sier McClimans.

Som eksempel trekker hun frem en mann som i Oslo tingrett ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt massedrap under folkemordet i Rwanda i 1994.

Advokat Else McClimans leder Advokatforenings menneskerettighetsutvalg. Foto: Therese Alice Sanne

– Ingen fornærmede, vitner eller andre bevis var her. Den dømte var ikke engang norsk statsborger.

– Det et derfor fullt mulig å føre saker mot nordmenn med IS-tilknytning i Norge. Det eneste argumentet for å retteføre saken et annet sted må være at det finnes en annen jurisdiksjon som er mer egnet og som er klar til å retteføre slike saker på en rettssikker måte. Det er det vel ikke her, mener McClimans.

Norsk IS-kvinne til VG: – La meg følge barna trygt hjem, så kan dere fengsle meg

– Inhumant og svekker Norges forpliktelser

Advokat Frode Sulland peker dessuten på at Norge de siste årene har utvidet terrorlovgivningen – blant annet for å kunne straffe fremmedkrigere.

– Kallmyrs uttalelser fremstår mest som et fremstøt for å bortforklare eller underminere våre forpliktelser etter både humanitærretten, den såkalte krigens folkerett, og de menneskerettslige konvensjonene som Norge er forpliktet etter, herunder FNs barnerettskonvensjon, sier Sulland.

– Vi har innført et rettslig rammeverk som gir et bredt grunnlag for å straffeforfølge handlinger begått i utlandet. Det endringer som Kallmyrs parti har støttet helhjertet opp om. Dette er en svekkelse av de norske forpliktelsene, og det fremstår som ekstremt inhumant i den situasjonen som er i al-Hol-leiren i Syria, fortsetter han.

les også

Opptøyer i al-Hol-leiren: Én kvinne død, syv skadet, ifølge sikkerhetskilde

– Har misforstått

VG har forelagt de mest sentrale uttalelsene i denne saken for justisminister Jøran Kallmyr. Han mener kritikerne har misforstått ham.

– Frode Sulland bommer fullstendig. Vi er helt enige, det er juridisk sett fullt mulig å straffeforfølge i Norge. Det jeg snakket om er tilgangen på bevis og de praktiske forutsetningene. Bevisene befinner seg i Syria. Vitneforklaringene til jesidi-kvinnene befinner seg der nede, sier Kallmyr til VG.

– Det vi vet nå er at det har skjedd grusomheter som det nesten ikke er råd å fatte, men vi vet ikke hvem som har gjort hva. Jeg ønsker at flere nasjoner skal gå sammen om å få på plass en domstol som kan samarbeide om innhenting av bevis. Derfor har vi stilt oss ba Sveriges initiativ om en internasjonal straffetribunal, fortsetter han.

Kallmyr: Tribunal kan dømme IS-krigere for folkemord

Justisministeren mener domfellelsene i Norge etter folkemordet i Rwanda ikke er sammenlignbare eksempler.

– Da hadde det allerede vært en spesialdomstol i Rwanda og en helt annen systematisk innsamling av bevis i nærområdet første. Det var en forutsetning for å kunne straffeforfølge i Norge, sier Kallmyr.

VIL HA TRIBUNAL : Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener norske IS-kvinner kan være skyldige i folkemord. Foto: Frode Hansen

«Ansvarsfraskrivelse»

I intervjuet sier Kallmyr at han mener at advokater og hjelpeorganisasjoner bruker det at kvinnene kan straffeforfølges i Norge som en «strategi» for å hente dem hjem.

Det har fått Norges Røde Kors til å reagere. Organisasjonen omtaler Kallmyrs uttalelser i saken som «en ansvarsfraskrivelse».

– Vi reagerer på at justisministeren tilsynelatende mener at organisasjoner som Røde Kors legger opp til at norske borgere kan unndra seg straff dersom de kommer til Norge, sier Ivar Stokkereit, leder for Folkerettsenheten i Røde Kors.

– Røde Kors er opptatt av at krigsforbrytelser etterforskes og påtales i henhold til de forpliktelsene Norge har. Her har nok ikke justisministeren satt seg godt nok inn i de internasjonale forpliktelsene Norge har på dette området, fortsetter han.

Mer om

 1. Den islamske staten (IS)
 2. Fremmedkrigere
 3. Frode Sulland
 4. Røde Kors
 5. Jøran Kallmyr
 6. Folkemord

Flere artikler

 1. Kallmyr: – IS-kvinner kan få strengere straff i Syria

 2. Faren for rømming kan føre til at Norge ber om utlevering av IS-kvinner

 3. Nordiske justisministre: IS-mødre får ikke komme hjem

 4. Kripos må kutte: - Får konsekvenser for etterforskningen av krigsforbrytelser

 5. Norsk IS-kvinne siktet for deltagelse i terrororganisasjon

Fra andre aviser

 1. Det kan bli vanskelig å bevise hva IS-kvinnen har gjort

  Aftenposten
 2. Kallmyr: – Vi har hele tiden blitt fortalt at dette barnet er dødssykt

  Aftenposten
 3. IS-siktet ankom ikke torsdag

  Aftenposten
 4. «Vi ønsker ikke å bli som statene i Midtøsten. Tidvis vil det koste oss noe»

  Aftenposten
 5. Dette venter barna til den IS-siktede kvinnen

  Aftenposten
 6. IS-kvinnens advokat: Hun forsøkte å flykte fra Syria i mange år. Nekter straffskyld etter siktelsen.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder