AL-HOL: Kvinner og barn i al-Hol leiren da VG fikk tilgang i juni. Foto: Harald Henden, VG

Tyskland må hente hjem IS-kvinne og hennes barn

Den tyske regjeringen pålegges av retten å hente hjem en IS-kvinne og hennes barn. Advokater håper saken skaper presedens, både i Tyskland og Norge.

Det er en ankedomstol i Berlin-Brandenburg som har forkastet anken til tysk UD, slik at den tyske regjeringen må hente hjem en 37 år gammel IS-kvinne og hennes tre barn fra Syria, melder Der Spiegel.

Til nå har tysk UD hentet hjem tre foreldreløse barn og en alvorlig syk jente fra en syrisk leir til Tyskland. Når det gjelder IS-kvinner i fangenskap med barn, har imidlertid regjeringen i Berlin inntil nå vegret seg for å muliggjøre hjemreise for disse.

LES OGSÅ: Belgia pålagt av retten å hente hjem IS-kvinne og to barn

Tysk UD må tenke nytt

Begrunnelsen er blant annet faren for at IS-kvinnene kan komme på frifot i Tyskland. Etter at anken nå er forkastet, må tysk UD revidere denne posisjonen. Domstolens avgjørelse kan ikke påklages.

– I alle tilfeller, hvor det dreier seg om kvinner og deres barn i syriske leire, må regjeringen nå handle uten forsinkelse og hente dem tilbake, sier advokat Dirk Schoenian.

Juristen fra Hannover representerer flere familier i forvaltningsdomstolen i Berlin, som krever midlertidig forføyning for å få hentet hjem de tyske barna og deres mødre.

LES MER PÅ VG+: Slik straffes tyske IS-kvinner

Advokat Nils Christian Nordhus representerer flere av de norske IS-kvinnene og deres familier, deriblant den norske IS-kvinnen som har en syk gutt, som nettopp fylte 5 år, men som veier omtrent like lite som en norsk ettåring.

– Tyskland har bestemt seg, og det er endelig. Landet vil redde kvinner og barn fra å dø. Nå har Norge muligheten til å gjøre akkurat det samme. Det gjelder å handle før den alvorlig syke gutten dør, sier Nordhus til VG.

BAKGRUNN: Slår alarm om norsk 4-åring: – Gutten dør

ADVOKAT: Nils Christian Nordhus representerer flere av IS-kvinnene og deres familier. Foto: Frode Hansen

Siktet for «terrorforbund»

I saken om den 37 år gamle IS-kvinnen fra Wolfsburg og hennes tre barn hadde domstolen i første instans gitt medhold og utstedt en midlertidig forføyning mot regjeringen, hvorpå de må utstede «egnede reisedokumenter» og «uten forsinkelse tilbakeføre dem til Tyskland». Tysk UD anket dommen, men anken er nå altså forkastet.

Påtalemyndigheten har satt i gang etterforskning av 37-åringen fra Wolfsburg og har siktet henne for medlemskap i terrorforbund i utlandet. I 2014 reiste hun sammen med sin mann og deres to barn til Syria for å slutte seg til IS.

I 2017 kom det tredje barnet til verden. Nå blir de holdt fanget av kurderne i Al-Hol-leiren. Mannen sitter i et fengsel for IS-krigere. Selv om hun risikerer fengsel i Tyskland, vil den 37 år gamle kvinnen returnere til Tyskland med barna sine.

LES OGSÅ: Lagmannsretten: Terrorsiktet IS-kvinne blir ikke begjært pågrepet

Fortsatt vanskelig

Om beslutningen fra ankedomstolen fører til en umiddelbar hjemreise for denne og andre IS-kvinner med barn, er imidlertid tvilsomt. Tysk UD påpeker at Tyskland ikke har noen diplomatiske forbindelser med Syria, og at konsulær hjelp dermed er umulig.

Også for barna av IS-kvinnene er prosedyren langvarig. For det første må identiteten deres bekreftes gjennom DNA-prøver. For dette er man avhengig av bistand fra hjelpeorganisasjoner. De fleste organisasjonene har imidlertid trukket seg fra leirene som er voktet av kurderne.

Belgia ble pålagt

Nylig fikk den belgiske staten pålegg fra retten om å hente hjem en 23 år gammel IS-kvinne og hennes to barn fra Syria innen 75 dager. Men det er uklart om den saken vil medføre noen presedens for andre belgiske IS-kvinner.

Det norske utenriksdepartementet har nylig sendt VG følgende kommentar om hvordan det jobbes med de norske IS-kvinnene:

– Arbeidet med å forsøke å bistå norske borgere i området som har bedt om konsulær bistand, har vært og er høyt prioritert. Regjeringen har hele tiden sagt at vi er bekymret for barn av norske borgere som er internert i Syria. Av hensyn til sikkerheten for de berørte, kommer vi ikke til å si noe om eventuelt pågående arbeid, sier statssekretær i UD, Audun Halvorsen til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder