PASSER PÅ: En lokal medarbeider ved den norske ambassaden i Beijing var mistenkt for korrupsjon, men ble ikke politianmeldt. På bildet står en politimann vakt i forbindelse med at det ble rettet en bombetrussel mot ambassaden i 2015. Foto: JØRGEN LOHNE/AFTENPOSTEN

Kina: Ansatt ved Norges ambassade sparket etter korrupsjonsmistanker

En lokalt ansatt ved den norske ambassaden i Beijing ble i fjor  mistenkt for korrupsjon i forbindelse med visumbehandling. Vedkommende måtte slutte i jobben, men slapp politianmeldelse etter en «totalvurdering» i UD.

  • Frank Haugsbø

Artikkelen er over to år gammel

Saken kom for en dag etter at ambassaden i Beijing i september i fjor meldte fra til Utenriksdepartementet i Oslo om mulige misligheter knyttet til en lokalansatt i visumseksjonen. Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Marte Kopstad Lerberg i UD til VG.

– Det ble hevdet at vedkommende skulle ha mottatt mindre gaver i forbindelse med utøvelse av sitt arbeid. Den lokalansatte hadde allerede en personalsak knyttet til andre forhold, og etter en samlet vurdering ble arbeidsforholdet avsluttet, skriver Kopstad Lerberg i en e-post til VG.

UD: – Har ikke påvirket beslutninger

Ifølge kommunikasjonsrådgiveren er det ikke mistanke om at den lokalansatte har påvirket beslutninger om utstedelser av visum.

– Vedkommende hadde selv ikke mulighet til å utstede visum, det er kun norske utsendte diplomater og lokalansatte som er nordiske borgere som kan gjøre dette. Det var heller ikke mistanke om misligheter knyttet til ambassadens midler.

Fikk sparken: Løy om HIV-syke barn

Kopstad Lerberg sier at arbeidsforholdet ble avsluttet på ambassadens initiativ, men at saken etter en totalvurdering ikke ble anmeldt til politiet.

– Saken ble ikke vurdert som så alvorlig at det var grunnlag for å vurdere noen anmeldelse.

– Hadde det anstrengte forholdet mellom Norge og Kina noen betydning for den vurderingen?

– Nei, dette har vært håndtert som en ren personalsak av ambassaden i Beijing i samråd med vår personalseksjon, sier Kopstad Lerberg.

KORRUPSJONSJEGER: – Kontrollrutinene ved norske ambassader er blitt skjerpet nde siste årene, opplyste kontrolldirektør Nils Haugstveit i UD i et intervju med VG i fjor. Bildet er tatt i 2009, da Haugstveit var ambassadør til Argentina. Foto: Jarle Brenna/VG

Avslørte ni ambassadeansatte

I februar 2016 skrev VG at ni ansatte ved norske ambassader siden 2011 var blitt avslørt for økonomiske misligheter. VG spurte da direktøren for Sentral kontrollenhet i UD, Nils Haugstveit, om han var overrasket over omfanget:

– Nei. Vi er om lag 2600 ansatte i utenrikstjenesten og opererer i mange land hvor korrupsjon er et svært utbredt problem. Det er imidlertid en påminnelse om at vi må være dyktige i forbindelse med rekruttering, bevisstgjøring og opplæring av alle våre ansatte, samtidig som vi må ha gode systemer for kontroll.

Ifølge Haugsveit er kontrollrutinene ved ambassadene blitt skjerpet de siste årene.

– Ja, både gjennom ny teknologi, som i langt større grad enn tidligere gjør god kontroll mulig, og mer vekt på kompetansebygging rettet mot våre økonomiforvaltere ved utenriksstasjonene, sa kontrolldirektøren.

Isfronten over: Norge og Kina gjenopptok kontakten

UD: – Svært alvorlig

På spørsmål om økonomiske misligheter er et økende problem blant ansatte på ambassadene rundt om i verden, svarer Marte Kopstad Lerberg:

– Det er totalt sett snakk om svært få tilfeller av misligheter og det er derfor ikke mulig å si at dette er et økende problem. Korrupsjon og lignende misligheter som involverer ansatte ved norske utenriksstasjoner er under alle omstendigheter svært alvorlig.

Pakistan: Ambassaden lurt av diesel-juksere

Hun understreker at det er vesentlig for utenrikstjenesten at det ikke kan stilles spørsmål ved enkeltmedarbeideres integritet og evne til profesjonell og upartisk håndtering av alle saker.

– Derfor tar vi meldinger om slike mistanker på det største alvor og følger opp i henhold til gjeldende rutiner og vurderer tiltak.

Har mottatt nesten tusen varsler

Siden Utenriksdepartementet opprettet sin egen antikorrupsjonsenhet Sentral kontrollenhet i 2007, har departementet mottatt 937 varsler om mistanke om økonomiske misligheter. 793 saker er avsluttet, mens 144 saker fortsatt er under behandling.

Global organisasjon: Dette er korrupsjon

I andre kvartal i år mottok kontrollenheten 20 nye varsler om økonomiske misligheter. 19 saker ble avsluttet i andre kvartal, og totalt ble det tilbakebetalt over 1,3 millioner kroner til norske myndigheter.

Mer om

  1. Korrupsjon
  2. Kina
  3. Utenriksdepartementet (UD)

Flere artikler

  1. Ble frastjålet bistandspenger i Syria

  2. Politiet: Russisk diplomat tatt for fyllekjøring

  3. UD ga ambassadøren advarsel – kalte ham hjem først 4 måneder senere

  4. UD ga ambassadøren advarsel – kalte ham hjem først 4 måneder senere

  5. UD holder granskingsrapport av ambassadør hemmelig

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder