Norsk forsker: Slik fungerer Europas terrorceller

Entreprenøren, Protegéen, «The misfit» og «The drifter». Dette er de fire ulike typene terrorforsker Petter Nesser mener dominerer i europeiske terrorceller.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– For å kunne forebygge terror og radikalisering er det viktig med en variert tilnærming. Det finnes ikke ett svar på problemet. Det er et behov for å finne ut hva som kjennetegner flertallet av dem som blir med i terrorgrupper i Europa, sier Petter Nesser, forsker i Forsvarets forskningsinstitutt til VG.

Av den grunn har forskeren forsøkt å finne et mønster i radikaliseringsprosessen – som verdens politikere nå forsøker å bli kloke på. Han har studert 151 islamistiske terrorplott i Europa siden 1994, og har funnet ut at terrorceller vanligvis kan deles opp i fire typer terrorister:

• Entreprenøren.

• Protesjeen.

• Den mistilpassede.

• Dagdriveren.

Tirsdag lanserte Nesser sine funn i boken «Islamist terrorism in Europe – a History», ved Oslo Militære Samfund.

I boken skriver Nesser at hver type radikaliseres og tilslutter seg terrorceller på ulike måter, og de spiller ulike roller i cellen. De har også ulike oppgaver og funksjoner:

ENTREPRENØR-KATEGORIEN? Abdelhamid Abaaoud er den antatte hovedmannen bak terroren i Paris: Ifølge Nesser har han flere sider ved seg som kan passe inn i entreprenør-perspektivet. Han ble beskrevet som karimatisk, manipulerende og en som er flink til å få folk med seg. Han har også en relativt velstående bakgrunn. Foto: Handout , Reuters

Entreprenøren

• Entreprenøren er avgjørende for at cellen skal ta form og utføre angrep. De har ofte sterke ideologiske, religiøse og politiske trekk ved seg. Det er disse typene som i større grad oppsøker radikale moskeer og militante ideologer.

• Han har ansvaret for kontakt med ekstremistnettverk i utlandet eller treningsleirer i konfliktsoner. I terrorcellen rekrutterer, sosialiserer og trener han de andre celle-medlemmene.

• Han tar også en ledende rolle i den politiske debatten i gruppen, og kobler de andre medlemmene til radikale imamer for ytterligere rådgivning.

• Han er ofte litt eldre, med mer erfaring og er høyre utdannet enn de andre cellemedlemmene.

• Han er politisk frustrert og har få fremtidsutsikter. Derfor søker han til jihad for å gjøre en forskjell.

VG SPESIAL: OFRENE, BAKMENNENE, TERRORISTENE, TIDSLINJEN – LES ALT OM TERRORANGREPENE I PARIS

Protesjéen

• Protegéen har flere likhetstrekk med entreprenøren, men er alltid under han på rangstigen. De to har ofte vært venner i lang tid og har lik bakgrunn.

• Han er betrodd og får viktige oppgaver, og får også detaljert info om terrorplanene. De to typene kan reise sammen, og delta i treningsleirer sammen.

• Hovedårsaken til hans radikalisering er ofte den politiske frustrasjonen knyttet til overgrep mot verdens muslimer.

• Også han kan ofte være velutdannet og intelligent, som entreprenøren.

Oversikt: Disse kvinnene og mennene reiste fra Norge for å kjempe for IS

TRENGER NYANSE: Forsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt mener det er viktig å skille mellom de ulike typene av radikalisering, for å kunne bekjempe problemet. Her under tirsdagens foredrag. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Den mistilpassede

• For kategorien Nesser kaller «den mistilpassede» spiller personlig ulykke en mye større del av radikaliseringen, enn hos de andre cellemedlemmene. Han er en person som fungerer dårlig sosialt, og som har en vanskelig, ofte kriminell bakgrunn.

• Han er langt mindre ideologisk informert og oppdatert, enn de to overstående kategoriene.

• Han har ofte svakere og en mer nølende personlighet, og er derfor mer sårbar.

• Han blir ofte med i militante religiøse kretser for å løse sine personlige problemer, eller av lojalitet til venner eller familie.

DYPDYKK: Boken til Nesser beskrives som en av de bredeste gjennomgangene av Europas nyere terrorhistorie. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

• De er ofte rekruttert av kriminelle nettverk eller fra fengsler. De mangler formell utdanning, men beskrives som gatesmarte og er ofte godt trent.

• Han har ikke mye påvirkningskraft blant de andre medlemmene i cellen.

Kommentar: Terror fra Natos bakgård – Molenbeek

Dagdriver

• Majoriteten av radikaliserte unge europeere, tilhører trolig denne kategorien, ifølge Nesser.

• Han kan ha samme bakgrunn som de andre, men har en lite spesifikk grunn til å bli ekstrem. De mangler en klar agenda.

• Han har hatt lite sosiale problemer i livet, og har vist få tegn til radikalisering før han potensielt påvirkes av en radikal venn. Eventyrlyst, kan være en annen motivasjon.

• Han kan bli medlem av cellen fordi han var på feil sted, på feil tid, med feil mennesker (som for eksempel med entreprenøren)

• Han får sjeldent viktige oppgaver i planleggingen av angrep, men han brukes som støttefunksjoner.

Les også: Paris-terroristene: Fra festløver til jihad

TERRORISTENE: Seks av de som var med å enten planlegge eller gjennomføre terroraksjonen mot Paris 13. november. Til høyre en av de mange hundre som ble skadet i angrepet. Foto: REUTERS Foto: ,

Hvorfor er dette viktig?

Petter Nesser sier at ved å vite hvem de radikaliserte er, og ved å plassere dem i kategorier, kan man også lettere vite hvordan de kan deradikaliseres.

– Myndigheter kan sette inn ulike forebyggende tiltak for de ulike kategoriene av radikaliserte. Kategoriene kan være med å skreddersy omvendingsprosessene, sier han.

Han legger til:

– Det er ikke én årsak til radikalisering. Ved å se nærmere på ulikhetene mellom dem, kan vi også forstå disse menneskene bedre.

Kommentar: Hvor mye frihet vil du gi fra deg i bytte mot trygghet?

Jon Fitje Hoffmann, fagdirektør for Strategisk analyse i PST, var til stede under boklanseringen tirsdag:

– Forskning på terror i Europa er utrolig viktig for oss, derfor er denne boken sentral. Det er blant annet svært viktig å forstå «entreprenørenes» rolle. Det som Nesser her kommer med må vi ta med oss inn i vårt analysearbeid, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder