LANG ERFARING: En operatør fra Forsvarets spesialkommando (FSK) trener opp en kollega fra den afghanske spesialpolitistyrken TF-24 i Crises Response Unit (CRU) i Kabul. Både her og i Nord-Afghanistan har norske soldater lang erfaring fra opplæring av soldater - slik de nå skal i Irak. Foto:Forsvaret,

Norske soldater til Irak i april

Kilder: Slik blir Norges Irak-bidrag

Fortsatt uvisst når spesialstyrkene drar

I begynnelsen av april tar norske styrker et langt skritt
mot fronten i kampen mot IS: Da skal de første norske soldatene være på plass i Nord-Irak.

Rune Thomas Ege
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det er bare detaljer som gjenstår før styrken, som skal drive med opplæring av kurdiske soldater i Erbil, er klar. Det bekrefter flere kilder overfor VG.

– Det har vært flere forhold som må avklares før styrken kan reise fra Norge. Flere av rammefaktorene er i ferd med å falle på plass. Men det gjenstår fortsatt en noe arbeid før alt er endelig avklart, sier oberstløytnant Eystein Kvarving, pressetalsmann i Forsvaret, til VG.

Forsvaret vil ikke kommentere tidspunktet, men VG vet at styrken kan bli sendt til Nord-Irak allerede i slutten av mars. Det mest aktuelle, ifølge flere kilder, er imidlertid begynnelsen av april.

Fortsatt 120 Irak-nordmenn

Da har det gått seks måneder siden statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og utenriksminister Børge Brende lovet et norsk bidrag til kampen mot terrorgruppen IS.

Den norske styrken trolig drar rundt påsketider, blir på drøyt 60 kvinner og menn, og skal holde til en stor, multinasjonal leir i Erbil. Leiren der den halvdelen av styrken som skal til Nord-Irak skal stasjoneres, blir dem amerikanskledede koalisjonens hovedtreningssenter for kurdiske sikkerhetsstyrker i området.

Den internasjonale styrken som skal stå for opptreningen i Erbil, skal ledes av Tyskland og Italia i fellesskap.

– Jeg kan ikke gå i detaljer om størrelsen og innretningen på styrken. Men vi forholder oss til rammene vi har fått fra regjeringen, som er cirka 120 soldater totalt. Utgangspunktet er en fordeling med om lag 60 i Nord-Irak og det samme i Bagdad-området, sier Kvarving.

Kilder: Slik blir Irak-styrken

Antall norske soldater i de ulike funksjonene blir ikke endelig klart før saken har blitt behandlet ferdig i regjeringen.

Men flere av jobbene er allerede utlyst både internt i Forsvaret og til eksterne. Flere avdelinger har fått beskjed om at de må forberede seg på at de kan måtte sende soldater til styrken.

Etter det VG får opplyst, er risset for hvordan den norske styrken blir seende ut i all hovedsak klart:

TYSKLEDET: En tysk soldat lærer opp kurdiske allierte i kampen mot IS på Zervani Training Center in Bnaslava ikke langt fra Erbil. Foto:Handout,Reuters

**OPPTRENING AV KURDISKE SOLDATER:

Styrken skal etter det VG får opplyst hovedsakelig settes sammen av soldater og offiserer fra Hæren, med en kjerne profesjonelle soldater fra Telemark bataljon (TMBN) på Rena. Soldatene skal drive opplæring av Peshmerga-styrker, soldater fra de kurdiske selvstyremyndighetene nord i Syria og Irak.

Oppdraget skal i utgangspunktet skje inne i leir, og i motsetning til det soldatene har vært vant til fra Afghanistan, skal de ikke følge sine «studenter» ut i felt.

Oppdraget er nok en fjær i hatten for de svært erfarne soldatene fra TMBN. I år vil de stå i spissen for to av årets mest prestisjefylte og profilerte utenlandsoppdrag for Forsvaret: NATOs hurtigreaksjonsstyrke (NRF) og ett av Norges to hovedsøyler i det militære bidraget i kampen mot IS.

**MULTINASJONALT SYKESTUE:

Én norsk sykepleier og én norsk lege skal jobbe på en multinasjonal såkalt «Rolle 1» sykestue, tilsvarende et sivilt legekontor. I motsetning til resten av styrken, er dette personer Forsvaret, gjennom Forsvarets sanitet (FSAN), leter etter også blant sivile - gjerne med forsvarsbakgrunn.

**STABS- OG DRIFTSFUNKSJONER:

VG får også opplyst at norske offiserer skal fylle flere funksjoner på den multinasjonale basen i Erbil, som skal være senteret for opptrening av kurdiske styrker i Nord-Irak. Nøyaktig hvilke funksjoner dette blir, og hvor mange soldater det er snakk om, er foreløpig ikke klart.

Samlet blir opptreningsbidbidraget i Nord-Irak på drøyt 60 menn og kvinner totalt.

**HOVEDKVARTER-OFFISERER:

Etter det VG får opplyst, sendes norske offiserer til de ulike hovedkvarterene som styrer operasjonen i Irak. Det betyr i Central Command i USA, det regionale hovedkvarteret i Kuwait, det nasjonale hovedkvarteret i Bagdad og trolig også i det lokale hovedkvarteret for Nord-Irak.

Disse kommer etter det VG forstår i tillegg til de 120 norske soldatene som skal til Bagdad og Erbil.

**SPESIALSOLDATER TIL BAGHDAD:

I tillegg skal rundt 60 operatører og støttepersonell fra Forsvarets spesialkommando (FSK) sendes til Bagdad-området. Som sine kolleger fra Hæren skal de trene opp de irakiske soldatene i leir. I Kabul har de norske spesialstyrkene i flere år jobbet tett sammen med den afghanske spesialpolitistyrken Crisis Response Unit (CRU) – og kjempet skulder ved skulder med dem gjennom flere tøffe oppdrag. Årsak: Oppdragets tre hovedretninger – trene, mentorere og assistere.

I Irak-oppdraget har politikerne bestemt at de norske spesialsoldatene ikke skal gjøre «assistere»-delen.

Dette betyr også at hverken spesialsoldatene eller de norske hærstyrkene i Nord-Irak skal i direkte kamper mot terroristene fra Den islamske staten (IS).

Forsvaret: Kompekst oppdrag

– Det har hele tiden vært klart at dette vil være en komplekst og krevende oppdrag. Men oppdraget vårt er opptrening og rådgivning av irakiske sikkerhetsstyrker. I motsetning til lignende oppdrag i Afghanistan, skal de norske styrkene i Irak ikke følge soldatene ut i felt.

– Det betyr at det rent logistisk er en enklere operasjon å få styrkene til Irak, siden de ikke trenger tungt avdelingsmateriell, sier Kvarving – som ikke vil kommentere VGs opplysninger om styrkens sammensetning.

Regjeringen har stilt de norske soldatene til disposisjon i ett år, med mulighet for forlengelse.

Kostnaden for det første året er beregnet til 210 millioner kroner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder