En mann jogger langs Southsea i Sør-England. Storbritannia og Sverige er blant EU-landene som overoppfyller betingelsene i Kyoto-protokollen, viser beregninger fra EU som ble presentert i Brussel tirsdag. Foto: REUTERS

EU ligger an til å overoppfylle Kyoto-avtalen

EU ligger an til å overoppfylle forpliktelsene i Kyoto-avtalen, viser beregninger fra EU-kommisjonen. Nå vil Unionen ha verden med på nye, forpliktende mål innen 2009.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

- Dette viser EUs lederskap i kampen mot klimautslipp, sier EUs miljøkommissær, grekeren Stavros Dimas, om tallene han la fram i Brussel tirsdag.

De 15 landene som utgjorde EU da Kyoto-målene ble ratifisert i 2002, har forpliktet seg til å redusere de samlede utslippene med 8 prosent fra 2008 til 2012 i forhold til 1990-nivået.

Basert på iverksatte tiltak og tall fra 2005, iberegnet kvotehandel, anslår Kommisjonen at reduksjonen i utslipp fra EU15 vil være på 7,4 prosent i 2010, men at kommende tiltak vil forsterke kuttene til et nivå på 11,4 prosent.

- Har brutt sammenheng

Rent faktisk viser tallene at EU15 hadde redusert utslippene med 2 prosent i 2005 i forhold til 1990. I den samme perioden vokste økonomien i landene med 35 prosent.

Dimas mener dette beviser at det ikke er noen sammenheng mellom økonomisk vekst og økte utslipp.

Tallene viser imidlertid at det er stor forskjell på innsatsen i medlemslandene. Danmark, Italia og Spania er de eneste landene som ikke ligger an til å nå de nasjonale målene, mens Sverige og Storbritannia gjør langt mer enn det nivået som ble fastlagt i 2002.

Spania er samtidig blant de EU-landene som ble gitt anledning til å øke utslippene da EU fordelte utslippskuttene intern. Spanias Kyoto-mål tillater en økning på 15 prosent i forhold til 1990, men Kommisjonens tall viser at landet ligger an til en økning på 29,2 prosent.

Spania sliter

- Fakta taler for seg, tallene for Spania er ikke gode. Men derfor iverksetter de nå tiltak som gjør at jeg håper de vil nå målene, sier Dimas.

Danmark ligger på sin side an til et kutt på 19 prosent i 2010, men det er like fullt dårligere enn målet på 21 prosent.

De nye EU-medlemslandene gjør det ellers godt i Kommisjonens anslag, men nyter samtidig godt av at mye forurensende industri er lagt ned etter basisåret 1990.

EUs miljøkommissær tar med seg tallene til FNs klimatoppmøte i Bali i neste uke, hvor EU ønsker å spille en hovedrolle.

- Bali blir en test på om det finnes politisk vilje til å sette i verk de nødvendige tiltakene, sier Dimas.

Ingen i EU regner med store bevegelser på Bali, men ifølge Dimas er det positive toner å spore både i USA og Kina, land som til nå har vært lite villige til forpliktende kutt.

- Jeg håper fornuften vil seire, sier Dimas.

Forpliktende mål

EUs mål for Bali-konferansen er å få spikret et veikart for den videre prosessen. Kartet skal være basert på en felles forståelse av hva man vil oppnå. For EU, som for Norge, dreier dette seg om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

Veikartet skal også inneholde en forpliktende tidsplan for konkrete forhandlinger, som EU vil ha sluttført på den neste klimakonferansen i København i 2009. For i-landene vil EU ha forpliktende mål om 30 prosents kutt innen 2020, mens de bør ligge på 60-80 prosent innen 2050.

Dimas understreker samtidig at kutt i u-land må med i en post-Kyoto-avtale, men at det bør være rom for spesialtilpassede tiltak. Et globalt marked for kvotehandel er sentralt i EUs tanker.

EU vil også ha med utslipp fra fly og den maritime sektoren i den nye klimaavtalen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder