Skolen styrer fritiden

UTENRIKS

ALFAZ (VG) På Costa Blanca er den norske skolen like viktig på fritiden som om dagen.

Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:14

I løpet av tre år har antallet elever eksplodert - fra 50 til 200. Flere og flere nordmenn bygger hvite murhus under palmene på byggefeltet rundt skolen. Over halvparten av alle som bor i Alfaz del Pi er utlendinger.

557 norske barn går på norske barne-og ungdomssskoler i Spania akkurat nå. 90 elever går i videregående. Ingen kan si sikkert hvor mange norske barn som går på internasjonale, engelske og spanske skoler.

Rektor Knut Lithell på Costa Blanca er mannen som har våget si i fra om norske barn som lider i Spania. Selv gjør han trivselsundersøkelser på skolen sin hver høst. Årets test viser at de fleste trives veldig godt. Men flere har hjemlengsel.

- I tillegg til å drive skole, må vi bygge nettverk og arrangere kurs, turer og ungdomsklubb. Foreldrene trenger det også, og ungene har godt av bli kjent med andre voksne. I perioder er det unger som sliter. De fanges opp her på den norske skolen, men det er mange som ikke går på norsk skole, sier Lithell.

For et par år siden ansatte Den norske skolen på Costa Blanca en sosionom fordi det var et sterkt behov for en slags miljøarbeider. Nå mener Lithell at tiden er inne for enda et hjelpetiltak.

En opptelling ved de tre norske skolene i Spania tidligere i år viste at minst 30 barn hadde behov for forebyggende barnevernstiltak. PPT-tjenesten i utlandet har allerede alarmert Barneombudet om situasjonen.

- De aller fleste norske barn har det bra her. Det vi ikke har, er et hjelpeapparat. Den norske stat bør sikre at vi har et menneske å henvende oss til som kan gi råd og konkret hjelp, mener rektoren.