Sendt ut av Norge og pågrepet straks han landet: – Norske myndigheter må redde livet mitt

Sorab Abolfathi (45) ble forrige uke pågrepet og returnert til Iran etter 18 år i Norge. Allerede på flyplassen ble han pågrepet og fengslet, og hevder selv han har blitt utsatt for tortur og er i livsfare.

– Jeg har det ikke så bra, og er helt ødelagt fysisk. Har masse arr på ryggen og vondt etter å ha blitt slått masse i magen. Jeg er veldig redd for at iransk politi skal arrestere meg en gang til, skriver Abolfathi i en SMS til VG.

Etter å ha blitt pågrepet på flyplassen i Teheran 25. juli ble Abolfathi fengslet i fem dager, og forteller at han har blitt utsatt for tortur. Han ble løslatt mot kausjon, men fikk kort tid senere en anmodning om å møte opp hos politiet igjen, ifølge hans advokat. Han er nå på flukt og lever i skjul for myndighetene.

– Jeg håper norske myndigheter så fort som mulig kan hjelpe meg og redde livet mitt, sier han.

PÅGREPET: Sorab Abolfathi i håndjern i Teheran. Foto: Privat

– Fare for livet hans

Abolfathi kom til Norge som flyktning fra Iran i 2000. Han fikk avslag på asylsøknaden og ble tvangsreturnert til Iran i 2009, men flyktet tilbake til Norge samme år. Ifølge hans advokat skal han også denne gang ha oppgitt at han ble fengslet og torturert av myndighetene.

Les også: UDI med helomvending: Julia får opphold i Norge likevel

– Hans liv er i fare. UNE (Utlendingsnemnda) har foretatt en uriktig vurdering av faktum. Norge har erfaring med mishandling ved retur til Iran og FNs menneskerettighetskomité har lenge advart mot at dersom man fengsles og settes under etterforskning i Iran for politisk aktivitet er hovedregelen at man blir mishandlet, sier Abolfathis advokat, Marthe Engøy ved Humlen advokater, til VG.

I 2012 fikk han endelig avslag på beskyttelse i Norge. Han har etter dette oppholdt seg ulovlig i Norge frem til han ble sendt ut forrige uke.

les også

Dette bildet fra en asylsøknad i Norge kan gi livstid i fengsel i Tyrkia

Mener han har drevet politisk virksomhet

Advokat Engøy opplyser at både Abolfathis søster og bror har fått opphold i Norge – sistnevnte fordi han har vært politisk aktiv, og at det derfor var en risiko for at iranske myndigheter skulle forfølge ham ved retur.

Ifølge advokaten gjelder dette også Abolfathi.

Dokumenter VG har fått tilgang til beskriver at Abolfathi både har publisert artikler på brorens tidligere nyhetsside, og at han har publisert innhold på YouTube og Instagram som går mot det iranske regimet.

I SKJUL: Etter at han ble pågrepet, fengslet og senere løslatt har Sorab Abolfathi levd i skjul etter at politiet i Iran kom med en ny anmodning om å møte opp på politistasjonen. – Det er fare for livet hans, sier hans norske advokat. Foto: PRIVAT

Da Abolfathi ble pågrepet forrige uke konfiskerte myndighetene alt av eiendeler og han var også tvunget til å oppgi passord til blant annet Apple-kontoen sin. På den måten frykter advokaten at iranske myndigheter nå kan ha fått vite om hans politiske virksomhet.

Før tvangsutsendelsen mandag i forrige uke sendte advokat Engøy inn nye opplysninger om Abolfathis politiske aktivitet til UNE.

– Sammenholdt med situasjonen i Iran må det forventes at UNE legger inn en sikkerhetsmargin når de vurderer om de skal la være å tvangsutsende ham i påvente av fornyet behandling. Det har de ikke gjort i denne saken. Konsekvensen er at Abolfathi er utsatt for grove menneskerettighetsbrudd i Iran og nå står i fare for ytterligere forfølgelse. Dette er sterkt kritikkverdig, spesielt når det er så godt dokumentert at slik mishandling forekommer, mener Engøy.

les også

UDI omgjør vedtak – gir beskyttelse til PKK-medlem fengslet i Tyrkia

I rettsdokumenter fra Iran, som er oversatt og som VG har fått tilgang til, kommer det frem at myndighetene mener Abolfathi har filmet på flyplassen og at det var derfor han ble pågrepet.

– Risikoen for forfølgelse for politisk aktivitet er nå enda større enn tidligere. UNE bør nå bistå med å få ham tilbake til Norge, sier Engøy.

– UNE BØR BISTÅ: Advokat Marthe Engøy mener UNE nå må komme på banen og få hennes klient Sorab Abolfathi tilbake til Norge. Foto: Lillian Hjellum, Ditt Portrett

UNE undersøker saken

Avdelingsdirektør i UNE, Ingun Marie Halle, bekrefter overfor VG at de forut for uttransporteringen mottok en omgjøringsanmodning, men at de ikke så grunn til å stoppe denne etter å ha gjennomgått opplysningene.

– Vi prøver nå å få klarhet i hva som har skjedd etter at han ble uttransportert. Vi går nå gjennom opplysningene som vi har fått fra hans advokat, og fra Politiets utlendingsenhet som gjennomførte uttransporten. I tillegg ba vi fredag utenrikstjenesten om bistand til å undersøke, om mulig, hva som skjedd og hvorfor, skriver Halle i en e-post.

Omgjøringsanmodningen ligger nå til behandling, men UNE kan ikke svare på når denne vil være ferdig behandlet.

UNDERSØKER SAKEN: Utlendingsnemnda undersøker nå hva som har skjedd etter at Sorab Abolfathi ankom Iran onsdag i forrige uke. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Konkluderte med at han ikke ville bli utsatt for tortur

– Mener dere at hans politiske aktivitet ikke er god nok grunn til å skulle få beskyttelse fra Norge?

– Ut fra opplysningene som forelå på tidspunktet for uttransport, var vår vurdering at det ikke ga grunnlag for å gi Abolfathi beskyttelse, sier Halle.

– Hva er begrunnelsen for avslagene?

– UNEs oppgave er å vurdere om asylsøkere risikerer forfølgelse ved retur. Vi har i vårt vedtak fra 2012 og i senere beslutninger, sist i september 2014, konkludert med at Abolfathi ikke vil bli utsatt for forfølgelse i hjemlandet, sier Halle og legger til:

– Abolfathi har søkt beskyttelse i Norge to ganger og har oppgitt ulike grunner for dette. Noen av disse grunnene har UNE ikke festet lit til, mens andre grunner har vi ment at ikke medfører risiko for forfølgelse.

les også

Giftet seg med søsterens kjæreste for å få opphold i Norge

– Har mishandlingen Abolfathi oppgir å ha blitt utsatt for i 2009 blitt tatt med i vurderingen?

– Vi vurderer alle opplysninger når vi tar stilling til utsatt iverksetting.

– Hvorfor hastet det plutselig å få Abolfathi ut av landet?

– Abolfathi har ikke hatt lovlig opphold i Norge siden UNE behandlet ferdig hans klage på søknad om beskyttelse i 2012. Han hadde da en plikt til å reise ut av Norge. Personer som ikke overholder denne plikten og som er her ulovlig, kan bli uttransportert av politiet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder