KRITISKE: Forsker Özlem Gürakar har bodd flere år i Norge, mens menneskerettsaktivist Idil Eser nylig måtte forlate Tyrkia, grunnet en terroranklage mot den tidligere Amnesty-direktøren. Foto: Mattis Sandblad

Advarer mot Gülen-bevegelsen

Tyrkerne Özlem Gürakar og Idil Eser advarer mot et naivt syn på Gülen-bevegelsen i Norge og Vesten.

I Tyrkia er den islamske Gülen-bevegelsen terrorstemplet, anklaget for å ha forsøkt å gjennomføre et kupp mot president Recep Tayyip Erdogan. Bevegelsen nekter å stå bak kuppet, og flykter fra Tyrkia i stort antall. I Norge får Gülen-tilhengere på rømmen stort sett innvilget asyl, selv om saken er vrien for UDI.

Men i Norge, og i mange vestlige land, kan myndighetene for lite om hvordan Gülen-bevegelsen etablerte seg i Tyrkia, mener advokat og forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, Özlem Gürakar.

VG har omtalt hvordan Gülen-tilhengere i Norge organiserer seg gjennom et nettverk av frivillig organisasjoner.

– I Vesten er det blitt et syn om at fordi Gülen-bevegelsen forfølges av Erdogan, så må man støtte dem for å fremme for å beskytte liberale verdier og menneskerettigheter. Men det er ikke et valg mellom Erdogan og Gülen, sier Gürakar til VG.

– Jeg etterlyser et mer nyansert syn. Mange av Gülen-tilhengerne er forfulgt i Tyrkia, og de som er forfulgt skal selvfølgelig ha rett til asyl og beskyttelse av sine grunnleggende rettigheter. Samtidig bør det følges nøyere med på deres aktiviteter etter at de slår seg ned i andre land, fortsetter forskeren, som flyttet til Norge etter et ekteskap med en norsk mann.

LES MER: Flykter fra Erdogan – strømmer til Norge

Danner nettverk

VG treffer henne sammen med gjesteforeleser ved senteret, Idil Eser, tidligere direktør for Amnesty International i Tyrkia. Hun lever i Norge i selvpålagt eksil fra Tyrkia.

– Tilhengere av Gülens bevegelse har en tendens til å knytte tette bånd i nettverk der andre utestenges. I Tyrkia var det stor grad av nepotisme i måten de kom seg opp og frem innen statsapparatet. De brukte også lignende metoder i forretningslivet, sier Eser.

– Mange Gülen-tilhengere har fortalt om stor grad av sosial kontroll og press. Det var mange likheter med en sekt, fortsetter hun.

De to Gülen-kritikerne understreker at de uttaler seg på bakgrunn av erfaringen fra Tyrkia, ikke om Gülen-tilhengere i Norge. VG har omtalt hvordan Gülen-tilhengere i Norge organiserer seg gjennom et nettverk av frivillige organisasjoner.

Ressurspersoner i Gülen-bevegelsen i Norge understreker overfor VG at de kun driver med frivillig arbeid, som leksehjelp og språkopplæring, og har religiøs dialog og integrering som mål. Organiseringen skjer under prinsipp om åpenhet, får VG opplyst.

– Vi ønsker en åpen og gjennomsiktig organisering. Vi forholder oss selvsagt til norske lover, og vi er ikke styrt utenfra, har Ahmet Karais, koordinator for de Gülen-inspirerte Mangfoldhusene, uttalt til VG.

BAKGRUNN: Erdogans utstøtte organiserer seg i Norge

AKTIV I AMNESTY: Idil Eser var tidligere direktør for Amnesty International i Tyrkia. Hun advarer mot et naivt syn på Gülen-bevegelsen, men fastslår at Gülen-tilhengere på flukt har behov for beskyttelse. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Ble fengslet

Idil Eser ble sommeren 2017 varetektsfengslet i 113 dager, beskyldt for å støtte ulike terrororganisasjoner, gjennom sitt arbeid i Amnesty.

Amnesty har hele tiden fastholdt at tiltalen er politisk motivert, for å sverte organisasjonens arbeid for menneskerettigheter i Tyrkia. I fengsel ble menneskerettsaktivisten kjent med mange Gülen-tilhengere.

– Gülen-tilhengere har ingen mulighet til å få en rettferdig rettssak i Tyrkia, og vanlige tilhengere hadde trolig ikke noe kjennskap til kuppforsøket, forklarer Eser.

– Men dette er en bevegelse med stor grad av lojalitet mot dem som er høyere plassert i hierarkiet. Og vi må ikke glemme at store deler av Gülen-nettverket i årevis samarbeidet med Erdogan for å knekke de sekulære eliten i det tyrkiske samfunnet. Man må ikke være naive i synet på denne bevegelsen.

Organisering av skoler og leksehjelp var i Tyrkia en viktig del av Gülen-nettverkets rekruttering, og det kom beskyldninger om at de gjennom opplæringen forsøkte å manipulere og kontrollere bevegelsens medlemmer. Påstandene er avvist av Gülen-bevegelsens ledelse, og av Gülen selv.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder