Norge gir 500 millioner til Tanzania

Norge har satt av 500 millioner kroner over en femårsperiode til en partnerskapsavtale med Tanzania om skog og klima.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

UNDERTEGNET AVTALE: Utviklingsminister Erik Solheim ønsker å begrense avskogingen i Tanzania. Foto: Scanpix

Partnerskapsavtalen ble undertegnet av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og den tanzanianske miljøvernministeren dr. Batilda Salha Burian i Dar-es-Salaam mandag.

Avskogingen i Tanzania er blant de største i Afrika målt i areal - bare overgått av Sudan og Zambia. Utslippene fra avskogingen er anslått til i størrelsesorden 100 millioner tonn per år. Dette tilsvarer om lag det dobbelte av hva de samlede norske utslippene utgjør, opplyser Utenriksdepartementet.

Støtter forskning

I det nye partnerskapet skal Norge støtte forskning og opplæring, utvikling av pilotområder for redusert avskoging, og utvikle metoder for å måle endringer i karbonnivået.

- Avskoging står for om lag 20 prosent av verdens klimagassutslipp. For å oppnå tilstrekkelige reduksjoner i utslippene, må tiltak mot avskoging bli en del av den neste klimaavtalen. Da er det en forutsetning at vi får på plass gode og standardiserte målemetoder. En viktig del av den norske skogsatsingen er derfor å bidra til kompetansebygging og utvikling av målemetoder for avskoging, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i en pressemelding.

Første pilotprosjekt

På klimakonferansen på Bali i desember i fjor ble det forhandlet fram enighet om retningslinjer for pilotprosjekter for avskoging. Det nye partnerskapet mellom Norge og Tanzania er en av de første partnerskapsavtalene som er inngått etter Bali-konferansen.

Etter signeringen av avtalen besøkte Stoltenberg og Solheim Ruvu Forest Reserve utenfor Dar es Salaam. Der møtte de bønder som deltar i det norskstøttede prosjektet Ruvu Fuelwood Project.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder