ØNSKER FORTSATT FORHANDLINGER: Serbias statsminister Vojislav Kostunica talte til pressen etter møtet. Foto: AP

Nytt havari i forhandlingene om Kosovo

EU og USA har mistet troen på internasjonale forhandlinger om Kosovo.

ARTIKKELEN ER OVER 12 ÅR GAMMEL

Onsdag holdt FNs sikkerhetsråd et møte for å drøfte Kosovos framtidige status. Men partene kom ikke nærmere en løsning.

- I våre øyne er det tydelig at videre forhandlinger om dette spørsmålet vil være nytteløse, sa EU og USA i en felles uttalelse etter møtet.

Serbia og Russland ønsker på sin side å fortsette forhandlingene i FNs sikkerhetsråd, og ifølge Russlands FN-ambassadør Vitalij Sjurkin er det fortsatt forhandlingsrom.

- Men enhver bevegelse i retning av en ensidig uavhengighetserklæring vil være i strid med folkeretten, sa Sjurkin på en pressekonferanse etter møtet.

Tautrekking

Serbiske og kosovoalbanske ledere gjorde hva de kunne for å påvirke FNs sikkerhetsråd før Kosovo-debatten.

Serbias statsminister Vojislav Kostunica oppfordret de 15 medlemmene av Sikkerhetsrådet til å kreve nye forhandlinger mellom partene om en politisk løsning. Slik håper han å unngå uavhengighet for Kosovo.

De albanske separatistene er av en helt annen mening, og både provinsens president Fatmir Sejdiu og den kommende statsministeren, Hashim Thaci, presser på for at Sikkerhetsrådet skal ta den endelige beslutning om uavhengighet for den urolige provinsen.

Det serbiske mindretallet i Kosovo er livredde for hva som vil skje når det store flertall av kosovoalbanere får makten. Flere tusen serbere var tirsdag kveld samlet i den delte byen Mitrovica for å legge press på FNs sikkerhetsråd foran onsdagens debatt.

Feilslåtte forhandlinger

Debatten i Sikkerhetsrådet ble holdt bare noen uker etter at det siste forsøket på å komme til enighet endte med fiasko. Forhandlingsrunden mellom regjeringen i Beograd og de albanske separatistene pågikk i fire måneder.

Serbia er innstilt på å tilby det albanske flertallet i Kosovo utvidet selvstyre, men ikke uavhengighet. De har full støtte fra sin nære allierte Russland, som også har vetorett i Sikkerhetsrådet.

Kosovo har stor historisk betydning for serberne. «Kosovo er Serbias sjel,» sto det på en av transparentene i serbernes protesttog i Mitrovica tirsdag. Et annet kamprop var rettet til Russlands president Vladimir Putin: «SOS, redd vår sjel,» sto det skrevet under et foto av Putin.

Uavhengighet

Lederne for Kosovos 1,8 millioner albanere har gjort det helt klart at de vil komme med en ensidig uavhengighetserklæring neste år etter lang tid med resultatløse forhandlinger med Serbia.

En slik erklæring vil skje i samråd med USA og de fleste EU-land, som alle stiller seg positive til uavhengighet for Kosovo.

Men Russland støtter Serbia og kommer til å bruke sin vetomakt i FNs sikkerhetsråd. Kreml har gjort det klart at ettergivenhet overfor albanerne i spørsmålet om uavhengighet for Kosovo, vil få alvorlige og negative følger for stabiliteten i hele regionen.

På EU-toppmøtet sist helg ble det vedtatt å sende rundt 1.800 polititjenestemenn til Kosovo. Dette har vært planlagt lenge, i samsvar med FNs planer om uavhengighet for provinsen.

EU kom samtidig med et tilbud til myndighetene i Beograd om fortgang i arbeidet med å få Serbia inn som medlem av unionen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder