Tidligere flaggkommandør: – Å miste 20 prosent av fregattflåten er alvorlig

UTENRIKS

Fregatten «Helge Ingstad» er én av fem fregatter i den norske marinen, og har en nøkkelrolle i forsvaret av Norge.

Publisert: Oppdatert: 16.11.18 10:49

Når «Helge Ingstad» nå er satt ut av spill, etter å ha kollidert med tankskipet «Sola TS» natt til torsdag, er Norge mer sårbart, mener tidligere flaggkommandør Jacob Børresen.

– Det å miste 20 prosent av fregattflåten er alvorlig. Fregattvåpenet utgjør en helt sentral kapasitet i forsvaret av Norge i krise og krig. Svekkes fregattvåpenet, svekkes Norges sikkerhet, sier Børresen til VG.

– I forhold til våre allierte er Norge en øy, atskilt med hav, og det norske forsvaret er knøttlite. Vi er helt avhengige av allierte forsterkninger, og fregattenes hovedoppgave er å sørge for at forsterkningene kan komme seg trygt inn til land.

Han forklarer at fregattvåpenet utvikler bred kompetanse i sjøkrig, og også setter forsvarsledelsen i bedre stand til å gi regjeringen informerte råd om utviklingen i våre tilstøtende havområder i en krisesituasjon.

– Hvis vi ikke har fregattene våre vil vi i løpet av kort tid miste den kompetansen.

Norge «under press»

Børresen forklarer at fregattene i fredstid, også bidrar i internasjonale operasjoner, som et bidrag til å støtte organisasjonene Norge er avhengig av for sin sikkerhets skyld; FN, NATO og EU.

– «Helge Ingstad», som nå ligger i fjæresteinene, hentet for eksempel kjemiske våpen i Syria fra desember 2013 til mai 2014, forteller han.

Han mener at Norge nå er satt under press.

– En reduksjon i fregattkapasiteten vår betyr også at vi er under press hva gjelder å oppfylle forpliktelser overfor NATO, sier Børresen.

Han forteller at hvor alvorlig situasjonen er avhenger av om fregatten nettopp kom fra vedlikehold, eller om den var på vei inn til vedlikehold.

– Hvis det er det første tilfellet har vi problemer. Da mangler vi et fartøy i forhold til planene, forteller Børresen.

– Er Norge mer sårbare nå som en av fregattene er satt ut av spill?

– Ja, det er vi, sier Børresen.

Mannskapet som tjenestegjorde om bord på «Helge Ingstad» er nå besluttet overført til en av de andre fregattene i den norske flåten, forteller Børresen.

– Det betyr at vi da reduserer, eller fjerner, den ulempen med besetning som mister kompetanse, og at vi klarer å opprettholde denne.

Han forteller at beslutningen om å holde «Helge Ingstads» besetning samlet, og at de kommer raskt til sjøs igjen, er et svært viktig ledd i traumebehandlingen etter en slik hendelse.

Anbefalte seks fregatter

Ifølge Børresen anbefalte Sjøforsvaret i sin tid at Norge skulle gå til anskaffelse av seks fregatter, men at det ikke var penger til flere enn fem.

– Dette setter en eventuell reduksjon til fire, i et enda mer alvorlig lys.

Børresen håper nå at regjeringen beslutter å bruke de pengene som trengs for å få «Helge Ingstad» tilbake i tjeneste – noe han mener vil koste tresifrede millionbeløp.

– Hvor lang tid det tar avhenger av hvilke systemer som er under vann, og hvilke fysiske skader det er snakk om. I verste fall kan det ta flere år, og i beste fall i løpet av et halvt års tid, sier Børresen.

Her kan du lese mer om