BESØK: Her er kvinnen avbildet med Salmars Asia-sjef Geir Wærø på en sjømatmesse i Beijing i fjor. Utenriksdepartementet planlegger nå å besøke kvinnen i fengselet.
BESØK: Her er kvinnen avbildet med Salmars Asia-sjef Geir Wærø på en sjømatmesse i Beijing i fjor. Utenriksdepartementet planlegger nå å besøke kvinnen i fengselet. Foto: ARNE FENSTAD, FISKERIBLADET

Nordmenn fengslet i utlandet: Slik lever de

UTENRIKS

En norsk kvinne ble nylig arrestert i Kina, mistenkt for smugling av laks for 100-200 millioner kroner. Ifølge Amnesty forekommer fortsatt tortur, trusler og mishandling i kinesisk varetekt. På cellen i USA nærmer John Kristoffer Larsgard seg slutten av dommen - men med store helseproblemer. Her er UDs oversikt over de 46 nordmennene som er fengslet i utlandet.

Betalt innhold
Publisert: Oppdatert: 18.04.18 12:32

Tidligere denne måneden bekreftet Utenriksdepartementet at den norske kvinnen var fengslet i Kina.

Siktet for smugling av laks, og tilknyttet det norske selskapet Salmar som kunde.

Hun er varetektsfengslet i 30 dager med brev- og besøksforbud, siktet for å ha smuglet laks inn i Kina for mellom 150 og 180 millioner kroner, meldte Fiskeribladet forrige uke.

Kina mener å ha avslørt omfattende smugling av norsk laks fra Vietnam til Kina. Totalt er laks for 720 millioner kroner stoppet på grensen. Kinesiske myndigheter opplyser at det er svært mye norsk frossen laks i tollbeslagene.

Fisken er sendt med fly til Vietnam og skal ha blitt smuglet inn med båt til Kina til byene Guangzhou, Shanghai, Shenzhen og Beijing.

Fiskeribladet skriver at den arresterte kvinnen er gift med en nordmann og bosatt i Shanghai. Hun har både norsk og kinesisk statsborgerskap.

Norske myndigheter følger saken

Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet forteller at Norske myndigheter følger saken og planlegger å besøke kvinnen i fengsel i nærmeste fremtid.

Om det å være fengslet i utlandet, kan Andersen på generelt grunnlag si at det ofte er langt strengere enn norske fengsler.

– I mange land er man avhengige av egne midler for å kjøpe ting som toalettartikler og medisiner. En god del av vår besøksvirksomhet og oppfølging knytter seg til pengeoverføring fra familie og vi tar med livsnødvendigheter inn, som medisiner, forteller han.

Utenrikstjenesten er pålagt å følge opp nordmenn som er fengslet i utlandet og bruker store ressurser på dette. Andersen forteller at det er en tjeneste det ofte settes stor pris på, men som for mange av de fengslede også er helt nødvendig.

Slik kan det bli om hun dømmes

Det er foreløpig relativt lite informasjon om saken, men et viktig spørsmål er hvordan forhold kvinnen vil måtte sone i, dersom hun blir dømt.

Gerald Kador Folkvord er politisk rådgiver i Amnesty International. Han sier til VG at han ikke kjenner til saken spesifikt, men er klar på at økonomisk kriminalitet kan sees på som like alvorlig som mord i Kina.

– Økonomiske forbrytelser sees på som veldig alvorlig fordi det tilfører samfunnet store skader. På grunn av problemer med underslag, korrupsjon og penger på avveie, er kinesiske myndigheter veldig opptatte av å vise at de slår hardt ned på slike saker, sier Folkvord.

Ifølge rådgiveren er det farligste stedet for kvinnen sannsynligvis der hun sitter nå – i varetekt. Det er her politiet jobber hardt med å få en tilståelse fra den mistenkte, og politiet bruker ofte ulovlige midler.

– Det er snakk om trusler, mishandling og tortur avhengig av hvor man er. Det kinesiske rettssystemet er sterkt basert på tilståelser. Dersom man blir dømt uten å ha tilstått, blir man dårligere behandlet i fengsel, og de fortsetter å presse på for og få en tilståelse, sier han.

Dersom den norske kvinnen blir dømt, vil det ifølge Folkvord være knyttet stor usikkerhet til hvordan soningsforholdene vil være, avhengig av hvor hun ender opp.

– Standarden på kinesiske fengsler er en helt annen enn i Norge. Det som gjennomsyrer straffesystemet, er tanken om at man fortjener å svi for det man har gjort. Man har ikke bare brutt en lov, men forbrutt seg mot samfunnet. Man kan havne et sted med relativt ordnede forhold, eller et sted hvor det er helt fryktelig. Systemet er veldig uforutsigbart.

Dersom en kinesisk fange opplever mishandling av enten medfanger eller fengselsmyndigheter, er dette vanskelig å gjøre noe med fordi klagesystemet i slike saker ikke fungerer i det hele tatt.

Folkvord mener bistand fra den norske ambassaden i en slik situasjon kan være til hjelp.

Nordmennene som sitter fengslet i utlandet

Men, kvinnen er ikke alene om å risikere fengsel i utlandet. Faktisk er hele 46 norske borgere allerede fengslet forskjellige steder i verden, opplyser UD til VG.

Kun tre av disse er kvinner.

I listen under kan du se utenriksdepartementets fullstendige liste over nordmenn fengslet i utlandet. Du kan også se hva slags type forbrytelse de er fengslet på bakgrunn av:

UDs siste anslag over nordmenn fengslet i utlandet er altså 46 personer. Kun tre år tilbake, i 2015, var tallet på 62. I 2013 var det 82, og i 2009 var hele 101 nordmenn fengslet i utlandet.

Tallene varierer fra år til år, men at tallene er langt lavere nå sammenlignet med 2009, kommer blant annet av en endring i Utenriksdepartementets rapporter.

Antallet fengslede telles opp to ganger i året. Tidligere dreide det seg om alle som hadde vært fengslet gjennom perioden, altså kunne de for lengst være løslatt. Dagens rapporteringssystem viser antall nordmenn fengslet i utlandet som UD nå er kjent med og følger opp.

Det er også mulig for den fengslede å nekte landets myndigheter å rapportere dette til Norge.

Dette er historiene til noen av nordmennene som sitter fengslet i utlandet:

John Kristoffer Larsgard – dømt til 7,5 års fengsel i USA:

I april 2012 ble Larsgard dømt til syv og et halvt års fengsel for legemsbeskadigelse med dødelig våpen mot seks amerikanere. Det dødelige våpenet var bilen han kjørte.

I 2015 søkte Oslomannen amerikanske myndigheter om å få bli henrettet, istedenfor å fullføre dommen på 7,5 års fengsel. Søknaden ble avvist.

Larsgards advokat Nick Hadous, sier til VG at de for tiden jobber med et søksmål, som går på at klienten hans ikke får den medisinske hjelpen han har krav på, og trenger.

– Kristoffer sitter for tiden i Arizona State Prison complex-Lewis. Han har tidligere fått flere ryggskader, og han lider under alvorlige kroniske smerter, anfall og muskelspasmer, skriver advokaten på e-post til VG.

I 2015 fikk VG et 15 minutters telefonintervju med mannen der han fortalte om bakgrunnen for søknaden.

– Hvorfor ønsker du å bli henrettet?

– Det ville vært mer humant enn det her. Jeg har så alvorlige smerter og ligger på en celle hvor jeg bare får sove noen minutter av gangen.

Den dårlige helsen skal komme av et overfall i Chicago i 2002, som førte til en nakkeskade. I 2012 besvimte han på cellen, falt bakover og slo hodet hardt mot en metallseng. Det førte til brudd i en nakkevirvel. Larsgard er nå avhengig av rullestol med skader han vil ha livet ut.

Fengselet der Larsgard soner, har hatt en av USAs lengste gisselsituasjoner.

18. januar i 2004 stormet to av de innsatte i fengselet vakttårnet og tok to vakter som gisler. Seks dager senere slapp de en av vaktene fri. Gisselsituasjonen fortsatte helt til 2. februar, da den siste av gislene ble sluppet fri. Gjennom hele perioden var nærmere fire og et halvt tusen innsatte i «Lockdown», skrev CNN i 2004.

Larsgard blir blant annet fulgt opp av den norske sjømannskirken i San Francisco.

– Sammen med min kollega i San Pedro (LA) har jeg besøkt Larsgard jevnt og trutt siden jeg kom hit i 2014. I snitt har vi besøkt han hver tredje måned. Larsgard skal etter planen settes fri i juni, sier sjømannsprest Gisle Meling.

UD: Larsgard blir besøkt av utenrikstjenesten en gang i året og følges opp med telefonsamtaler hver fjerde til sjette uke. Han har også amerikansk advokat, og får besøk av den lokale sjømannskirken.

Jan Eldar Børrud – fengslet i USA og soner en 80 års dom:

Dommen falt i 2008, da Kongsvinger-mannen Børrud ble funnet skyldig i å ha forgrepet seg seksuelt mot sin yngste datter ved fire anledninger.

Statsadvokaten i Coconino County i Flagstaff Arizona la ned påstand om mellom 108 og 116 års fengsel for den norske statsborgeren, og Børrud innrømmet at han én gang gjorde en handling han kaller for det «moralske nederlaget».

Ifølge anklagene skal det dreie seg om berøring og beføling av bryster og genitale områder da datteren var 10–11 år.

Det fellende beviset i saken kom etter at politiet tok opp en hemmelig telefonkonfrontasjon mellom Børrud og datteren. Han har prøvd å anke saken flere ganger, men ankene har blitt avslått.

I 2012 intervjuet VG Børrud på telefon fra Eyman State Prison i Arizona. Dette er et av de strengest bevoktede fengslene i hele delstaten.

Det samme fengselet huser også delstatens dødsdømte fanger.

Amerikanske medier har omtalt en rekke drap og selvmord begått bak fengselets murer.

Fengselet har fått krass kritikk av Amnesty International for umenneskelige forhold.

På Amnesty sine amerikanske nettsider står det i en rapport at de fleste fangene i fengselet sitter i en celle uten vinduer imellom 22 og 24 timer daglig, med liten tilgang til mosjon og arbeid. Bare et fåtall av de innsatte skal sone med en medfange på cellen.

Amnesty skriver videre at de er bekymret for at innsatte med psykiske og fysiske lidelser ikke får den hjelpen de trenger, og at forholdene de holdes under kan bidra til å gjøre lidelsene verre.

UD: Børrud får besøk fra den norske ambassaden cirka en gang i året, og følges opp med telefonsamtaler hver fjerde til sjette uke i tillegg til besøk fra den norske sjømannskirken i området flere ganger i året.

Stein Dokset – fengslet i Thailand og soner en 9 års dom:

Lier-mannen ble dømt til ni års Fengsel i Thailand for å ha tatt livet av ekskjæresten Runganapa «June» Rachsombat i 2009 – og dommen falt i 2015. Han skal ha blitt trodd i retten på at han ikke hadde ønsket å drepe henne, og tilståelsen reduserte straffen fra 15 til 7,5 års fengsel.

Dokset ble dømt for å ha forvoldt 33-åringens død. I tillegg fikk han seks måneder for å ha skjult levningene, og ett år for ulovlig besittelse av våpen. Til sammen ni år.

VG har tidligere meldt at Dokset hadde godtatt å betale rundt 350.000 kroner til de etterlatte. Han skal blant annet ha slitt med stress, sykdom og verkebyller i fengselet.

– Jeg har besøkt ham over tyve ganger i fengselet siden jeg tok over saken. Mitt inntrykk er at han holder seg mest for seg selv. Han er syk, isolerer seg og tenker mye. Han er stresset og svært fokusert på saken sin, sa forsvareren Suriyatham Thongsai til VG i et intervju i 2014.

UD: Dokset soner en rettskraftig dom, og får besøk fra den norske ambassaden tre ganger i året. Forrige besøk var i mars i år.

Shahid Azim – dømt til døden i Pakistan:

Norsk-Pakistanske Azim er dømt til døden for å ha voldtatt og drept en syv år gammel jente, som var naboen hans. Han tilsto drapet, men trakk senere tilbake tilståelsen og la til at den kom som følge av vold og trusler fra politiet.

Han ble pågrepet i desember 2007.

Norske myndigheter har stilt seg svært kritiske til dødsdommen. Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre uttalte følgende tilbake i 2009:

– Jeg reagerer meget sterkt på at en norsk statsborger i dag ble dømt til døden i Pakistan. Norge er prinsipiell motstander av dødsstraff. Jeg vil nå ta kontakt med den pakistanske utenriksministeren for å uttrykke Norges syn og be om at dommen ikke iverksettes.

UD: Den norske ambassaden i Pakistan besøker Azim i fengselet to til tre ganger i året, og venter for tiden på besøkstillatelse til neste besøk. Han har lokal advokat, og norsk bistandsadvokat. Den siste utviklingen i saken er at han har en anke inne, som venter på vurdering.

Gi oss tilbakemelding på denne artikkelen.Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!

Vinn Gull i VG+

Dagens kode: GULL525

Send SMS med koden til 2424. Tjenesten koster 1 kr.

Ved å delta i konkurransen samtykker du til at vi kan kontakte deg på SMS med relevant informasjon om konkurransen «Finn Gull i VG». Les mer om konkurransen her »

Her kan du lese mer om