KRAFTVERK: Det er fortsatt stor uenighet blant partene i FNs klimaforhandlinger, som fredag avsluttet et 12 dager langt møte i Bonn med å legge fram en arbeidsskisse - som det knytter seg stor uenighet om. Foto: Reuters

Ny klimaskisse på bordet etter Bonn

Etter samtaler i 12 dager til ende ble det fredag lagt fram en ny skisse på FNs klimaforhandlingsbord. Men fortsatt er uenigheten stor.

ARTIKKELEN ER OVER NI ÅR GAMMEL

Arbeidsskissen formulerer hva som kan bli målsettingen som landene vil slutte seg til under COP16 i Mexico om et halvt år. Den unnlater omhyggelig å nevne erklæringen fra COP15-konferansen i København, som har blitt en rød klut i forhandlingene.

Særlig er det målet om å begrense temperaturstigningen som skaper debatt. København-erklæringen spikret dette til 2 grader varmere enn førindustrielt nivå, men i den nye skissen lyder målet på mellom 1,5 og 2 graders stigning.

Uansett hvilket mål man ender opp med å forplikte seg til, er det også andre floker som må løses før møtet i Cancun i desember.

For selv om klimaet mellom delegasjonene under møtet i Bonn var noe vennligere enn under konferansen i København, krangles det fortsatt om hvordan utslippskuttene skal fordeles.

Kutt

Ifølge skissen til avtale foreslår Bonn-møtet at verdens samlede CO2 utslipp innen 2050 skal begrenses med mellom 50 og 85 prosent sammenlignet med 1990-nivået, med et mål for de rike landene på mellom 80 og 95 prosent.

Prioriteringer og fordeling av byrder blir kranglemat for neste møte i august, som er det nest siste før COP16 i desember.

For det andre er det den eventuelle Cancun-avtalens juridiske status fortsatt en bøyg som delegasjonene ikke klarer å bli enige om.

Som om ikke det var nok til å forvente nye kaosforhandlinger i Mexico, sår fortsatt forskere tvil om de kompromisspregede målene vil ha den forventede effekten på klimaendringene som politikerne håper på.

Alvorlig gap

Selv om det ble lagt fram et nytt forslag til avtale, har utsiktene til en sterk og rettferdig klimaavtale i Cancun i desember ikke blitt mye bedre, skriver Naturvernforbundet i en uttalelse.

- Det er et alvorlig gap mellom de lovede utslippskuttene og de reduksjonene som er nødvendige for å unngå farlige klimaendringer. I tillegg risikerer vi nå at det oppstår et gap i tid hvis den nye klimaavtalen ikke blir ferdig i tide til å ta over i 2012, når dagens utslippsforpliktelser går ut, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Spesielt Japan og Russland har motsatt seg videre forhandlinger om bindende utslippsmål, ifølge organisasjonen.

Fremgang

Den norske delegasjonen mener det er fremgang å spore i klimaforhandlingene etter to uker med møtevirksomhet i Bonn. Arbeidsskissen blir kalt hjemmelekse fram til neste møte i begynnelsen av august.

- Teksten kan gi grunnlag for at vi kan få et positivt resultat på klimatoppmøtet i Cancun i Mexico. Vi er fornøyd med å se en viss fremgang, selv om det gjenstår mye på de vanskeligste områdene og avstanden fortsatt er stor, sier Norges forhandlingsleder Audun Rosland.

Finansiering

Norge la sammen med fem andre land fredag fram en uttalelse om kortsiktig finansiering av klimatiltak i utviklingsland.

I det norske bistandsbudsjettet for 2010 er det bevilget til sammen 560 millioner dollar til klimatiltak i utviklingsland. Av dette går 360 millioner dollar til tiltak mot avskoging, som er Norges bidrag til tidligfinansiering, opplyser Miljøverndepartementet.

Kun 70 millioner dollar av de norske pengene er imidlertid ment for tilpasningstiltak i fattige land, ifølge Kirkens Nødhjelp, som mener det et halvt år etter klimatoppmøtet i København er klart at fattige land kom dårligere ut av København-avtalen enn først antatt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder