Grafikk: Anders Bergan. Kilde: AFP. Kartgrunnlag: Google.
Grafikk: Anders Bergan. Kilde: AFP. Kartgrunnlag: Google.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) advarer Syria-krigere

UTENRIKS

(VG Nett) Avdelingsdirektør Jan Glent i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) sender en klar advarsel til miljøer som deltar i hellig krig i Syria.

Publisert: Oppdatert: 16.10.12 06:58

Norske ekstremister kriger i Syria og PST er bekymret for at disse skal komme tilbake som tikkende bomber. Fredag kunne VG Nett avsløre en nordmann skal være drept i kamp i Syria. Mandag ble det også kjent at den kjente radikale islamisten Mohyeldeen Mohammad er blant de som har sluttet seg til opprørerne.

- Slik vi ser på situasjonen i Syria er det en intern, væpnet konflikt. Da er det slik at norske terrorbestemmelser kan

kommet til anvendelse for de som deltar på opprørernes side. Han understreker at norske statsborgere som deltar på begge sider av konflikten også kan straffes for krigsforbrytelser.

Antallet nordmenn som reiser til Syria skal etter det VG Nett erfarer være økende.

- Jeg vil advare de som deltar i konflikten i Syria. Det er ikke problemfritt. Det er ikke åpenbart at opprørerne har adgang til å gjennomføre krigshandlinger. Dette er komplisert jus og de som deltar har selv ansvar for å sette seg inn i dette.

- Hva hvis man begår handlinger som bryter mot terrorbestemmelsene?

- Da åpner norsk lov for straffeforfølgelse.

- Hva med finansiering eller tilrettelegging av slik virksomhet?

- Også rekruttering, finansiering og oppfordringer til å begå slike handlinger kan rammes av terrorbestemmelsene.

Risiko

Han understreker at PST ikke har tatt endelig standpunkt til om opprøret i Syria er legitimt eller ikke.

- Vi sier ikke at opprørerne ikke har adgang til å gjennomføre lovlige krigshandlinger. Men man tar en risiko når man reiser ned dit og det er opp til hver enkelt deltaker å sette seg inn i dette. Det er ikke slik at fordi jusen er vanskelig så går man fri.

- Det kan også ha betydning hvilken gruppering man støtter eller slåss sammen med.

Her kan du lese mer om