- Rotenon kan gi Parkinson

Forskere advarer etter dyreforsøk

TRONDHEIM (VG) Plantegiften Rotenon, brukt til parasittbekjempelse i norske lakseelver, knyttes nå til Parkinsons sykdom.

ARTIKKELEN ER OVER 19 ÅR GAMMEL

Det er amerikanske forskere som roper et kraftig varsku i siste nummer av det anerkjente tidsskriftet Nature.

Forskere ved Emory University i Georgia i USA har funnet at forsøksrotter får alle symptomer på Parkinsons sykdom dersom de utsettes for giften. De får problemer med å gå, skjelvinger og proteinopphopinger i hjernen.

Undersøkelsen gir vann på mølla til motstanderne av giftbehandlingen av norske vassdrag.

- Vi har til nå vært mest redd for løsemidlene som rotenon ble blandet med før den tømmes ut i elvene. Nå ser vi at det også er grunn til å sette spørsmålstegn ved effekten rotenon har for arter som lever inntil vassdragene, sier Åge Simonsen i Norges Miljøvernforbund.

Bekymret

Både dyr, for eksempel oter, og fugler, som fossekall, kan ta skade som følge av at de spiser fisk og insekter som er drept av rotenon. Dette bør i alle fall være en vekker for dem som hevder at rotenon er så ufarlig at mennesker kan drikke giften, mener Simonsen.

Også professor i forurensningsøkologi ved Universitetet i Trondheim (NTNU), Bjørn Munro Jenssen, er bekymret etter ha å blitt gjort kjent med de nye amerikanske funnene.

- Dette kan også være bekymringsfullt for dem som har vært med på å sprøyte vassdragene med rotenon. Nok en gang ser vi at det dukker opp effekter av giftbruk vi ikke var klar over da den ble tatt i bruk.

- Vi kan også se for oss at effekter vil kunne opptre på fugler og pattedyr som lever av organismer i vannet. Jeg har lenge ment at selv om rotenon brytes ned mye raskere enn «tradisjonelle» giftstoffer, som for eksempel DDT, så er rotenon like fullt en miljøgift. Ukjente virkninger på naturmiljøet kan komme til å bli påvist.

I lakseelver

Det er Direktoratet for naturforvaltning (DN) som har godkjent rotenon-behandling av norske elver. I første rekke er giften brukt som parasittbekjempelse i lakseelver. Sist ble giften satt inn i stor skala på Hardangervidda for å bekjempe ørekyte.

Førstekonsulent ved artsavdelingen i DN, Jarle Steinkjer, sier at forskningsresultatene er helt nye for dem.

- Våre eksperter har ikke fått vurdere hvordan vi skal forholde oss til dette. Vi har heller ikke undersøkelse på langtidsvirkningen av stoffet. Vi har sett mer på reetableringen av faunaen i vassdragene.

I år skal det ikke rotenonbehandles noen norske vassdrag.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder