MILITÆRE TOPPER: Vladimir Putin (t.h.) hilser på Andrej Kartapalov (i midten) under en tilstelning i Kreml i oktober 2018. Kartapalov var den gang sjef for direktoratet for politisk-militære saker i de væpnede styrker. Til venstre sjefen for Svartehavsflåten, Aleksandr Moisejev.

Russisk general: − Bedre med heroisk død enn å bli stemplet som forræder

En fremtredende russisk offiser og politiker mener at soldater som overgir seg frivillig, er forrædere.

Publisert:

Andrej Kartapalov er både leder i forsvarskomiteen i parlamentet og har graden generaloberst i de væpnede styrker.

– Noen ganger er en heroisk død bedre enn å bli stemplet som en forræder, blir Kartapolov sitert på av nettsiden Fontanka.ru.

Tirsdag og onsdag har parlamentet i Moskva godkjent endringer i straffeloven for militære. Kartapolov er blant dem som har forfattet endringene. Der heter det blant annet at soldater som frivillig overgir seg, kan bli straffet med opptil ti års fengsel.

Journalisten spør om det er en frivillig overgivelse hvis en soldat har kommet bort fra enheten sin og står uten ammunisjon, og rekker hendene i været. Kartapalov svarer:

– Dette er en frivillig overgivelse. Fordi det står skrevet i militær-eden at en tjenestegjørende ikke skal overgi seg, selv ved trussel om død.

VGTV: Russlands president Vladimir Putin fortalte om mobiliseringen av reservestyrkene i en forhåndsinnspilt video.

«Militær operasjon»

Fontanka-journalisten bemerker at det ikke står ordrett i militær-eden, men Andrej Kartapolov fastslår at det er underforstått.

– Vi må elske landet vårt. Vi kjenner slike eksempler fra før, svarer generalen – og viser både til en russisk soldat i Syria og andre soldater som har sprengt seg i luften samme med ukrainske soldater under «spesialoperasjonen» i Ukraina.

Han svarer slik på spørsmål om hvorfor loven nå blir endret slik at det ikke gjelder bare i krig, men også i andre væpnede konflikter (Vladimir Putin omtaler konsekvent krigen i Ukraina som en «militær spesialoperasjon»):

– Poenget er at noen ganger må vi gjennomføre militære operasjoner utenfor krigstidsregimet. Det er tilfellet når du utfører oppgaver på territoriet til andre stater, under en spesiell militær operasjon. Vi har ikke krigstid, det er ikke erklært, men oppgavene skal utføres. Hvis noen under utførelsen av disse oppgavene bryter loven, må han holdes ansvarlig.

Strengere straffer

Loven gikk tirsdag gjennom i Dumaen og onsdag i Føderasjonsrådet. Og i det øyeblikk Vladimir Putin underskriver loven, trår den i kraft. Det er en ren formalitet.

Den nye loven innebærer at de som deserterer, risikerer ti års fengsel, mot fem år i den gamle lovteksten. Opptil ti års fengsel venter også dem som nekter å gå i kamp eller følge ordre fra overordnede. De som blir dømt for plyndring, kan straffes med opptil 15 års fengsel.

– De må gjøre dette på grunn av bristende moral blant styrkene i Ukraina, sier krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki til VG.

– Nå skal de tvinge folk som ikke vil være der, til krigen, og da kan det bli enda verre med moralen.

Käihkö viser til fulle fly ut fra Russland onsdag og tror også folk vil bruke andre metoder for å unngå å ende i krigen:

– Formålet med de nye lovtekstene er å hindre at folk flykter landet. De som prøver å slippe unna, kan bli hardt straffet. Det er åpenbart mange som har blitt urolige og vil dra fra Russland. Vi vet ikke hvor raskt mobiliseringen vil gå, men trolig har myndighetene forberedt dette lenge og godt, sier Ilmari Käihkö.

– I Russland er det også mulig å kjøpe seg fri ved å bestikke leger. De rike kan komme unna på den måten. Det kan ikke minst være aktuelt i storbyer som Moskva og St. Petersburg. I mer fattige områder av Russland ses militæret mer som en vanlig jobb. I de store byene er det andre muligheter og andre jobber.

PS: Andrej Kartapolov har blitt knyttet til nedskytingen av det malaysiske flyet over Ukraina i 2014. Flyet skal ha blitt skutt ned av en missil fra en antiluft-brigade i det vestlige Russland, der han var stabssjef. Han har også blitt beskyldt for å fabrikkere bevis for at et ukrainsk jagerfly sto bak ulykken. Kartapalov har siden 2015 vært underlagt EUs sanksjoner.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no