DIGITAL-FRED: Medarbeidere, produsenter og rådgivere og store tv-skjermer inngikk da utenriksminister Ine Eriksen Søreide leder Giverlandsgruppen for Palestina på video-link. Foto: Helge Mikalsen

Utenriksministeren tror på tostatsløsning: - Nei, vi er ikke naive

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sitter alene i et studio i Oslo sentrum tirsdag 2. juni. Skjermene på veggen viser ansiktene til 21 ministere fra land i Midtøsten, Europa og Asia. Økt spenning mellom Israel og Palestina har ført dem sammen, digitalt.

 • Harald Berg Sævereid

Den norske utenriksministeren leder møtet i Giverlandsgruppen for Palestina fra et Oslo-hotell. Under møtet legges en internasjonal digital redningsplan for å få til en levedyktig palestinsk stat. Et naivt forsøk på skape fred i Midtøsten vil mange si.

– Nei, det er ikke naivt å tro på en tostatsløsning. Vi er ikke naive. Det er likevel ingen tvil om at den politiske konteksten og klimaet er svært krevende. Sålenge giverlandsgruppen møtes to ganger i året, så forteller det hvor viktig og riktig det er å få til en to-statsløsning. Alle donorlandene står samlet i arbeidet for å få dette til. Vi har ikke gitt opp håpet. Det er det som holder engasjementet vår oppe, sier Ine Eriksen Søreide til VG.

Utenriksministeren og Norge leder Giverlandsgruppen for Palestina, noe Norge har gjort siden starten i 1993.

MØTES: Israels statsminister Benjamin Netanuahu og utenriksminister Ine Eriksen Søreide har møtt hverandre flere ganger. - Israel har også en tostatsløsning som sin politikk, sier Søreide.

– Men hvordan er en tostatsløsning mulig å tro på når Israel har vedtatt å annektere Jordan-dalen og deler av den okkuperte Vestbredden, samtidig som den palestinske presidenten har gått fra alle avtaler med den israelske staten?

– Dersom Israel gjør alvor av planer om å annektere deler av Vestbredden vil det innebære et tydelig signal om at de ikke vil forholde seg til 1967-grensene og det folkerettslige utgangspunktet både Sikkerhetsrådet og Den internasjonale domstol i Haag (ICJ) har lagt til grunn for en løsning på konflikten, sier utenriksministeren.

Hun gjør det klart at Norge ikke vil anerkjenne en eventuell anneksjon som gyldig og at den vil være uten folkerettslig rettsvirkninger.

– Norge har sammen med store deler av det internasjonale samfunn flere ganger advart mot israelsk anneksjon av deler av Vestbredden. Disse advarslene kom også klart til uttrykk i gårsdagens AHLC-møte, der Norge og andre land understreket at en slik handling vil være i strid med folkeretten og svekke mulighetene for en forhandlet tostatsløsning.

Samtidig har Norge gjentatte ganger uttrykt bekymring for den israelske bosetningsaktiviteten på okkupert palestinsk territorium, som også er folkerettsstridig. Det gjorde jeg også i en telefonsamtale med den nye israelske utenriksministeren i tirsdag morgen, sier Ine Eriksen Søreide.

Fremtidsmuligheter

– Gitt det svake palestinske lederskapet og den manglende respekten det nyter fra nye generasjoner av frustrerte og utålmodige palestinere, hvor stor anser du muligheten er for at det bryter ut en ny intifada, et palestinsk folkelig opprør?

– Norge og flere andre land uttrykte i AHLC-møtet 2. juni bekymring for at økt spenning mellom partene medfører risiko for konflikt, radikalisering og ustabilitet i de palestinske områdene. Blant faktorer som også kan spille inn her er at den palestinske befolkningen er ung, at det er høy arbeidsløshet og at det er begrensede fremtidsmuligheter.

Det er nå viktig at alle parter bestreber seg på å dempe konfliktnivået. Fellesinnsatsen mellom partene i håndteringen av koronakrisen den siste tiden viser også at det er mulig å oppnå reelle fremskritt dersom partene samarbeider, sier utenriksministeren.

– Og hvordan vil Norge reagere om Israel gjør alvor av å annektere deler av Vestbreden i nær framtid?

– En anneksjon vil være veldig problematisk og i direkte strid med internasjonal rett. Vi ønsker dialog direkte mellom partene. I dag har alle viktige giverland, EU og FN advart begge parter mot å ta ensidige skritt, og vi har gitt en tydelig beskjed til begge parter om å gjenoppta forhandlingene og diskutere sluttstatusspørsmålene.

– AHLC er det eneste forum hvor partene sitter ved samme bord på politisk nivå. Det er spesielt viktig, siden det nå er det gått seks år uten direkte forhandlinger mellom israelere og palestinere om sluttstatusspørsmålene. Det er ingen tvil om at det er en usedvanlig vanskelig situasjon, sier Ine Eriksen Søreide.

Reaksjoner

SAMMEN: Palestinske ungdommer og israelske bosettere avkjøler seg i kunstig anlagt vannpost i Jordan-dalen. Israel ønsker å overta hele dette området. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Etter det VG forstår er det stor motstand mot en ren annektering innad i den israelske forsvarsstyrken, IDF. Forsvars- og sikkerhetsmessig ser ikke et flertall av toppsjefene i IDF en tung nok faglig begrunnelse for å kunne gå til det alvorlige skrittet det er å annektere Jordan-dalen.

En handling som ville føre til internasjonale sterke reaksjoner med påfølgende påstander om at Israel bryter internasjonal rett.

HELLIG LAND: En israelsk bosetter skuer ut over Jordan-dalen, et område som den israelske regjeringen har planer om å annektere. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Det såkalte Ad Hoc Liason Commitee for Palestine, AHLC, ble opprettet i 1993 i kjølvannet av Oslo 1-avtalen. Siktemålet for Giverlandsgruppens 27 land, var å å tilrettelegge for en institusjonell og økonomisk plattform for en forhandlet tostatsløsning.

Ifølge utenriksdepartementet var den totale norske støtten til Palestina for 2019 på om lag 850 millioner NOK, dette inkluderer kjernestøtten til FN-organisasjonen, UNRWA og andre bidrag til organisasjonen knyttet til borgerkrigen i Syria. Inneværende år vil støtten være av tilsvarende omfang. Satsningsområder: Utdanning, helse, energi, humanitær bistand og budsjettstøtte.

Mer om

 1. Midtøsten
 2. Norge
 3. Israel

Flere artikler

 1. Israel må snu

 2. PLO-topp frykter ny intifada: – Situasjonen er kritisk

 3. Midtøsten-ekspert: Frykter ny intifada og angrep på Israel

 4. Protesterte mot arabiske lands Israel-avtale: – Et svik mot palestinerne

 5. Inngår avtale med Emiratene: Israel utsetter annektering av Vestbredden

Fra andre aviser

 1. Frykter et israelsk apartheidregime. Nå skisserer nabolandet et forslag til løsning.

  Aftenposten
 2. De vil erobre palestinernes land, vann og penger. To x-faktorer kan gjøre det mulig.

  Aftenposten
 3. Annektering av Vestbredden vil være et historisk overgrep

  Bergens Tidende
 4. Trump nøler med å gi Israel grønt lys for omstridt plan om annektering av Vestbredden

  Aftenposten
 5. Annektering og tostatsløsning

  Fædrelandsvennen
 6. Nå starter annekteringen av Vestbredden

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no