SAMARBEID: VG var med da filippinsk politi i sommer avhørte overgrepsofre om mulige norske overgripere. Nå ber Kripos filippinsk politi om samarbeid. Politiadvokat Catherine Tamayo (t.v.), ved WCPC (Women and Children Protection Center), etterforsket sakene. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Kripos ber filippinsk politi om hjelp til å ta norske overgripere

Riksadvokaten ba Kripos ta affære etter VGs avsløring av norske menn som betaler for direktesendte overgrep. Nå ber Kripos filippinsk politi om samarbeid.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I et brev til lederen for det filippinske politiets senter for beskyttelse av kvinner og barn (WCPC) ber Kripos om å etablere et samarbeid for å etterforske mulige norske kunder av en overgrepsgruppe på Filippinene.

I brevet skriver Kripos at de «har vært i kontakt med den nordiske sambandsoffiseren i Bangkok, i forbindelse med informasjon om et politiraid i Iligan by 03.11.2015. Informasjon fra raidet antyder at flere nordmenn har bestilt direktesendte overgrep fra de mistenke.»

VG skrev tidligere i høst om nordmennene som skal ha vært kunder av både denne og en annen overgrepsgruppe på Filippinene. Analyser av materialet VG har tilgang til antyder at flere av nordmennene kjenner hverandre fra før – sosialt, via slektskap eller arbeid.

Dom neste uke

Etter VGs avsløring ba Riksadvokaten Kripos om å undersøke opplysningene som kom fram i artikkelen, for å se om det er grunnlag for å starte etterforskning i Norge. Brevet fra Kripos er første skritt i en slik undersøkelse.

SKREV BREV: – Vi har bedt om å få opplysninger om aktuelle nordmenn som er involvert i den aksjonen som var i november i fjor på Filippinene, sier leder for voldtektsseksjonen ved Kripos, Ann Kristin Grosberghaugen. Foto: SILJE LØVSTAD THJØMØE, VG

– Vi håper at det ikke tar for lang tid før vi kan innlede et samarbeid, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder for voldtektsseksjonen på Kripos.

Det var hennes avdeling som tidligere i år var på Filippinene for å etterforske en Bergensmann som er siktet for å ha betalt for direktesendte overgrep. Rettsaken er nylig avsluttet, og dom i saken er ventet neste uke.

– Vi har så langt bare gode erfaringer med å samarbeide med filippinsk politi. De har vært veldig hjelpsomme, sier Grosberghaugen.

Samtaler om tettere samarbeid

Politiadvokat Catherine Tamayo ved filippinske WCPC forteller til VG at de ennå ikke har mottatt brevet fra Kripos, men at de er i stadige møter om å etablere tettere kontakt med nordisk politi.

– Vi var nylig i møte med nordisk og nederlandsk politi for å diskutere et nærmere samarbeid, forteller Tamayo.

SLADDET: I brevet til filippinsk politi ber Kripos om informasjon om konkrete nordmenn som kan ha betalt for direktesendte misbruk av barn og unge.

Idag har norsk, svensk og dansk politi et felles Asia-kontor i Bangkok. Nederlandsk politi har derimot en egen politiansatt på Filippinene som utelukkende etterforsker overgrepsturisme.

Overgrepsavsløringene i Bergen: Planla overgrep mot ufødt barn

Etterforsker nordmenn

Da VG publiserte artikkelen om nordmennene som bestiller direktesendte overgrep, ville ikke Kripos uttale seg om hvorvidt de kjente til sakene. Nå viser det seg imidlertid at Kripos allerede i mai i år ble kontaktet av den nordiske sambandsoffiseren, med opplysninger om mulige nordmenn.

– Det var informasjon om aktuelle nordmenn i en konkret sak. Vi formidlet saken videre til politidistriktet hvor denne eller disse personene bor, forteller Grosberghaugen.

Av hensyn til etterforskningen ønsker Kripos ikke opplyse om hvilket politidistrikt som mottok saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder