70 år siden Israels oppstandelse

29. november 1947 opprant som dagen da jødene endelig skulle oppleve å få sitt eget land. – En fantastisk glede og en enorm lettelse, sier Solveig Levin (102).

Det er 70 år siden FN vedtok at Palestina skulle deles i en arabisk palestinsk stat og en jødisk stat med felles ansvar for økonomi, og delt ansvar for Jerusalem.