UTSATT FOR TERROR: Slik så Høyblokka i regjeringskvartalet ut etter at bomben gikk 22.juli. Foto: Scanpix

Ignorerte terrorsikring av bygninger i ti år

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har ikke fulgt opp terrorsikringen av viktige institusjoner og bygg i henhold til den ti år gamle Sikkerhetsloven. Manglende forskrifter er årsaken, sier NSM.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Assisterende direktør Anette Tjaberg i NSM bekrefter overfor Bergens Tidende at det ikke er ført tilsyn når det kommer til lovparagrafen som omhandler objektsikkerhet.

- Det henger sammen med at det til nå ikke har vært utfyllende forskrifter om hvordan lovverket skal forstås, sier Tjaberg.

Men ifølge regjeringen må Sikkerhetslovens paragraf 17, første ledd, tolkes slik at det er forvaltningens plikt «å treffe nødvendige forebyggende sikkerhetstiltak for å beskytte skjermingsverdige objekter mot sikkerhetstruende virksomhet». Dette ble Stortinget informert om i desember i 2007.

Skjermingsverdige objekter kan være eiendom, områder, anlegg og transportmidler som kan skade rikets dersom de blir utsatt for terrorangrep.

Sikkerhetsloven trådte i kraft i 2001, og legger ansvaret for å føre tilsyn med at den følges opp, på NSM. Ett år senere ble det lagt fram forslag til forskrifter for objektsikring, men disse ble ikke vedtatt før i oktober i 2010. Selv om disse trådte i kraft 1. januar i år, innebærer de en overgangsperiode på tre år før sikring skal være gjennomført.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder