FN: Ekstrem fattigdom kan utryddes på én generasjon

Mer enn én milliard mennesker er løftet ut av ekstrem fattigdom siden 1990, viser fremdriftsrapporten for FNs tusenårsmål.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Ved å se på den gjennomgående og konsistente framgangen, vet vi nå at ekstrem fattigdom kan utryddes i løpet av ytterligere én generasjon, sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon, som la fram rapporten under sitt besøk på Utdanningstoppmøtet i Oslo mandag.

– Tusenårsmålene har blitt historiens mest vellykkede anti-fattigdomsbevegelse. Det vil bli et springbrett til de nye bærekraftsmålene som skal vedtas i år, sier Ban.

Hovedbudskapet i rapporten er at tusenårsmålene i stor grad har vært en suksess. Men framgangen har vært ujevnt fordelt, og millioner av de fattigste og mest vanskeligstilte menneskene blir værende igjen.

836 millioner

Rapporten konkluderer med at selv de fattigste områdene kan oppleve forbedring, såfremt det er målrettede tiltak, fornuftige strategier, nok ressurser og politisk vilje.

FN utarbeidet målene i 2000. Det skulle være konkrete, tidsbestemte og målbare mål for å bli kvitt fattigdom. Nå er snart tiden kommet for å oppsummere.

For bare 25 år siden levde nesten halvparten av befolkningen i utviklingsland i ekstrem fattigdom. Andelen er mer enn halvert fra 1,9 milliarder til 836 millioner.

Det betyr at færre enn før sulter. På 1990-tallet var nesten hver fjerde person i utviklingsland underernært, mens andelen har sunket til 13 prosent.

Barn er ofte blant de mest sårbare ofrene for fattigdom, men det er bedring å spore. Ett av sju barn på verdensbasis er undervektig i dag, mens i 1990 var hvert fjerde barn rammet.

Gal retning

Rapporten vektlegger også at det fortsatt er enorme utfordringer, og på en del områder har utviklingen gått i gal retning.

– Det er nødvendig med målrettet innsats for å nå de mest sårbare menneskene, heter det i rapporten.

Hver dag dør om lag 16.000 barn under fem år. De aller fleste dør av årsaker som kan forhindres.

Verden har opplevd en økning av krig og konflikt de siste årene. Ved utgangen av 2014 var 60 millioner mennesker tvunget til å forlate sine hjem, noe som er det høyeste nivået siden andre verdenskrig.

I områder som er rammet av krig og konflikt er det færre barn som får gå på skole. Og finansieringen av grunnskole til alle har de siste årene falt og deretter stagnert på verdensbasis.

Klima-forverring

Klimaendringer og miljømessig forverring er i ferd med å undergrave den fremgangen som er oppnådd, slår rapporten fast.

Utslipp av klimagasser har økt med over 50 prosent siden 1990. Endring i økosystemer, ekstremvær og økt risiko for lokalsamfunn utgjør en kritisk utfordring, ifølge FN. Blant annet er 40 prosent av verdens befolkning berørt av mangel på tilgang til vann, og denne andelen er ventet å stige.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder