KLIMA-KAMERATER: Californias guvernør Jerry Brown overrekker klimaminister Vidar Helgesen en flaske vin etter signeringen av den historiske avtalen. Foto: ERLEND SKEVIK

KLIMA-KAMERATER: Californias guvernør Jerry Brown overrekker klimaminister Vidar Helgesen en flaske vin etter signeringen av den historiske avtalen. Foto: ERLEND SKEVIK

Helgesen signerte klimaavtale med Trump-kritiker

SACRAMENTO (VG) Californias guvernør Jerry Brown får norsk hjelp i kampen mot Donald Trumps klimapolitikk.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Klimaminister Vidar Helgesen og Californias miljøvernminister Matt Rodriguez underskrev onsdag en avtale som går på tvers av president Donald Trumps klimapolitikk.

Avtalen innebærer at California og Norge styrker samarbeidet i klimapolitikken, og skal utveksle informasjon og erfaring om virkemidler og mål, spesielt innen fornybar energi og reduserte utslipp fra transport.

– Vi kan selvsagt ikke ignorere det som skjer i Washington, men det er viktig for oss å signalisere at vi ser på klimaforandringer som en alvorlig utfordring og at vi vil forplikte oss til å fortsette dette arbeidet, sier Rodriguez.

Skarp kritiker

Norge og California vil også samarbeide om tiltak som reduserer klimagassutslipp fra tropisk skog, og om analyser om overgangen til en grønn økonomi.

Les også: Maktkampen bak Trumps klimaexit

Californias guvernør Jerry Brown har vært en av de skarpeste kritikerne av president Donald Trump, og beslutningen om å trekke USA fra klimaavtalen fra Paris. Etter kunngjøringen av den dramtiske klima-exiten slo guvernøren raskt fast at presidenten ikke snakket på vegne av hele USA i klimaspørsmålet. Dagen etter satte han seg på flyet til Kina for å innlede dialog om veien videre for det internasjonale klimaarbeidet.

– Vi gjør alt vi kan for at USA skal oppfylle sin del av forpliktelsene, og vi skal fortsette å gjøre mer, sier Brown.

Guvernøren understreker at delstatene kan gjøre mye dersom de samarbeider om klimatiltak.

– Samtidig er det svært viktig hva USA gjør. Nå er det opp til Kongressen og opinionen å presse president Trump i en annen retning.

Helgesen om Trumps klima-tale: Dypt ubehagelig

Han legger ikke skjul på at bevisstheten rundt klimaendringer er lav blant mange amerikanere.

– Det er den største trusselen siden Andre verdenskrig, men det påvirker i liten grad hverdagen til vanlige amerikanere. Jeg gjør det jeg kan, men vi må gjøre mer.

Guvernøren mener likevel Trump bidrar til å øke oppmerksomheten rundt klimaproblemene.

- Paradoksalt nok har Trump, gjennom sin absurde fornektelse av menneskeskapte klimaendringer og sitt forsøk på å skru tiden tilbake, sørget for å vekke en større del av det amerikanske folket. Det er positivt.

God partner

Klimasjef Rodriguez, som undertregnet avtalen på vegne av California, beskriver Norge som en god partner i klimaarbeidet.

– Vi vil fortsette å jobbe direkte sammen med andre land, uavhengig av administrasjonen i Washington. Det er svært viktig for oss med internasjonal støtte til vår klimapolitikk nå, sier han.

Fikk du med deg? Øya kan snart forsvinne - ønsker hjelp fra Trump

Klimaminister Vidar Helgesen (H) mener avtalen gir store muligheter for Norge.

– Norske teknologimiljøer er ledende innenfor flere områder og dette gir en mulighet til å selge norske løsninger, sier han.

– Her i California er beskjeden klar fra både næringslivet og myndighetene at de styrker arbeidet for å få ned utslippene av klimagasser. Dette gjør de ikke bare for å bremse klimaendringene, men også fordi de ser store forretningsmuligheter innen ren teknologi, sier Helgesen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder