TRAUMER: Flere av de som har opplevd dette lever med store traumer, sier Petra Blom Andersson, som samordner Skolehelsetjenesten i Norrköping. Foto:ANNICA HESSER/NT.SE,

Svensk avis: Hel skoleklasse kjønnslemlestet i Sverige

Jente måtte fraktes til sykehus fra skolen

Rapport: Minst 17.000 jenter og kvinner er kjønnslemlestet i Norge

Samtlige 30 jenter i en skoleklasse i Norrköping i Sverige skal være kjønnslemlestet. En jente hadde så store smerter at hun måtte fraktes til sykehus i ambulanse.

Øystein Larsen-Vonstett
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det er den svenske avisen Norrköpings Tidningar som omtaler saken fredag.

Skolehelsetjenesten i byen oppdaget overgrepene. Hele 28 av de 30 jentene i klassen skal være utsatt for den groveste formen for kjønnslemlestelse der klitoris og kjønnslepper er skåret bort og åpningen er sydd nesten helt igjen, ifølge avisen.

- En av jentene hadde så store menssmerter at hun måtte transporteres fra skolen med ambulanse til Kvinneklinkken, sier Petra Blom Andersson i skolehelsetjenesten i Norrköping til avisen.

60-talls tilfeller avdekket

Skolehelsetjenesten i kommunen skal ifølge Norrköpings Tidningar ha avdekket et 60-talls tilfeller av kjønnslemlestelse av unge jenter, og sosialtjenesten har nå fått ekstra ressurser for å hjelpe ofrene.

En ny rapport fra Damwad og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) estimerer at det i Norge bor omkring 30.000 jenter og kvinner som er berørt av denne tematikken.

Norsk ekspert: Ikke så overrasket

- Det er nesten helt sikkert minst 17.000 jenter og kvinner i Norge som er blitt kjønnslemlestet før de flyttet til Norge viser denne rapporten, sier en av Norges fremste eksperter på kjønnslemlestelse, Ragnhild Elise Johansen ved NKVTS

Norrköping er en såkalt pilotkommune hvor helse- og skolepersonell blir opplært av eksperter på feltet og har et spesielt fokus på å avsløre dette.

- Dette må være en ren innvandrerklasse der disse inngrepene har skjedd før disse kom til Sverige. Da er jeg ikke så overrasket over resultatet. Men jeg må presisere at dette vet jeg ikke noe om, utover det som har stått i media, sier Johansen til VG.

Oslos kommuneoverlege: Vanskelig å si noe om omfanget

Fungerende kommuneoverlege i Oslo, Johan Torper mener det er vanskelig å si noe om omfanget av kjønnslemlestelse i hovedstaden.

- Det gis et et tilbud om frivillig undersøkelse. Temaet taes opp både med nye mødre og av skolehelsetjenesten. Svarene gir ingen sikker kunnskap om omfanget. Det er med dagens regelverk vanskelig å si noe om omfanget eller iverksette tiltak som kartlegger omfanget sikkert, sier Torper til VG.

Omskåret på sommerferie

Kjønnslemlestelse av kvinner ble forbudt i Sverige i 1982 og kan gi fire års fengsel. Dersom overgrepet ansees for å være særlig grovt, er strafferammen ti års fengsel.

I 1999 ble det også straffbart å ta jenter med til utlandet for å få dem omskåret der. Mange minoritetsjenter blir tatt med til foreldrenes hjemland i skoleferien og er omskåret når de kommer tilbake.

– Vi forsøker å informere foreldrene om at de kan havne i fengsel dersom de kommer tilbake og barnet er kjønnslemlestet, sier Petra Blom Andersson i skolehelsetjenesten i byen til Norrköpings Tidningar.

Frykter for norske jenter

Fagfolk uttrykte i april i år bekymring for at norske jenter som sendes tilbake til foreldrenes hjemland risikerte kjønnslemlestelse.

530 somalisk-norske jenter i alderen 6-13 år ble i tidsrommet 2001-2012 sendt ut av Norge, ifølge en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Noen av disse er blitt sendt til Somalia, Kenya eller Egypt. Antallet har økt kraftig i løpet av de siste årene.

I Somalia er 98 prosent av kvinnene omskåret. De fleste av kvinnene blir kjønnslemlestet når de er mellom 5 og 9 år gamle.

FAFO: Få kjønnslemlestes i Norge

FAFO-FORSKER: Beret Bråten Foto:FAFO,

-Det er få kjente tilfeller av kjønnslemlestelse av jenter som er bosatt her i Norge. Det er et ganske nitid oppfølgingssystem av de som kommer hit til landet fra såkalte høyrisikoland av helsestasjoner før skolestart og skolehelsetjenesten etter skolestart. Undersøkelsen i er i utgangspunktet frivillig, men helsepersonell kan følge opp dersom foreldre ikke går med på en slik frivillig undersøkelse, sier forsker ved Fafo, Beret Bråten.

I sammen med kollega Olav Elgvin la de i slutten av mai frem en samlerapport om forskning som er gjort på kjønnslemlestelse i Norge. Der konkluderte de med at gitt det vi vet om kjønnslemlestelse av jenter bosatt i Norge, er omfanget begrenset. Samtidig er det mange som kommer til Norge, og som er blitt kjønnslemlestet i opprinnelseslandet.

Mest bekymret over helsehjelpen

Ragnhild Elise Johansen fra NKVTS er usikker på om kontrollen av jenter som kommer fra høyrisikoland fanger opp alle sakene.

- De har en frivillig samtale på skolen hvor de selv kan velge å fortelle om de er kjønnslemlestet eller ei. Det som bekymrer meg mest er imidlertid hvorvidt tilbudet til helsehjelp er godt nok til mindreårige, men dette jobbes det med, sier hun til VG.

Kan ha skjedd før de kom til Sverige

- Det er gjort få studier av omfang i Sverige, men det lille som er gjort har tydet på at omfanget av kjønnslemlestelse av jenter bosatt i Sverige har vært begrenset. Det er imidlertid også i Sverige mange som innvandrer og som er blitt kjønnslemlestet i opprinnelseslandet. Det oppgis i sakene fra Norrköping ikke om jentene dette gjelder var kjønnslemlestet da de kom til Sverige eller om dette har skjedd mens de var bosatte i Sverige, sier FAFO-forskeren til VG.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder