MOTVIND I USA: Trump vil hemme klimakampen, men neppe stanse en omfattende omlegging til et grønnere USA, mener norske eksperter. Her roper han «windy!» til reportere mens han går på et fly 26. januar. Foto: Jonathan Ernst Reuters

Norske eksperter: Vind og sol kan stanse Trumps kullkraft-satsing

Med Trump i Det hvite hus er USAs rolle i klimapolitikken endret. Men Trump vil ikke klare å stanse omleggingen til et mer grønt amerikansk samfunn.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det mener norske klimaforskere og USA-eksperter VG har snakket med. Trump vil for eksempel neppe lykkes i å gi kull en ny nøkkelrolle i energiforsyningen – kort og godt fordi både mer klimavennlig gasskraft og utslippsfri vindkraft er billigere.

Les også: Fornybar energi i EU til 1300 milliarder

Dessuten foregår mye av regulering, energiøkonomisering og omlegging til fornybar

energi på delstatsnivå, og dette vil fortsette uavhengig av hvem som er president, mener direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

STORT I USA: 260 000 amerikanere arbeider nå innen solkraft. Her er 40 000 kvadratmeter bondeland eiet av tidligere president Jimmy Carter dekket av solpaneler. Bildet er fra 8. februar 2017. Foto: Skycamusa AP

Les også: Frykter gammeldags klimapolitikk

Fornybar energi passerte i fjor kull som verdens største energikilde målt etter installert kapasitet, ifølge Det internasjonale energibyrået IEA.

– Det vi kan frykte, er at forskning og utvikling i USA kan lide som følge av varslede kutt til store forskningsinstitusjoner. Dette kan forsinke utviklingen mot et fornybarsamfunn. Trump har lovet på gjenoppta kulldrift, men når dette nå ikke er lønnsomt, spørs det hva han får til.

Les også: Det verste som kan skje om Trump bryter klimaavtalen

California går grønt

USA-EKSPERT: Guri Bang, forskningsdirektør ved Cicero senter for klimaforskning. Foto: Cicero

Forskningsdirektør Guri Bang ved Cicero senter for klimaforskning peker også på at blant annet California – som er verdens sjette største økonomi – er pådriver for en sterk klimapolitikk, sammen med blant annet Oregon og Washington.

– California har innført et kvotehandelssystem for å få ned utslippene, og har også en sterkt incentivordning for fornybar energi. Guvernørene i disse statene har allerede vært ute og erklært at de vil fortsette med sin klimapolitikk uavhengig av hva Trump velger å gjøre på føderalt nivå.

Hun mener at Trump likevel kan endre mye:

– Det er liten tvil om at Trump-administrasjonen og det republikanske flertallet i Kongressen ønsker å reversere de viktigste klimatiltakene som Obama har innført. Gjennom institusjonelle endringer og strategier har det republikansk styrte Det hvite Hus og Kongressen til sammen mye makt til å gjennomføre slike endringer.

Men ikke alt lar seg endre, påpeker hun:

– Kongressen vedtok tidligere i år å forlenge den føderale ordningen med skatteincentiver for fornybar energiproduksjon til 2020 – den mest stabile og langsiktige føderale incentivordningen for fornybar energi i USA noensinne. Det er forventet at dette vedtaket blir stående i den nye Kongressen, ettersom det fikk tverrpolitisk flertall, sier Bang.

Næringslivet støtdemper

Direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk polarinstitutt mener USAs at næringslivet kan bli et drivende faktor på klimaområdet:

– Det blir selvfølgelig vanskeligere å dempe skadeomfanget av klimaendringer hvis store utslippsnasjoner blir mindre ambisiøse på klimaområdet. En indirekte og forsterkende effekt kan inntreffe ved at det blir enklere for andre nasjoner å senke ambisjonsnivået når USA ikke lengre er pådriver i prosessen. En mer optimistisk betraktning er at næringslivet nå investerer i fremtidens klimavennlige løsninger. Næringslivet vil i økende grad bli en støtdemper mot svingende politiske konjunkturer, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder