SITTER FAST: Arvid Birkeland er dømt til 11 års fengsel i Brasil. Han sitter i husarrest på 7. året, og har fått beslaglagt alt han eier.
SITTER FAST: Arvid Birkeland er dømt til 11 års fengsel i Brasil. Han sitter i husarrest på 7. året, og har fått beslaglagt alt han eier. Foto:Terje Bringedal,VG

Nytt håp for nordmann i husarrest i Brasil

UTENRIKS

Syv år etter at han ble uskyldig dømt til ti års fengsel for
økonomisk kriminalitet i Brasil, øyner Arvid Birkeland (55)  endelig et håp.

  • Tore Ulabrand Johansen
Publisert:

Denne uken besluttet Justisdepartementet at rapporten som i praksis frikjenner Birkeland for det har er funnet skyldig i, skal oversettes på korrekt måte og deretter oversendes brasilianske myndigheter på en slik måte at den ikke kan overses eller legges til side.

Beslutningen er enestående godt nytt for Birkeland, hans kone og hans tre barn i byen Natal.

- Endelig! Etter 7 års intens kamp! Nå kan jeg og familien starte på resten av reisen til rettferd, sier en jublende Birkeland til VG.

Mistenkt for økonomisk kriminalitet

VGs lørdagsmagasin VG Helg fortalte tidligere i sommer historien om trønderen Arvid Birkeland som bosatte seg i Brasil tidlig på 2000-tallet og investerte penger blant annet i et lite hotell/vertshus i Natal. I en større aksjon mot utenlandske investorer, gikk også Birkeland med i dragsuget.

Han ble arrestert 8. mai i 2007. Sammen med flere andre norske forretningsfolk i Natal ble han mistenkt for en lang rekke lovbrudd av økonomisk karakter.

Myndighetene hadde fått et tips om ulovligheter i flere selskaper, og gikk grundig til verks.

Det som i hovedsak gjorde at Birkeland ble anklaget, tiltalt og dømt, var en rapport fra Økokrim som viste at han ikke hadde hatt midler i Norge til å foreta de investeringene han hadde gjort i Natal. Rapporten var utarbeidet etter begjæring fra påtalemyndigheten i Brasil.

Mangelfullt bevis

Økokrim oversatte rapporten til portugisisk, stemplet den etter alle kunstens regler, og oversendte den til brasilianske myndigheter.

De konkluderte med at investeringene måtte være gjort med hvitvaskede penger fra kriminell virksomhet.

Rapporten ble raskt det viktigste beviset i saken brasilianerne bygde opp mot Birkeland.

Det var bare én hake ved dokumentet; det var åpenbart mangelfullt.

Økokrim hadde bare sett på Birkelands inntekter i et begrenset tidsrom – fra 2002 til 2006. I en kort, nesten skjematisk oppstilling, var inntektene summert.

Økokrim hadde dessuten fullstendig oversett hans formue.

Birkeland klaget på rapporten, og en ny ble utarbeidet.

Denne rapporten, datert 17. august 2007, ga et helt annet bilde; det var sine egne penger Birkeland hadde investert. Rapporten viste at han hadde tjent millionbeløp på salg av blant annet aksjer og eiendom i årene før den perioden Økokrim opprinnelig hadde sett på.

Snudde etter møte

I årevis har Birkeland bedt, ja nærmest tryglet om at også denne rapporten, med alle de viktige vedleggene som dokumenterer hans aktiva, måtte oversettes, og sendes på forskriftsmessig måte til dommeren som har ankesaken nordmannen har anlagt.

Men Økokrim har konsekvent nektet å etterkomme anmodningen.

Nå har altså Justisdepartementet bestemt seg for å gjøre dette likevel.

Den 2. juni i år hadde Birkelands norske støttespillere et møte med departementet om saken.

- I etterkant av møtet har vi besluttet at den endelige økonomiske rapporten i saken din skal oversettes. Den vil deretter sendes til rette brasilianske myndighet via vår ambassade ref. anmodningen sendt fra din advokat.

Dommen (fra den brasilianske retten, journ. anm.) kommer ikke til å bli oversatt da dette ligger utenfor den bistand Stortinget har forutsatt skal gis nordmenn i utlandet, skriver statssekretær Vidar Brein-Karlsen i en epost til Arvid Birkeland.

Takker hjelperne

For Birkeland og hans nærmeste, er dette halmstrået de har sett etter så lenge. Siden han ble dømt, har trønderen i praksis ikke kunnet forlate Natal, hans verdier er beslaglagt, han har ikke kunnet arbeide og hans helse er sterkt forverret. Nå takker han alle hjemme i Norge som har stått på for ham og bidratt til departementets ferske vedtak.

- Det er mange støttespillere som fortjener en takk, en STOR takk for at vi er kommet dit vi nå er, sier Birkeland.

En av dem som har stått på, og til og med har besøkt Birkeland i husarresten i Natal, er tidligere leder at Stortingets justiskomité, Per Sandberg fra Fremskrittspartiet. Sandberg har tidligere omtalt det som har skjedd i Brasil som «et gedigent ran av norske statsborgere. Et ran som norske justismyndigheter har lagt forholdene til rette for».

Her kan du lese mer om