Statsminister Stefan Löfven har presentert et lovforslag som i praksis skal bety at flere handlinger regnes for å være voldtekt. Foto: HELGE MIKALSEN, VG Foto: Helge Mikalsen VG

Sverige vil forby sex uten tydelig samtykke

Den svenske regjeringen har fremmet forslag om en samtykkelov, som forbyr sex med personer som ikke tydelig sier ja eller aktivt uttrykker et ønske om å delta.

  • NTB
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Sex skal være frivillig. Er det ikke frivillig, er det ulovlig, sier statsminister Stefan Löfven, som presenterte lovforslaget på en pressekonferanse lørdag sammen med visestatsminister Isabella Lövin og justisminister Morgan Johansson.

Loven om samtykke skal ifølge den svenske regjeringen medføre økt tydelighet i samtykkeparagrafen i voldtektsloven, slik at en person i ethvert nytt moment i sexakten skal si ja eller vise vilje til å være med.

Loven innebærer i praksis at flere handlinger vil bli regnet for å være voldtekt, og at strafferammene økes.

Forslaget kommer i kjølvannet av den internasjonale #MeToo-kampanjen som ruller verden over, og skal etter planen gjelde fra 1. juni.

– Antallet kvinner som utsettes for seksualforbrytelser øker, sier Johansson, som poengterer at det i loven blant annet innføres nye prinsipper om «uaktsomhet».

Allerede i dag kan en gjerningsmann i de fleste tilfeller der samtykke mangler dømmes for voldtekt. Siden 2005 har begrepet blitt utvidet i flere omganger for å omfatte flere gjerninger.

I dag regnes følgende som voldtekt i Sverige:

* Situasjoner der gjerningsmannen tvinger noen til sex gjennom vold eller tvang.

* Når gjerningsmannen utnytter en person som er bevisstløs, sover, er beruset, syk eller befinner seg i en særlig utsatt situasjon (2005)

* Tilfeller der offeret for eksempel grunnet alvorlig redsel reagerer med passivitet (2013).

Det nye lovforslaget vil endre loven på følgende måte:

* Med forslaget vil frivilligheten i samleiet bli gjort mer tydelig. Når man har sex med en person, skal man forsikre seg om at vedkommende deltar frivillig. Hvordan dette skal bedømmes, skal ifølge justisministeren vurderes fra sak til sak.

* Forslaget skal fungere forebyggende, og skal også fange de tilfellene hvor offeret befinner seg i en særlig sårbar situasjon. Et eksempel som nevnes er når vaginalt samleie blir til analt samleie, uten at offeret er med på det.

* Regjeringen foreslår også å innføre regler om uaktsomme voldtekter og uaktsomme seksuelle overgrep. Det betyr at gjerningsmannen kan dømmes, selv om vedkommende ikke hadde til hensikt å voldta. Strafferammen for dette skal være fire års fengsel.

* Minimumsstraffen for grov voldtekt og grov voldtekt av barn økes til fire års fengsel til fem års fengsel.

Lignende forslag har også kommet i Danmark, men ble nedstemt i Folketinget i april i år.

(NTB)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder