HOLDT INNLEGG: Statsminister Erna Solberg holdt innlegg i høynivåmøte sammen med flere land i Arktis. Det samme gjorde Putin. Foto: Gisle Oddstad

Erna Solberg i toppmøte med Putin: – Vi har ingen tid å miste

ST. PETERSBURG (VG): – Politisk sett er dette et positivt skifte, uten tvil, sa Russlands president Vladimir Putin om det nordiske panelmøtet tirsdag.

Høynivå-panelet er en del av konferansen Arctic Forum, som president Putin er vertskap for, og invitasjonen til konferansen kommer fra russisk side.

Før avreise fortalte Solberg til VG at forvaltning av hav og det langvarige samarbeidet mellom landene vil stå på dagsorden.

Solberg deltar i høypanelmøte sammen med Putin, Sveriges statsminister Stefan Löfven, den finske presidenten Sauli Niinistö og Islands president Guðni Th. Jóhannesson. Senere tirsdag møter hun president Vladimir Putin i et bilateralt møte.

les også

Erna før Putin-møte: – Vår interesse å ha et godt samarbeid

Putin: – Positivt skifte, uten tvil

I president Vladimir Putin sin åpningstale i høynivåpanelet på Arctic forum, er det to ord som går igjen: Bærekraftige løsninger.

Han greier ut om hvordan Russland arbeider for bedre bærekraftig infrastruktur og miljøvennlige løsninger i regionen, og behovet for å «modernisere» den arktiske kysten. Presidenten gjentar likevel flere ganger at Russland ikke vil klare å nå de bærekraftige og miljøvennlige målene alene.

– Vi har enorme utfordringer, og vi kan bare møte dem hvis vi jobber sammen, sier Putin og henviser til samarbeidet med de andre nordiske landene.

På spørsmål fra Bloomberg-redaktør John Fraher om tirsdagens møte med de nordiske lederne var et gjennombrudd etter en periode med dårlig forhold mellom Russland og EU, svarer Putin:

– Politisk sett er dette et positivt skifte, uten tvil.

Han fortsetter med å skryte av Finlands rolle i samarbeidet, og legger vekt på at landene representert på scenen på stå sammen om utfordringene i Arktis.

POSITIV: Vladimir Putin sier tirsdagens høynivåpanel med nordiske ledere er er et positivt skifte. Foto: Gisle Oddstad

– Ingen tid å miste

Bærekraftig forvaltning av havområdene er også kjernen i Solbergs innlegg i høynivå-møtet.

– De siste rapportene fra Canada som viser rekordhøye temperaturer er alarmerende. Fakta er at Arktis varmes opp dobbelt så fort som resten av kloden, sier Erna Solberg i begynnelsen av sitt innlegg i høynivå-møtet på Arctic Forum i Russland tirsdag.

– De raske forandringene ødelegger miljøet og ressursene i regionen. Urfolk blir alvorlig påvirket. Vi har ingen tid å miste, sier hun.

Også Putin nevner urfolks rettigheter i sin tale.

Solberg tar videre til orde for mer dialog og mer samarbeid for å håndtere risikoen og påvirkning klimaendringene har – der folkeretten legges til grunn. Hun understreker at ti prosent av Norges befolkning lever i Arktis, og at vi derfor er opptatte av gode samfunn i Arktis også.

– Folkene som lever i Arktis fortjener å bo i moderne samfunn. Vi må investere i infrastruktur, vi trenger barnehager og skoler av høy kvalitet. Vi trenger fotballbaner, konsertscener og sykehus.

– Jeg vet at Russland alltid har tenkt på denne måten. Politisk lederskap er helt avgjørende. Utviklingen og implementeringen av ny, grønn teknologi er drevet av politiske beslutninger. Den grønne tankegangen er en del av løsningen og må presenteres som en forretningsmulighet.

les også

Derfor ba Erna Solberg om Putin-møte

– Statene i Arktis må sørge for rene hav

– Havet og livet som hører til er en grunnpilar i norsk historie. Det er vår inngang til resten av verden.

– Havøkonomien vil fortsatt være avgjørende for robuste arktiske samfunn i fremtiden. Rene hav er en forutsetning for å nå bærekraftmålene. Statene i Arktis har et helt spesielt ansvar for å sørge for rene og produktive hav, sier hun.

Videre snakker hun om hvordan Norge og Russland har samarbeidet på marinefeltet i 60 år, og i over 40 år med felles fiskeriledelse:

– Takket være 40 år med felles fiskeriledelse der vi har beskyttet havet og fisket på en bærekraftig måte, er den nordøstarktiske torsken og andre fiskestammer blant de best forvaltede i verden. Det skal vi være stolte av, og det bør stå frem som et eksempel for andre land, mener hun.

– Marin forsøpling er en stadig voksende trussel mot havet. Norge og Russland går nå sammen om å bekjempe forurensning i Barentshavet. Alle arktiske stater må sørge for å redusere alt som kan ødelegge for potensialet i havet.

les også

Disse artene kan gå tapt fra havet i vår levetid

Pluss content

– Målet vår et å beskytte havet og å optimalisere verdien, forteller Solberg, for så å fortelle om initiativet hun tok i fjor:

Da opprettet hun et høynivå-panel for en bærekraftig havøkonomi, som består av ledere fra 14 kyststater, og er støttet av en global gruppe med eksperter. I oktober er Norge vertskap for den syvende «Our Ocean»-konferanse.

– Da vil vi understreke viktigheten av en bærekraftig havøkonomi og kunnskapsbasert forvaltning av hav- og kystområder, sier Solberg i innlegget sitt.

– Må ikke ta fred i regionen for gitt

– Vi må ikke ta for gitt at det er fred og stabilitet i regionen. Det er et resultat av politikk og praktisk samarbeid, med sjøretten som viktigste verktøy, sier Solberg om samarbeidet i regionen.

– Respekt for folkeretten og regionalt samarbeid er nøkkelen for å sikre dette på tvers av landegrenser.

– Arktisk råd er vår viktigste arena for å diskutere problemer og felles interesser i regionen. Grunnen til rådets suksess er at det ivaretar alle interessenter, inkludert urfolk. Rådet gjør det mulig å finne felles løsninger. De har også gjort banebrytende arbeid for å dokumentere klimaendringer i områdene, sier hun videre.

Hun sier hun håper at ministermøtet i Rovaniemi i Finland i mai, som markerer slutten på finsk vertskap for Arktisk råd, konkluderer med en tydelig beskjed om klimaendringer, og at alle medlemslandene kan bli enige om det.

Medlemslandene i Arktisk råd er de fem nordiske landene, samt USA, Canada og Russland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder