Tidligere flaggkommandør: – Å miste 20 prosent av fregattflåten er alvorlig

Fregatten «Helge Ingstad» er én av fem fregatter i den norske marinen, og har en nøkkelrolle i forsvaret av Norge.

Når «Helge Ingstad» nå er satt ut av spill, etter å ha kollidert med tankskipet «Sola TS» natt til torsdag, er Norge mer sårbart, mener tidligere flaggkommandør Jacob Børresen.

– Det å miste 20 prosent av fregattflåten er alvorlig. Fregattvåpenet utgjør en helt sentral kapasitet i forsvaret av Norge i krise og krig. Svekkes fregattvåpenet, svekkes Norges sikkerhet, sier Børresen til VG.

les også

Beskrivelse fra et besetningsmedlem: «Halve lugaren er revet bort og knust»

– I forhold til våre allierte er Norge en øy, atskilt med hav, og det norske forsvaret er knøttlite. Vi er helt avhengige av allierte forsterkninger, og fregattenes hovedoppgave er å sørge for at forsterkningene kan komme seg trygt inn til land.

Han forklarer at fregattvåpenet utvikler bred kompetanse i sjøkrig, og også setter forsvarsledelsen i bedre stand til å gi regjeringen informerte råd om utviklingen i våre tilstøtende havområder i en krisesituasjon.

– Hvis vi ikke har fregattene våre vil vi i løpet av kort tid miste den kompetansen.

Norge «under press»

Børresen forklarer at fregattene i fredstid, også bidrar i internasjonale operasjoner, som et bidrag til å støtte organisasjonene Norge er avhengig av for sin sikkerhets skyld; FN, NATO og EU.

– «Helge Ingstad», som nå ligger i fjæresteinene, hentet for eksempel kjemiske våpen i Syria fra desember 2013 til mai 2014, forteller han.

ERFAREN: Jacob Børresen er tidligere flaggkommandør med en lang militær karriere i Sjøforsvaret. Foto: Helle K. Hagen AS Horten

Han mener at Norge nå er satt under press.

– En reduksjon i fregattkapasiteten vår betyr også at vi er under press hva gjelder å oppfylle forpliktelser overfor NATO, sier Børresen.

Han forteller at hvor alvorlig situasjonen er avhenger av om fregatten nettopp kom fra vedlikehold, eller om den var på vei inn til vedlikehold.

les også

Så mye koster fregatten «Helge Ingstad»

– Hvis det er det første tilfellet har vi problemer. Da mangler vi et fartøy i forhold til planene, forteller Børresen.

– Er Norge mer sårbare nå som en av fregattene er satt ut av spill?

– Ja, det er vi, sier Børresen.

Mannskapet som tjenestegjorde om bord på «Helge Ingstad» er nå besluttet overført til en av de andre fregattene i den norske flåten, forteller Børresen.

– Det betyr at vi da reduserer, eller fjerner, den ulempen med besetning som mister kompetanse, og at vi klarer å opprettholde denne.

Han forteller at beslutningen om å holde «Helge Ingstads» besetning samlet, og at de kommer raskt til sjøs igjen, er et svært viktig ledd i traumebehandlingen etter en slik hendelse.

Anbefalte seks fregatter

Ifølge Børresen anbefalte Sjøforsvaret i sin tid at Norge skulle gå til anskaffelse av seks fregatter, men at det ikke var penger til flere enn fem.

– Dette setter en eventuell reduksjon til fire, i et enda mer alvorlig lys.

les også

Slik skal de berge KNM «Helge Ingstad»

Børresen håper nå at regjeringen beslutter å bruke de pengene som trengs for å få «Helge Ingstad» tilbake i tjeneste – noe han mener vil koste tresifrede millionbeløp.

– Hvor lang tid det tar avhenger av hvilke systemer som er under vann, og hvilke fysiske skader det er snakk om. I verste fall kan det ta flere år, og i beste fall i løpet av et halvt års tid, sier Børresen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder