SVERIGE I TRØBBEL: Gjengkriminaliteten har resultert i nær 1500 skyteepisoder, over 500 skadde og 131 drepte de siste 7 årene i bare Göteborg, Malmö og Stockholm. Manglende integrering er problemet, mener flere forskere. Foto: Persson, Fredrik / SCANPIX

Norsk kriminolog: – Sveriges problemer handler om grupper som har havnet utenfor

Paul Larsson, Professor i kriminologi ved Politihøgskolen, mener at de svenske problemene skyldes manglende integrering – og ville kommet uansett hudfarge eller nasjonalitet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Onsdag skrev den svenske storavisen Aftonbladet at den svenske gjengkrigen de siste syv årene har kostet 131 menneskeliv i landets tre største byer.

Årsaken er blant annet at landet har fått en ny generasjon av unge, kriminelle og lettkrenkede menn som bruker ekstrem vold, mener sjefen for Stockholm-politiets gjengsatsing.

– Husk at Sverige har hatt masseinnvandring i mange år, fordi de trengte arbeidskraft, folk fra Finland, Jugoslavia, Øst-Europa. Men de senere årene har det skjedd innvandring til et annerledes arbeidsmarked, sier Larsson til VG.

GETTOFISERT: Professor Paul Larsson ved Politihøgskolen i Oslo mener den svenske gjengkriminaliteten bunner i manglende integrering og utenforskap. Foto: PHS

– Handler ikke om hudfarge

Dermed har det oppstått store grupper som har blitt værende utenfor, med ekstremt høy arbeidsledighet, problemer med skole og arbeidsliv, og som skårer dårlig på flere sosiale indikatorer.

les også

Den svenske gjengkrigen: 131 skutt og drept på syv år

– Dette handler ikke om hudfarge, men om fattige, utstøtte grupper. Dette gir problemer, det vet alle som har studert kriminologi. Samtidig bygget man i Sverige store boligområder, såkalte millionbyer etter krigen, gjerne bebygget av høyblokker i forsteder med høy tetthet, og dette har til dels blitt gettofisert. Dette er ikke bra for integreringen.

les også

Tidligere ustraffede pågrepet for dobbeltdrap i Stockholm-forstad

– Noen vil hevde at alt dette dreier seg narkotikaomsetning?

– Vel, det handler jo om penger. Når du ikke har annen mulighet til å få inntekt, er narkotikaomsetning ofte en av de få jobbmulighetene som byr seg.

les også

Politimesteren i Malmö i åpent brev til innbyggerne: – Hjelp oss å få bukt med problemene

Han mener at det handler om utenforskap.

– Flere innvandrergrupper, eksempelvis fra Asia, skårer bedre enn fastboende svensker eller nordmenn. Og husk – innvandrerkvinner er ikke noe problem, det er unge gutter som har problemer med å finne seg til rette. De faller utenfor, kommer ikke inn, sier Paul Larsson

– SKJULER PROBLEMET: Samfunnsøkonom Tino Sanandaji mener svenskene forsøker å fornekte integreringsproblemene. Foto: Tore Sætre / WikipediaCC

– Fornekter problemet

Den svenske samfunnsøkonomen og debattanten Tino Sanandaji mener det er helt logisk at denne gjengvolden har med innvandring og integrering å gjøre.

– Men problemet blir fornektet og skjult og ingen forsker på dette.

Sanandaji (37) er iranskfødt og kom til Sverige som niåring.

Han står bak boken «Masseutfordring: Økonomisk politikk mot utenforskap og antisosial atferd», som tar opp måten Sverige har opptrådt i innvandringspolitikken – og senere integreringen av innvandrerne. Forsker i dag på økonomihistorie.

les også

Eksperter om Göteborg-skytingen: Gjengkrigen når nye høyder


– En oversikt Dagens Nyheter gjorde for av skyteepisoder for en tid siden, viste at 90 prosent hadde utenlandsk bakgrunn, 10 prosent hadde det ikke. Og ifølge Expressen hadde 82 prosent av medlemmene i kriminelle nettverk innvandrerbakgrunn. Vi kan anslå at 80–90 prosent av dette er relatert til gjenger og har utenlandsk bakgrunn, slår han fast.

Samtidig har denne typen drap eksplodert, fra fire per år på begynnelsen av 90-tallet, til hele 43 i fjor.

– I hele Norge var det 25 drap i fjor, og bare 2–4 hvert år er med skytevåpen. Vi har en enorm ulikhet mellom disse landene, påpeker han.

Antall drap går ned

Samtidig er det et faktum at antallet drap totalt sett har sunket i Sverige på lang sikt, samtidig som man ser at 90 prosent av skyteepisodene skjer i innvandrermiljø.

Den svenske økonomen mener det er flere uheldige forhold som har gjort at Sverige har mislyktes – både den intensive innvandringen av folk fra u-land til et velferdsland, som i dag utgjøres av 18 prosent innvandrere i tillegg fem prosent barn.

les også

Svensk krimprofessor: – Gjengvolden skyldes ikke for stor innvandring

– Det er ikke først og fremst voksne innvandrere som er problemet, men heller folk som kom hit som barn eller som de har født her. Disse ser at de har færre valgmuligheter enn andre, får ikke bo hvor som helst, får ikke jobb, er fattige, de føler seg foraktet. Samfunnet bryr seg ikke, og de slipper ikke inn. Det utvikles et utenforskap, og dette kan skape en bitterhet som gir slike utslag.

Samtidig har narkohandel og strid om narko blitt en del av bildet:

– Sverige har i tillegg hatt en ekstremt inkompetent håndtering av kampen mot våpensmugling, som gjør at kriminelle på Balkan med overskudd av våpen ser på Sverige som sitt største eksportmarked, sier han.

Sanandaji mener likevel at det er en endring på vei i svensk politikk – i og med at sosialdemokratene har gått med på å styrke politiet med ti tusen ansatte over tid.

– Ja, nå utelukkes det ikke å sette inn militæret i enkelte områder.

– Hva bør Sverige gjøre?

– De bør blant annet hente inn kompetanse fra andre land, fra Chicago, fra Paris. Dette er jo ikke noe nytt. Men det å erkjenne problemet er første steg, sier økonom Tino Sanandaji.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder