Ni år gamle jenter kan få dødsstraff

REKORDMANGE HENRETTELSER: Kun Kina henretter flere mennesker enn Iran. Dette bildet fra 2007 viser fem menn som ble henrettet i Mashad, rundt 1000 kilometer nordøst for den iranske hovedstaden Teheran. Foto: Halabisaz , AP

Amnesty: Iran henretter fortsatt barn

En fersk Amnesty-rapport avslører at Iran har henrettet
minst 73 mindreårige dødsdømte siden 2005.

  • Eivind Lindkvist Johansen

Artikkelen er over fire år gammel

Rapporten viser blant annet at Iran henrettet 73 ungdomsforbrytere i perioden mellom 2005 og 2015. Alle var under 18 år da forbrytelsen de ble dømt for fant sted.

FNs egne tall viser at ytterligere 160 ungdomsforbrytere fortsatt venter på å bli henrettet i landet.

Amnesty sier de har klart å identifisere 49 av disse, men organisasjonen understreker at det totale antallet dødsdømte trolig er langt høyere, på grunn av Irans forsøk på å hemmeligholde informasjon om dødsstraff.

– Det ligger en særdeles grundig gravejobb bak denne rapporten, men ennå har vi langt fra full oversikt. Det fins ingen offentlig statistikk på hvor mange mindreårige forbrytere som allerede er hengt eller som venter på å bli sendt til galgene, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge, i en pressemelding tirsdag.

– Det er skammelig hvordan iranske myndigheter forsøker å skjule at de kaldblodig straffer ungdomsforbrytere med døden.

Se det utrolige bildet: Hadde løkken rundt nakken - reddet i siste øyeblikk

– Vanvittig dobbeltmoral

Organisasjonen påpeker også at Iran har underskrevet FNs barnekonvensjon, som sier at ingen barn kan bli idømt dødsstraff eller livstid i fengsel.

Amnesty-generalsekretæren beskylder landet for å være dobbeltmoralske.

– Denne umenneskelige praksisen er dessverre nok et eksempel på hvordan Iran bryter internasjonal rett. Iranske myndigheter har utad lovet å følge en rekke internasjonale lover og regler, inkludert barnekonvensjonen som eksplisitt forbyr å idømme dødsstraff når man er under 18 år på tidspunktet for forbrytelsen, men disse løftene har åpenbart liten verdi på hjemmebane. Det vitner om en helt vanvittig dobbeltmoral.

Bruk av tortur og mangel på rettshjelp beskrives også som vanlige opplevelser for mange av de dødsdømte. Rapporten trekker frem et tilfelle der en av ungdommene ikke fikk møte advokaten sin før rettssaken mot ham hadde startet.

Domstolen brukte kun én time på å dømme den mindreårige gutten til døden.

Husker du? Dødsdømte fanger er kinesisk TV-hit

Niåringer kan dømmes til døden

Bruk av dødsstraff i Iran forekommer oftest i saker der en person har begått narkotikarelaterte forbrytelser eller brudd på landets strenge religiøse lover.

For at en person skal kunne dømmes til døden krever det iranske rettssystemet bevis for at vedkommende har en «voksen modenhet». Amnesty påpeker at pubertet fortsatt brukes som et akseptabelt bevis for en slik modenhet.

Det fører ifølge Amnesty til at jenter helt ned i niårsalderen og femten år gamle gutter kan dømmes til døden.

Rapporten trekker blant annet frem Sajad Sanjari som i 2012 ble dømt til døden for å ha knivstukket en eldre mann som skal ha forsøkt å voldta ham. I rettssaken mot 15-åringen ble hans alder og det faktum at han var kommet i puberteten lagt frem som bevis for at han var moden nok for lovens strengeste straff.

Kun Kina overgår Iran i antall henrettelser, går det frem i rapporten. Ifølge Amnesty ble minst 743 henrettet i Iran i 2014, mens tallet for fjoråret trolig er langt høyere.

Bare i første halvdel av 2015 registrerte organisasjonen nesten 700 henrettelser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder