PÅ KRIM: Russlands president Vladimir Putin besøkte i helgen guvernør Mikhail Razvozhayev (til venstre) i Sevastopol. Putin skal også ha tatt helikopter inn til de okkuperte områdene i Mariupol.

Bevisene tårner seg opp mot Putin

Fredag utstedte Den internasjonale straffedomstolen en arrestordre mot Vladimir Putin. Mandag legger FN-kommisjonen frem en rapport som avdekker grove krigsforbrytelser i Ukraina.

Publisert:

– Vi kan slå fast at det har skjedd svært mange krigsforbrytelser og andre internasjonale lovbrudd, sier Erik Møse.

Den tidligere høyesterettsdommeren har ledet FN-kommisjonen som det siste året har lett etter bevis for krigsforbrytelser og andre krenkelser i Ukraina. Mandag legger de frem sine funn for FNs Menneskerettsråd i Geneve.

– Vi har funnet bevis for systematisk bruk av tortur i de områdene vi har etterforsket, sier han til VG.

– Sivile i de okkuperte områdene ble plukket ut ved mistanke om at de hadde tilknytning til eller sympati for ukrainske styrker eller myndigheter. Deretter ble de torturert, og noen henrettet.

– Hvilket ansvar har Putin for krigsforbrytelsene dere finner?

– Å fastslå hvor høyt ansvaret rekker, krever mer etterforskning. Men et mønster av tortur der sivile er frihetsberøvet, kan peke oppover i systemet. Det samme gjelder målrettede angrep mot energiforsyning.

Møse understreker at Kommisjonens arbeid skjer helt uavhengig av Den internasjonale straffedomstolens (ICC) avgjørelse om å utstede arrestordre mot Russlands president Vladimir Putin og Russlands barneombud Maria Lvova-Belova.

Lørdag varslet USAs president Joe Biden at han mener arrestordren er berettiget, og at han mener Putin har begått krigsforbrytelser.

Søndag morgen ble det kjent at Putin i helgen besøkte den okkuperte byen Mariupol, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

KULEHULL: I én måned terroriserte russiske soldater forstaden Butsja nord for Kyiv i Ukraina. I ruten på denne istykkerskutte bilen hadde noen skrevet en plakat med ordet «barn».

Hovedfunn

Dette er noen av hovedfunnene som legges fram for FNs Menneskerettsråd mandag:

  • Angrep mot sivile: Det er avdekket drap, tortur og frihetsberøvelse av sivile. I tillegg foreligger det krenkelser av humanitærretten, noe som har ført til store sivile skader og lidelser.
  • Tortur: Kommisjonen har avdekket omfattende og systematisk tortur. De viser bl.a. til metoder som bruk av strøm mot fangers kjønnsorganer og kveling med plastposer over hodet. I tillegg til å være krigsforbrytelser, kan det være forbrytelser mot menneskeheten, men her kreves mer etterforskning.
  • Voldtekter: Kommisjonen har funnet bevis for mange voldtekter av ukrainske kvinner som var i forvaring eller i forbindelse med husundersøkelse.
  • Infrastruktur: Etterforskerne peker på en rekke angrep mot ukrainsk energiinfrastruktur. Dette kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten, men foreløpig er det ikke slått fast.
ØDELEGGELSER: De russiske soldatene bygde veisperringer, barrikader og skyttergraver i Irpin, like utenfor Kiev.
  • Deportering av ukrainske barn: Det er funnet bevis for at mange ukrainske barn som var i institusjon eller var blitt skilt fra foreldrene, ble overført til Russland, men FN har ikke kunnet verifisere de sprikende tallene på hvor mange barn det gjelder.

Etterforskerne fra FN-kommisjonen har besøkt 56 byer og landsbyer i Ukraina, samt inspisert åsteder, graver, torturkamre og rester av ulike våpen. 595 personer er intervjuet.

Mistanken om ulovlig deportering av barn og ulovlig overføring av mennesker fra ukrainsk territorium til Russland er hovedårsaken til at Den internasjonale straffedomstolen utstedte sin arrestordre. ICCs president Piotr Hofmanski har påpekt at det er opp til verdenssamfunnet å følge opp arrestordren og foreta pågripelser.

Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev sier arrestordren mot Putin ikke er verd papiret den er skrevet på.

– Den internasjonale straffedomstolen har utstedt en arrestordre på Vladimir Putin. Man trenger ikke forklare hvor dette papiret hører hjemme, tvitrer Medvedev, og illustrerer med en emoji av en rull med toalettpapir.

GRANSKER: Norske Erik Møse har ledet FN-kommisjonen som det siste året har lett etter bevis for krigsforbrytelser og andre krenkelser i Ukraina.

Kan bli brukt som bevis

Erik Møse i FNs granskingskommisjon understreker at FN og ICC arbeider helt uavhengig av hverandre når de dokumenterer krigsforbrytelser i Ukraina.

– Kan deres rapport bli brukt dersom Putin en gang i fremtiden blir stilt for retten for krigsforbrytelser?

– Ja, alt vi har funnet og lagt frem for FN, vil bli oppbevart og kan eventuelt brukes som bevis. Kommisjonen er ingen straffedomstol, men våre funn kan gjøres tilgjengelig for domstoler i Ukraina, i andre stater og internasjonale domstoler som ICC.

Rapporten legges frem for de 47 medlemsstatene i Menneskerettsrådet førstkommende mandag. Medlemslandene vil senere vedta en resolusjon og avgjøre om det er behov for ytterligere etterforskning.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no