MER EKSPONERT: Barn reddes ut etter et luftangrep i Aleppo i desember 2014. Foto: SULTAN KITAZ / Reuters

Redd Barna-rapport: Rekordmange overgrep mot barn i krig

Nær ni av ti voldtekter av barn i konfliktområder begås mot jenter, mens gutter oftere blir drept eller lemlestet. Det viser en ny rapport av Redd Barna.

Antallet FN-registrerte overgrep mot barn i konfliktområder er på det høyeste nivået siden 2005, viser Redd Barna-rapporten «Stop the War on Children – Gender Matters».

Ifølge rapporten har det de siste ti årene vært en stor økning i antall barn som bor i konfliktområder – og nærmest en tredobling i antall overgrep mot disse barna.

– Krig og konflikt blir farligere for barn. Konfliktene har blitt mer intense, flere parter kriger mot hverandre, og flere grupper som tar i bruk mer kyniske og ekstreme metoder, sier leder for politikk og samfunn i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes, som også har vært med på å skrive rapporten.

Rapporten blir publisert i forbindelse med Den internasjonale sikkerhetskonferansen i München torsdag, og blir delt med delegatene til stede under konferansen.

Stadig flere barn utsatt

415 millioner barn bor i konfliktområder på verdensbasis. Afrika har flest antall barn i slike områder, mens hele én av tre barn i Midtøsten bor i et konfliktområde.

Flere barn er eksponert for vold og konflikt i dag, forteller PRIO-forsker Siri Aas Rustad. Hun har bidratt til Redd Barnas rapport.

– Det har vært en økning siden 1990. Men det er flere faktorer som kan påvirke økningen, mener Rustad.

Hovedårsakene er at konfliktene er mer spredt i verden, og kamphandlingene skjer mer befolkede områder. Hun peker også på bedre data, flere berørte områder og befolkningsøkning over tid som mulige årsaker til økningen.

Barn som bor i byer hvor det har forekommet terrorangrep, som Paris, er også med i beregningen, selv om de ikke bor i «konfliktland». De siste årene er antallet barn som bor eksponert for konflikt blitt like høyt i Afrika som i Asia.

Gutter blir oftere drept

Rapporten er den tredje i en serie om barn i konfliktområder, og presenterer en analyse av hvordan de ulike kjønnene blir rammet av forskjellige former for overgrep som drap, kidnapping og seksuell vold.

Overgrep mot barn deles inn i kategoriene: drap og lemlestelse, seksuell vold og voldtekt, kidnapping, og rekruttering av barn til væpnede grupper.

FLERE BARN RAMMES: Barn blir underholdt av et dukketeater i ruinene av et bygg i Idlib-provinsen i Syria i mars 2019. Redd Barnas nye rapport viser en økning i antall barn som er eksponert for konflikt. Foto: AMER ALHAMWE / AFP

– Det har vært en drastisk økning i antall drap og lemlesting siden 2010. Noe av det tror vi kommer av økningen av eksplosive våpen i tettbebygde strøk. Bomber slippes hvor barn bor, leker og går på skole, sier Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Hun peker også på at det er en slående forskjell mellom hva barn blir utsatt for, fordelt etter kjønn:

  • Gutter blir langt oftere enn jenter lemlestet eller drept i direkte kamphandlinger. De blir også oftere kidnappet av væpnede grupperinger for å trenes opp som barnesoldater, ifølge rapporten.
  • Jenter utsettes oftere for voldtekt og seksuell vold.

Ifølge rapporten ble det mellom 2005 og 2018 registrert rundt 20.000 tilfeller av seksuell vold mot barn, utført av væpnede grupper i konfliktområder. Nær ni av ti overgrep ble begått mot jenter, ifølge rapporten.

– Det er mørketall på alle områder, men særlig på seksuelle overgrep. Det er mye skam og tabu knyttet til å melde fra, sier Fylkesnes.

Fylkesnes påpeker at det er blitt en stor økning i nekt av humanitær hjelp, som rammer barn i konfliktområder hardt.

– Det ser ut som at partene i en konflikt bruker det mer og mer strategisk som en metode, sier hun.

– Stort gap

Ifølge Fylkesnes brukes kun 0,5 prosent av den humanitære bistanden i verden på å beskytte barn.

– Tallene forteller oss at det er et kjempestort gap i det faktiske behovet for å beskytte barn og hva som gjøres i dag, mener Fylkesnes.

Hun forventer at tallene får verdenslederne til å våkne, og prioritere beskyttelse av barn.

– Jeg forventer at de trapper opp innsatsen og lager handlingsplaner for å beskytte barn. Det må mer penger på bordet for å beskytte barn, regler i krig må følges og krigsforbrytere må stilles til ansvar, sier hun og fortsetter:

– Det er mulig å gjøre veldig konkrete steg for barna, men mer politisk viljen må være til stede fra alle land og parter som kriger.  

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder