ØKER I OMFANG: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide forteller fredag om Norges militæreksport. Foto: Jostein Matre

Norge solgte våpen og ammunisjon for 4,7 milliarder i 2017

Til sammen eksporterte Norge våpen og militærutstyr for 5,4 milliarder i fjor. Det er en kraftig økning fra året før.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Norsk våpen- og ammunisjonseksport har vært kraftig debattert det siste året. Etter at den svært blodige krigen i Jemen startet i 2015, har Norge blitt kritisert for å selge en av de mest aggressive partene i krigen, De forente arabiske emirater, våpen og ammunisjon.

Etter mye kritikk og en rekke artikler fra blant andre VG, ble salget til det totalitære kongeriket stanset i desember 2017.

Fredag kom stortingsmeldingen som viser hvor mye Norge faktisk eksporterte av våpen, ammunisjon og militærutstyr gjennom fjoråret.

les også

Slik tjener Norge på missilsalg til Saudi-Arabia – tross forbud

Nedgang til land som kriger i Jemen

I en pressemelding skriver Utenriksdepartementet:

  • Eksportverdien av våpen og ammunisjon utgjorde i underkant av 4,7 milliarder, og annet forsvarsmateriell om lag 680 millioner i 2017.
  • Verdien av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, produksjonsrettigheter og formidling, utgjorde totalt 520 millioner kroner.
  • Det ble i 2017 eksportert flerbruksvarer til militær sluttbruk for 450 millioner kroner. Flerbruksvarer er i utgangspunktet sivile varer som også kan ha viktige militære bruksområder.
  • Med dette utgjorde den totale verdien av den forsvarsrelaterte eksporten i 2017 ca. 6,3 milliarder. Sammenlignet med i 2016, da den totale verdien av eksporten var om lag 4,8 milliarder, er dette en økning på 33 prosent.
  • NATOs medlemsland, Sverige og Finland er tradisjonelt de største mottagerne av forsvarsmateriell fra Norge. I 2017 utgjorde eksporten til denne landgruppen 63 prosent av totaltallet for eksport av våpen og ammunisjon (A-materiell) og 80 prosent for øvrig forsvarsmateriell (B-materiell).

I tillegg til dette viser tallmaterialet at det har vært en nedgang i eksport til landene som er med i den Saudi-ledede koalisjonen på rundt 41 prosent.

les også

Generasjon etter generasjon: – Det er klart vi er stolte av ammunisjonsfabrikken

Avslag og ingen bekreftede funn i Jemen

UD skriver også at det ble gitt 25 lisensavslag i 2017.

– I årets melding har vi også valgt å belyse noen av utfordringene som følger av at stadige flere forsvarssystemer og -produkter utvikles i samarbeid mellom produsenter i ulike land. Ulike regelverk i land som norsk forsvarsindustri samarbeider med, kan medføre utfordringer for norsk eksportkontroll, sier utenriksministeren.

UD omtaler også en påstand som kom frem i en VG artikkel i januar. Den internasjonale våpeneksperten N. R. Janzen-Jones, direktør i Armament Research Services (ARES), sa til VG at et mindre antall militærmateriell fra Norge er også identifisert inne i Jemen. UD skriver:

«Utenriksdepartementet er ikke kjent med at norsk forsvarsmateriell er brukt i krigen i Jemen. Det er i media fremkommet en påstand om et mulig funn av en mindre mengde norsk materiell i Jemen. Utenriksdepartementet har så langt ikke kunnet verifisere denne informasjonen.»

Kraftig økning av B-materiell til Saudi-Arabia

I lovene som omfatter eksport av norsk militærutstyr gjøres det en forskjell mellom såkalt A-materiell og B-materiell. A-kategorien omfatter blant annet våpen, ammunisjon. UD gjør det klart at Norge ikke selger denne typen materiell til den totalitære monarkiet Saudi-Arabia.

B-kategorien omfatter andre forsvarsrelaterte varer, såkalte ikke-dødelige varer.

Siden 2015 har Saudi-Arabia ledet an i Jemen-krigen og bombet skoler, sykehus, begravelser og sivile hjem. Over 10.000 er drept så langt i krigen mot Houti-opprørerne.

Fra 2016 til 2017 har eksporten av slikt B-materiell økt kraftig. Mens Norge solgte Saudi-Arabia utstyr for 23.000 i 2016, er summen 41 millioner i 2017.

I RUINER: Jemenitter leter etter overlevende i ruinene av et bombet hus i Sanaa i 2015. Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har ledet an i angrepene. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Motstandere reagerer

Organisasjonene Changemaker og Redd Barna har vært aktive i debatten om norsk våpeneksport.

Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna, er glad for nedgangen:

– Det er bra, og som forventet, at den totale eksporten til den saudi-ledede koalisjonen har gått ned det siste året. Det har vært mye offentlig oppmerksomhet og kritikk rundt norsk våpeneksport til landene som kriger i Jemen de siste årene, som blant annet har ført til en midlertidig stans i salget av A-materiell til Emiratene. Forhåpentligvis er nedgangen et tegn på en mer restriktiv linje, sier hun til VG.

Knag Fylkesnes er likevel skeptisk til eksport av B-materiell til Saudi-Arabia.

– Det er for oss helt uforståelig. Dette henger ikke på greip med Regjeringens uttalelser om å utvise årvåkenhet og være ‘føre var’, sier hun.

Tuva Krogh Widskjold, leder i Changemaker sier til VG at hun er glad for reduksjonen i eksporten til landene som kriger i Jemen, men skuffende at den i det hele tatt fortsetter.

– Det er helt skammelig at Norge øker eksporten til det autoritære regimet Saudi Arabia så dramatisk, på tross av landets deltagelse i krigen i Jemen og undertrykkelse av egen befolkning, sier hun.

– Vi kan ikke lenger late som om vi ikke er med på å muliggjøre krig og vold. Vi kan ikke leve i illusjonen om at land kjøper krigsmateriell fordi de vil ha det låst nede i en kjeller og aldri bruke dem, sier hun videre.

SV: Tjener på salg til diktaturer

Også SV-leder Audun Lysbakken reagerer:

– Under denne regjeringen tjener norsk våpenindustri store penger på å eksportere våpen og krigsmateriale til diktaturer i Midtøsten. Det er helt uakseptabelt. Vi har nesten doblet eksporten av våpen og ammunisjon på et år, og det meste av økningen går til diktaturer. Det er totalt i strid med demokratiske verdier, sier han til VG.

Han sier videre:

- SV foreslo å stanse våpeneksport til land som undertrykker sin egen befolkning, eller begår grove og systematiske menneskerettighetsbrudd. Kun SV, Rødt og MDG stemte imot. Det er en skam at denne regjeringen, som så ofte kritiserer autoritær islamisme i ord, væpner islamistiske diktaturer i gjerning.

UD: Lite troverdig av Lysbakken

Statssekretær Audun Halvorsen i UD mener at Lysbakkens kritikk ikke står til troende.

– Norge har et strengt og omfattende regelverk for behandling av søknader om eksportlisens for våpen og annet forsvarsmateriell. Regelverket har bred oppslutning i Stortinget. Det gis eksempelvis ikke lisens for materiell som kan brukes til intern undertrykking. Det er lite troverdig når Lysbakken kritiserer regjeringen for å praktisere det samme regelverket som lå til grunn da hans eget parti satt i regjering.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder